הטריקים החשבונאיים של שני הבנקים הגדולים

הדו"חות הכספיים לסיכום מחצית 2005 יצאו ובבנקים, כמובן, כולם מרוצים. אבל ניתוח מעמיק מעלה כי יש מי שיכול להיות מרוצה - ויש מי שיכול להיות מרוצה פחות. הנה הסיכומים הראשונים של שני הבנקים הגדולים, לאומי והפועלים

שלומי גולובינסקי
שלומי גולובינסקי

בנק לאומי ספג ברבעון השני כמה מכות כואבות במיוחד. הגדולה שבהן עונה לשם קלאבמרקט - רשת השיווק השלישית בגודלה שקרסה ברעש גדול והותירה בבנק חובות ענק. גם טאואר, שמצבה הפיננסי המשיך להיות בכי רע, לא הוסיפה נחת לפרנסי הבנק. לאומי נאלץ לשלם את המחיר, והתוצאה: זינוק של 41% בהפרשות לחובות מסופקים שהגיעו ל-939 מיליון שקל.

הפרשות לאומי לחובות מסופקים לא רק עקפו את אלה של בנק הפועלים בסיבוב (791 מיליון שקל), אלא גם שיקפו את היחס הגבוה ביותר של הפרשות לתיק האשראי. אצל לאומי הוא עמד במחצית הראשונה על 1.1%, בעוד שאצל בנק דיסקונט, שסבל עד לאחרונה מתיק אשראי קטסרופלי במיוחד, היוו ההפרשות רק 0.75% מהתיק.

עם מספרים שכאלה, קשה לצפות לשורה תחתונה מעודדת בדו"חות לאומי, אבל מסתבר שטעינו. לאומי דווקא הציג גידול ברווח הנקי שלו ברבעון השני, וגם במחצית הראשונה, וראשי הבנק מטבע הדברים העדיפו להפנות את תשומת הלב דווקא להישג הפיננסי הזה. איך קורה הפלא? כיצד מצליח הבנק על אף גידול של מאות מיליוני שקלים בהפרשות להציג שיפור בשורה התחתונה?

מסתבר שלאנשי החשבונאות של בנק לאומי, ובראשם ראש החטיבה לכספים, זאב נהרי, הפתרונים. עוד מסתבר כי גם לאנשי מס הכנסה חלק לא מבוטל בהישג.

מי שינתח מקרוב את דו"חות לאומי יגלה כי הרווח התפעולי של הבנק, המוגדר בדו"חות כרווח מפעולות רגילות לפני מסים, צנח במחצית הראשונה בלא פחות מ-21%. ברבעון השני נרשמה מפולת חדה הרבה יותר של 36%, והוא הסתכם ב-588 מיליון שקל בלבד. במלים אחרות, הפעילות הבנקאית נטו של קבוצת לאומי מציגה תוצאות מאכזבות במחצית הראשונה של השנה. לא בכדי אנחנו מסתכלים על הרווח התפעולי לפני מס, מפני שמס לאומי מיעט במחצית הראשונה לשתף את ה"שותף השקט" - מס ההכנסה - ברווחיו.

שיעור ההפרשה למס בלאומי עמד במחצית הראשונה על 33% בלבד מסך הרווח התפעולי לעומת שיעור של 45% בתקופה המקבילה ב-2004. על הבנקים ושאר מוסדות כספיים מוטל כיום שיעור מס של 43.59%, ולכן שיעור המס ששילם לאומי מחייב הסבר.

לאומי ניצל ברבעון החולף שתי הקלות שאיפרו לו לחסוך בתשלומי המס, ולהגדיל בדרך זו את רווחיו החשבונאיים. הראשון הוא הסדר אליו הגיע הבנק באמצע אפריל השנה, שאיפשר לו לקזז מחבות המס שלו בישראל, בגין רווחי חברה בת בחו"ל עד לסכום של 67 מיליון דולר. החברה הבת בחו"ל היא בנק לאומי ארה"ב, שלפני יותר מעשור הסתבכה בפרשת המעדת אשראים לקרנות נדל"ן, ערב המפולת במחירי הנכסים. לבנק האמריקאי נגרמו אז הפסדי ענק, והוא נאלץ לקבל הזרמת הון מהבנק בישראל.

כנגד הזרמת ההון הזאת, שהיא הפסד לכל דבר ועניין, מאפשר מס הכנסה לבנק לאומי לקזז עד 3 מיליון דולר מחבות המס שלו בישראל בכל שנה. ללאומי, 3 מיליון דולר הם כסף קטן, שמאחוריו מתחבא הכסף הגדול. ההסדר הזה עם שלטונות המס איפשר ללאומי להכיר ברבעון הראשון בנכס מס בגובה 15 מיליון דולר, זאת בתנאי ששיעור המס האפקטיווי בישראל יהיה גבוה מזה הנהוג בארה"ב.

במקביל, נהנה לאומי מפיחות מואץ של 6.2% בשער הדולר; הדבר איפשר לו לקזז תשלומי מס בגין הפסדים חשבונאיים על ההלוואת שהעמיד לרשות בנק לאומי ארה"ב וגם בנק לאומי בריטניה. הפסדים אלה הם חשבונאיים, ויתכן שבסוף השנה ישתנה מצב הדברים. בינתיים, לאומי נהנה מהמצב השורר בשוק.

אבל לא די בשיעור מס נמוך בכדי להציג גידול ברווחים. לאומי נהנה במחצית הראשונה מהגיאות ברווחי החברות הכלולות שלו ובראשן החברה לישראל, אפריקה ישראל ומגדל. בסך הכל הניבה השלישייה הזאת רווח של 261 מיליון שקל ללאומי במחצית הראשונה, לעומת 183 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2004. אצל הפועלים לדוגמא, החברות הכלולות (בעיקר מדובר בכלל ביטוח) תרמו הרבה פחות - רק 51 מיליון שקל - בעיקר מפני שלבנק יש מעט חברת כלולות באופן יחסי. הקומבינציה בין שיעור מס נמוך לרווחים גבוהים מהחזקות לא בנקאיות איפשר ללאומי במחצית הראשונה לדלג, גם אם לא בקלות, על הפסדי האשראי הענקיים בפרשת הקלאבמרקט טאואר ותבל, ולהציג רווחיות משופרת גם כאשר תיק האשראי רועד.

המספרים המוזרים בדו"חות של הפועלים

מי שיקרא את דו"ח הדירקטריון של בנק הפועלים עלול להיכנס לבהלה מסוימת. מספר לא קטן של נתונים מצביעים בדו"חות הבנק הגדול במדינה על האטה לכאורה. הנה כמה נתונים לדוגמה: תיק האשראי של הבנק ירד בשנה החולפת ב-1.7% והוא הסתכם 179 מיליארד שקל; פקדונות הציבור בבנק ירדו בלא פחות מ-3.7% ל-198.8 מיליארד שקל, והיקף המאזן (המורכב מנכסים ומולם ההתחייבויות וההון העצמי) ירד מ-262 מיליארד שקל בסוף 2004 ל-257 מיליארד שקל בסוף יוני. הירידה הזאת יצרה מצב בו סך המאזן של לאומי גבוה מזה של הפועלים, דבר היכול ליצור בסיס לטענה שלפיה בנק לאומי הוא בנק גדול יותר מבנק הפועלים.

האם בנק הפועלים מתכווץ? האמת היא שלא ממש. בסך הכל מדובר בהטיה חשבונאית הנובעת ממכירת בנק סיגניצ'ר הניו-יורקי בתחילת השנה. בעוד המאזן של בנק הפועלים ל-2004 כולל איחוד מלא של נכסי סיגניצ'ר, הרי שהמאזן ליוני 2005 כבר מופרד מנכסי סיגניצ'ר, שנמכרו במסגרת הצעת מכר בבורסה של ניו-יורק. מי שינתח את דו"חות הפועלים בניטרול סיגניצ'ר יגלה כי היקף המאזן של קבוצת הבנק דווקא טיפס במחצית הראשונה של 2005 ב-3.6%. פקדונות הציבור עלו ב-2% וההון העצמי עלה ב-5.3%.

רק סעיף אחד לא צמח בדו"חות הפועלים, וקוראים לו האשראי לציבור. מתברר כי גם בנטרול סיגניצ'ר תיק האשראי הגדול בישראל ירד ב-0.1%. בבנק הפועלים מסבירים כי "הירידה נבעה מפירעונות אשראי של מספר לווים גדולים, וממעבר לקוחות למקורות מימון חוץ בנקאיים". ההסבר הזה נשמע כמובן הגיוני על רקע הגיאות בשוק ההון, שאיפשרה לגופים המובילים (ובחודשים האחרונים לא רק להם), לגייס מיליארדי שקלים מהציבור ולהקטין את תלותם במערכת הבנקאית.

השוואה בין הבנקים מגלה כי בנק הפועלים הוא הבנק היחיד שסבל מהירידה, גם אם היא נחשבת למתונה, בהיקף תיק האשראי. בבנקים האחרים, למרות הגיאות בשוק האג"ח, מדווחים על גידול. הגידול החד ביותר נרשם בתיק האשראי של בנק דיסקונט שצמח בשנה החולפת ב-4.7% ל-81.1 מיליארד שקל. כך למשל, מעבר לכביש בבנק לאומי, נרשמה צמיחה של 0.2% בתיק האשראי.

כתבות מומלצות

מכוניות של טסלה במפעל החברה. מייצרת את המנועים וחלק ניכר מהאלקטרוניקה של המכוניות שלה

המכונית הפרטית עוברת מהפכה שסוחפת את כל התעשייה

קניון ממילא בירושלים. "גידול במכירות של מותגי אופנה מוזלים"

"חיים את הרגע": אוכלים במסעדות, יוצאים לבלות — וטסים לחו"ל

שיעור העובדים שמרגישים שהם בעלי השפעה, ושמקום העבודה שלהם מניע אותם לתרום ולהגיע
להישגים, ירד באופן משמעותי השנה

"הבטיחו לקדם אותי ואז הביאו מישהו מבחוץ. אם זה יקרה שוב – אתפטר"

נתי סיידוף, בעל השליטה בשיכון ובינוי. רכש את החברה בהנחה של 13% על מחיר הבורסה של המניה

נטישת מנהלים, חוב תופח — ותשואת חסר עמוקה: מה קורה בשיכון ובינוי?

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

צעירים בטיילת בתל אביב. בקשה מהעובדים להגיע למשרד נהפכת להתקפה פרסונלית עליהם

"הפסקתי להעסיק צעירים. הם מפונקים ולא ראו אותי, אלא רק רצו לקחת ממני"

משפחת שר־שלום, שנכנסה לפני כמה חודשים לדירה בשכונת גליל ים בהרצליה

"קנינו ב-1.8 מיליון שקל, היום הדירה שווה 4.4 מיליון": עוד הגרלה יוצאת לדרך. מה הסיכוי לזכות?