ניצנה עדוי מדיסקונט שוקי הון מעריכה כי הבנקים הגדולים נסחרים מתחת לשוויים הכלכלי

נורית מצלאוי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
נורית מצלאוי

על פי נתוני הבורסה עלה מדד המעו"ף מתחילת השנה בשיעור של כ-15%, בעוד מדד מניות הבנקים עלה במהלך תקופה זו בכ-2% בלבד. ממצאים אלה מציגים פער משמעותי ביותר על רקע משקלם הגבוה של מניות הבנקים במדד המעו"ף. הנתונים מצביעים על תשואת חסר של מניות הבנקים, ומרמזים על הזדמנות השקעה. כך מעריכה האנליסטית ניצנה עדוי, מבית ההשקעות דיסקונט שוקי הון.

לדברי עדוי, בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי מהותי בסביבה העסקית של הבנקים -מסביבה שמרנית ומוגנת התומכת ב"צבירת שומנים", לסביבה דינמית המחייבת אסטרטגיה תחרותית.

השינויים בסביבה העסקית של הבנקים מקיפים תחומי פעילות רחבים: שינויים בשוק כרטיסי האשראי, התפתחויות טכנולוגיות, כניסת הבנקים הזרים לארץ, תהליך ההפרטה ושינויים רגולטוריים. אין ספק שהשינויים בסביבה העסקית מהווים איום על רווחיות הבנקים, אם לא על עצם קיומם. אולם, האם בכל זאת, מניות הבנקים אינן מהוות כיום גם הזדמנות השקעה?

היכולת של בנקים להתוות אסטרטגיה עסקית יעילה תקבע את מידת הצלחתם בסביבה תחרותית ודינמית. אסטרטגיה עסקית יעילה כוללת לא רק דרכים להתמודד מול איומים, אלא, ואולי בעיקר, להפוך איומים אלו להזדמנויות. כיצד מתמודדים הבנקים הישראליים עם אתגר זה? עדוי מנסה להשיב על השאלות הללו תוך סקירה של חמישה מתוך ששת הבנקים הגדולים.
בנק אגוד בנק אגוד הונפק לאחרונה בבורסה בתל אביב. הבנק מוביל בענף היהלומים, ובעל נוכחות גבוהה בתחומי שוק ההון והמט"ח, בהשוואה לחלקו בסך הנכסים. תחומי פעילות אלה הם רווחיים יחסית, אולם היעילות התפעולית של הבנק נמוכה באופן ניכר ביחס לבנקים האחרים, והוא נשען על מערכת התפעול של בנק לאומי.

כתוצאה מכך, התשואה להון של הבנק נמוכה משמעותית בהשוואה לחמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות. תחומי הפעילות של הבנק אטרקטיוויים, אך היעילות התפעולית הנמוכה מחייבת הגדלת היקף הפעילות על בסיס הפלטפורמה הקיימת. כאמור, לבנק איגוד חסר מערך תפעול עצמאי העשוי לתמוך בהגדלה מאסיווית של היקף הפעילות מחד גיסא, ולתרום לצמצום ההוצאות מאידך גיסא. על רקע המגמות בענף, פרופיל זה ממצב את בנק אגוד כמועמד מתאים לרכישות ומיזוגים. מחיר יעד: 19.9 מחיר נוכחי: 16.2


בנק לאומי מול מגמת הצמצום במרווח הפיננסי בענף, פועל בנק לאומי לגיוון מקורות הרווח, מהפעילות המסורתית לפעילויות אחרות. לאסטרטגיה זו חשיבות מרובה, הן לאור התחרות המתגברת בתחום האשראי, והן על רקע הציפיות להתפתחות שוק הון משוכלל שיהווה תחליף חלקי לתיווך הפיננסי של הבנקים.

לאחרונה נכנס הבנק לפעילות נמרצת בתחום ההשקעות הריאליות באמצעות לאומי ושות'. להערכתנו, תחום פעילות זה מגלם פוטנציאל להעלאת התשואה להון של הקבוצה, ולכן ראוי לעקוב אחר השקעות הבנק וההתפתחויות בנושא. נציין, כי למעט בנק הפועלים, תיק ההשקעות של הבנקים האחרים זניח.

בנוסף, בנק לאומי מתמודד כיום עם תוצאות שינויי הבעלות על חברת כרטיסי האשראי ויזה כ.א.ל, והקים את חברת "לאומי קארד". במקביל, הקים הבנק חברה למימון - "אשראי לאומי". על רקע הדיונים בחוק נותני אשראי, שמטרתו לאפשר הקמת מאגרי מידע לצורך דירוג אשראי ללקוחות פרטיים, נראה שנוצר "חלון הזדמנויות" שיאפשר מתן אשראי גם למי שאינם לקוחות הבנק. הקמת "אשראי לאומי" עשויה לרמז על יצירת גוף למתן אשראי צרכני, על בסיס הפלטפורמה של חברת כרטיסי האשראי.

נזכיר, כי תחום האשראי הצרכני מאופיין בתחרות נמוכה ובשולי רווח גבוהים יחסית. מכאן שהאילוץ שהוביל להקמת חברת כרטיסי האשראי החדשה עשוי לשמש כגורם מאיץ לעסקים חדשים. מחיר יעד: 10.5 שקל מחיר נוכחי: 9.1 שקל


בנק הפועלים בנק הפועלים הוא הבנק הגדול במדינה. לפיכך, הגדלת מעגל הלקוחות אפשרית רק על ידי הרחבת פעילות הבנק בזירה הבינלאומית. מנהלי הבנק הצהירו בעבר על רצון לצרף שותף זר. כמו כן, בנק הפועלים נשען מסורתית על נתח גבוה מהמגזר הקמעוני.

לכאורה, התפתחות הטכנולוגיה אמורה להוות איום על בנק הפועלים. שכן הפער התחרותי בין הבנקים הבינוניים והקטנים לבין הבנקים הגדולים נשען כיום על מערכת הסינוף, שעלויות הקמתה ותפעולה גבוהות. התפתחות הטכנולוגיה מצמצמת פער זה. האינטרנט מאפשר להקים רשת הפצה חלופית, המבוססת על תקשורת נתונים, בעלות הפעלה נמוכה יחסית.

בפועל, היתרון בגודל מאפשר לבנק הפועלים להעמיס את ההשקעה הגבוהה בטכנולוגיה על מספר גדול של לקוחות, וכיום הבנק מוביל משמעותית מבחינת שיעור המשתמשים בבנקאות המקוונת. אולם, ההזדמנות הטמונה בבנקאות מקוונת אינה מסתכמת בעלויות תפעול נמוכות כערוץ חלופי לביצוע פעולות מסורתיות. מערכות מידע ממוחשבות עשויות להוות משאב אסטרטגי על ידי ביצוע פעולות כגון "כרית מידע" לצורכי שיווק. האם הבנק ישכיל ליצור יתרון תחרותי על בסיס משאב זה? ימים יגידו. מחיר יעד: 14.8 שקל מחיר נוכחי: 12.55 שקל


בנק המזרחי לבנק מזרחי יעילות תפעולית גבוהה יחסית למערכת, והתשואה להון שהשיג הבנק גבוהה באופן מובהק מהתשואות שהשיגו הבנקים הבינוניים האחרים. יחד עם זאת, לבנק חשיפה גבוהה לענף המשכנתאות, התורם כמחצית מהרווח של הקבוצה. בנוסף, לבנק הלימות הון נמוכה, במקביל ליחס הון משני גבוה. נתונים אלה מהווים מגבלה אפקטיווית לקצב גידול הבנק. בכוונת הבנק לגייס הון על ידי הנפקה לציבור. מחיר יעד: 15.1 שקל מחיר נוכחי: 13.4 שקל


בנק דיסקונט ראויה לציון ההתמודדות של בנק דיסקונט מול האתגר שברכישת ויזה כ.א.ל. הבנק מנהל כיום משא ומתן מתקדם למכירת המניות, שרכש מבנק לאומי למספר גופים, על פי מחיר הרכישה. כך שבסופו של דבר, ייתכן שהמהלך יושלם ללא הוצאה כספית. מנגד, מהלך זה הקנה לבנק ערך מוסף בדמות פוטנציאל לקוחות (לקוחות ויזה כ.א.ל המנהלים חשבונם בבנק לאומי). פוטנציאל זה עשוי להתממש על ידי ניתוק הקשר בין שם המותג של חברת כרטיסי האשראי לשם המותג של הבנק, בדומה למצב הקיים בארה"ב.

כניסת הבנקים הזרים מעמידה אתגר נוסף בפני הבנקים הישראליים. להערכתנו, אסטרטגיה עסקית יעילה תכלול בריתות אסטרטגיות ושיתופי פעולה בין הבנקים הישראליים לזרים. בדרך זו יוכל כל צד להפיק תועלת מיתרונותיו של הצד האחר. בנק דיסקונט הרחיב לאחרונה את הפעילות הבינלאומית, יצר שיתוף פעולה לשיווק קרנות הנאמנות של בנק דה-רוטשילד ועל פי העיתונות מנהל מגעים עם סיטי בנק לצירופו כשותף בחברת כרטיסי האשראי ויזה כ.א.ל. מחיר נוכחי: 4.6 שקל (הכותבת לא מעניקה מחיר יעד והמלצה למניה. חברת דיסקונט שוקי הון היא חברה קשורה לבנק דיסקונט).

כתבות מומלצות

מייק בן ארי

"תמיד היתה לו תשובה הגיונית": כך הצליח איש אחד להונות 1,000 משקיעים

ליאור וייס. "אנשים לא יודעים עד כמה גדילה של עסק היא כואבת"

"אנשים אמרו לי - סיימת תואר בהצטיינות בטכניון וזה מה שאתה הולך לעשות?"

שירות נסיעה לפי קריאה של חברת ויה בניו יורק

חברות ההיי־טק שמפסידות מיליארדי דולרים מצאו דרך להישאר בחיים

פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל. ייתכן שזו הזדמנות עבורו לפעולות שיקררו את הביקושים לדירות

מחדל מחירי הדיור: כך התייקרה דירה ממוצעת ב-280 אלף שקל בשנה

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

גילעד אלטשולר

אלטשולר שחם חזר להוביל - ומי בתחתית? תשואות קרנות ההשתלמות לחודש יולי

סוחר בוול סטריט. יכול להיות שזעזוע האינפלציה הנוכחי הוא רק ראשון מני רבים

מציאות חדשה או תקלה היסטורית? אסטרטגיית השקעות בת 20 שנה בסכנה