אסא ששון

לאגודת האקטוארים בישראל יש ועדת קורונה. תפקיד הוועדה הוא לבדוק מבחינה אקטוארית את השפעות הקורנה על מחירי המוצרים השונים של חברות הביטוח.

הוועדה ניתחה את השפעות מגפת הקורונה על כיסוי ביטוחי חיים ארוכי טווח - ריסק למקרה מוות, ריסק למקרה מוות אגב לקיחת משכנתא ונכות תעסוקתית, המכוסה בפוליסת אובדן כושר עבודה. הוועדה הגיעה למסקנה כי "תיתכן התייקרות של מוצרי ביטוח חיים בשל דרישות מבטחי המשנה".

בראש הוועדה עומדת האקטוארית מזל (מלי) מרגליות, שמונתה לפני כחודש ליו"רית הזמנית של חברת כלל אחזקות, והמסקנה של הוועדה - שהיא לכאורה אובייקטיבית - עולה בקנה אחד עם האינטרס העסקי של כלל ביטוח.

את האשם על ההתייקרות הצפויה בביטוחי החיים תולה הוועדה במבטחי המשנה: "בתקופה חריגה זו, מבטחי המשנה דורשים לקיים נוהלי חיתום שלא תמיד עולים בקנה אחד עם ההנחיות של הפיקוח בישראל. פערים אלה מגבירים את האי-ודאות בשוק הביטוח בישראל".

בדברי ההסבר מציינים חברי הוועדה כי "בהשפעת האי-ודאות סביב מגפת הקורונה והתפשטותה, החמירו מבטחי המשנה את דרישותיהם בעת צירוף מבוטחים לכיסויים ביטוחיים אלה. אותם מבטחים בינלאומיים משתתפים בסיכון ובהתחייבויות ארוכות הטווח של חברות הביטוח המקומיות כלפי המבוטחים.

"במדינות רבות בעולם התיישרה הרגולציה עם החמרת הדרישות של מבטחי המשנה, באמצעות שילוב שאלון קורונה בשלב החיתום ובטרם מצורף המבוטח לתוכנית ביטוח. בישראל, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון אישרה עד כה שימוש בשאלון קורונה רק בעת חיתום ולפני הצטרפות המבוטח לתוכנית בריאות".

עוד עולה מניתוח שביצעה הוועדה כי חברות הביטוח תלויות לחלוטין בכיסוי ביטוחי ביטוח חיים ונכות תעסוקתית במבטחי המשנה, שכן בהיעדר ידע מקצועי מספיק מידע על המחלה וכן היעדר ניסיון כמותי בניהול הסיכונים והתביעות, התלות במבטחי המשנה גדלה. "ביטוחים אלה עשויים לעבור תהפוכות בתקופה הקרובה, בין היתר, בשל היותם מושפעים באופן ניכר ממדיניותן העסקית של מבטחי המשנה ומדרישות החיתום שלהם".

הם ציינו עוד כי "בטווח הארוך, ייתכן שהמחלימים לכאורה או הנדבקים יפַתחו סימפטומים שישפיעו על תוחלת החיים בגילים מבוגרים יותר. בנוסף, יש להביא בחשבון שבתקופת האירוע חולים רבים ואנשים שפיתחו סימפטומים חדשים שאינם קשורים לקורונה, דחו את הבירורים והטיפולים הנדרשים. לדחייה זו תיתכן השפעה על תוחלת החיים.

"יש לשים לב, בהסתמך על נתוני התמותה בספרד, איטליה וארה"ב, לא מן הנמנע שמסםר התביעות ליחידת זמן נתון בתקופת הקורונה יהיה גבוה, ולא תמיד תהיה הלימה בין תזרים החברה לבין סכומי התביעות שהחברה תידרש לשלם. הדבר עלול להוביל לגירעון בעתודות המוחזקות כנגד תשלומי תביעות ברמה שוטפת, לרבות העובדה שעתודות הביטוח המתייחסות להתנהגות התביעות בעבר אינן משקפות אירועי קטסטרופה. דהיינו, ייתכן צורך בחיזוק  עתודות הן ביחס לתיק קיים והן בגין חוסר בפרמיה עתידית".

חברי ועדת הקורונה באגודת האקטוארים אף מתריעים ממצבי קיצון, כמו הפסקת שיווק פוליסות ביטוח חיים או אובדן כושר עבודה בישראל, כפי שקרה עם הפסקת שיווק פוליסות סיעוד בתחילת השנה הנוכחית על ידי חברות הביטוח.

"הפסדים כבדים של מבטחי המשנה בעידן הקורונה עשויים לגרום להם לצאת או לצמצם את פעילותם בשוק הביטוחים ארוכי הטווח בישראל, כפי שקרה בתחום הסיעוד. יהיו אף מבטחי משנה מסוימים, שעשויים להגיע לקשיי נזילות, דבר שיחריף את הצמצום בקיבולת שיתופי פעולה בישראל ויגרום לחברות הביטוח המקומיות להפסיד על ההתחייבויות הישנות", נכתב.

מאגודת האקטוארים נמסר בתגובה: "המידע שפורסם לעניין מגמות בפרמיות נשלח בטעות ואין לו סימוכין בעבודת צוות האקטוארים, שניתח באופן מקצועי את מוצרי ביטוח חיים בעידן הקורונה. ועדת הקורונה של אגודת האקטוארים הוקמה לפני ארבעה חודשים וכוללת מספר צוותים ייעודיים לתחומי הביטוח, הפנסיה והחיסכון. החברים בצוותים פועלים בהתנדבות מלאה, כאשר צוות ביטוח חיים מנה חמישה אנשי מקצוע מגופים שונים ובכללם שלושה יועצים אקטוארים עצמאים.

"מלי מרגליות לא היתה חברה בפועל בצוות ייעודי זה ולא היתה מעורבת בדיונים או בתכנים המקצועיים, אלא משמשת מתוקף תפקידה ההתנדבותי יו"ר כל הצוותים, שכאמור יושבים על המדוכה זה כמה חודשים. הצוות התייחס למציאות המורכבת ביחס למוצרים ארוכי הטווח בישראל ולהיבטי חיתום רחבים, הנובעים מהדרישות המחמירות כיום של מבטחי המשנה. ראוי ומומלץ לקרוא בצורה מעמיקה את עבודת הניתוח המלאה של הצוות כדי לבחון את הממצאים כהווייתם".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker