לובי 99: אין הצדקה לכפל דמי הניהול בחיסכון הפנסיוני

הארגון פנה לוועדה הציבורית שדנה בנושא דמי הניהול החיצוניים, כדי שזו תמליץ למפקח על הביטוח לבטלם: "מהווים תמריץ לאי-רכישת מיומנויות לניהול תיקי השקעות" ■ יחד עם עמותת צדק פיננסי הם טוענים כי יש לבצר את עצמאות ועדות ההשקעה של הגופים המוסדיים

אסא ששון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
לינור דויטש
עו"ד לינור דויטש, מנכ"לית לובי 99צילום: תומר אפלבאום

הוועדה הציבורית בראשות פרופ' ישי יפה, שאותה מינה המפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת, דנה בימים אלה בנושא נחיצות כפל דמי הניהול - אותן הוצאות ישירות שהן למעשה תוספת לדמי הניהול שמשלם החוסך לטובת השקעה בקרנות גידור, קרנות השקעה פרטיות ונדל"ן. תרומתן של השקעות אלה כתוספת תשואה לא ממש הצדיקה את עצמה, ומטרת הוועדה היא לבדוק אם יש טעם לשלם תוספת זו.

"ההחלטה לאפשר לגופים המוסדיים לגבות את דמי הניהול החיצוניים התקבלה בטענה שיש לתמרץ את הגופים לבצע השקעות דרך קרנות השקעה, בתחומים שבהם אין להם מומחיות, לטובת הגדלת התשואות והפיזור בקופות העמיתים. עם זאת, לאורך השנים התעוררו סימני שאלה ביחס לתשואה של אותן השקעות חיצוניות, כמו גם לסיכון המוסרי (Moral Hazard) שאליו חשופים המוסדיים בבואם להחליט על ביצוע השקעות אלה באמצעות קרנות השקעה. הממונה הקודמת על שוק ההון, דורית סלינגר, החליטה ב-2014 להגביל באמצעות תקרה בגובה של 0.25% את ההשקעות החיצוניות בתיק", כותבים בארגון לובי 99 בהתייחסותם לכפל דמי הניהול.

כדי להראות שיש הצדקה לגביית דמי ניהול חיצוניים, יש להוכיח שתי טענות מצטברות: ראשית, שקרן השקעה פותחת בפני המוסדיים אפשרות להשקיע באפיקים שבהם למוסדיים אין מומחיות; ושנית, שהאפיקים האלה תורמים בהכרח לתשואה ביחס לסיכון.

"אמנם באחרונה הציג הממונה על שוק ההון (ברקת; א"ש) מחקר המוכיח כביכול כי קרנות ההשקעה תורמות לתשואת התיקים המנוהלים - אך להבנתנו המחקר לא עמד בשני הקריטריונים לעיל. בבסיס המחקר עומדת הנחה שלפיה כל קרנות ההשקעה פועלות באפיקים שבהם למוסדיים לא קיימת מומחיות מספקת. הנחת מוצא זו רחוקה מהמציאות, ולכן מעמידה בסימן שאלה את מסקנותיו של המחקר", מסבירים בלובי 99.

משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון
משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכוןצילום: דוברות משרד האוצר

עוד מציינים בלובי 99 כי "ברשימת קרנות ההשקעה שבהן מושקעות קרנות הפנסיה והגמל ניתן למצוא מספר גדול של קרנות, באפיקים שבהם למוסדיים קיימת מומחיות שאינה מוטלת בספק. מדובר בשיעור ניכר מכלל הקרנות המנוהלות. לדוגמה, קרן נוקד שבה מושקעים כ-350 מיליון שקל, המתמחה בהשקעה בשוק ההון המקומי - תחום הנמצא בליבת המומחיות של הגופים המוסדיים בישראל".

"לא ניתן להסיק אם הקרנות יוצרות תשואה עודפת"

"לגבי ההנחה השנייה שלפיה מאחר שרמת השקיפות על ביצועי קרנות ההשקעה היא נמוכה ולא כוללת את ביצועי הקרנות ברמת הנכס הבודד, לא ניתן להסיק אם הקרנות יוצרות תשואה עודפת. לפיכך, ניכר כי הדיון על תרומתן של קרנות ההשקעה לתשואת התיקים המוסדיים מבוססת באופן חלקי בלבד על מחקר עובדתי, ויותר על דעות והערכות הנגועות באינטרסים. לכן, ככל שלא קיימת הוכחה ברורה לתרומת ההשקעות החיצוניות לתשואה, לא ניתן לגבות דמי ניהול בגינן", כותבים בלובי 99.

בלובי 99 לא התעצלו ויחד עם פרויקט "פנסיה פתוחה" הם בדקו אם ההשקעה בהוצאות הישירות אכן תורמת לתשואה: "מבדיקה מדגמית שביצענו עולה כי אפיק קרנות ההשקעה לא תרם לביצועי הקרנות ביחס לסיכון, כפי שמשתקף ממדדי השארפ. בנוסף, יש מקרים רבים שבהם ביצועי הקרנות אף פגעו בביצועי התיק המנוהל מבחינת התשואה ביחס לסיכון. הבדיקה כללה 28 מסלולי חיסכון שונים של חמישה גופים שונים ב-2019-2017. חישוב השארפ ללא קרנות השקעה בוצע בדרך של חישוב תשואת המסלול בניכוי אפיק קרנות ההשקעה, תוך התאמתה של הקצאת הנכסים באופן יחסי לתיק ללא קרנות השקעה. מהחישוב עולה כי מתוך 28 מסלולים שונים - ב-25 מהם פגעו קרנות ההשקעה בביצועי המסלולים".

ישי יפה
ישי יפהצילום: תומר אפלבאום

מדו"ח בנק ישראל עולה כי בעקבות הטלת המגבלה על דמי הניהול החיצוניים, היתה הסטה מסוימת של כספים מקרנות הגובות דמי ניהול לקרנות הגובות דמי הצלחה. בלובי 99 מסבירים: "משמעות הדבר היא שהגבלת דמי הניהול הביאה לגידול בסכומי הכסף המנוהלים תחת תגמול מבוסס הצלחה. במודל תגמול זה, למנהל ההשקעות קיים תמריץ גבוה יותר להשיג השקעות בעלות תשואה עודפת. זאת, בניגוד לקרנות השקעה מבוססות דמי ניהול שבהן התגמול למנהל הקרן מנותק מהביצועים. כלומר, ביטול דמי הניהול החיצוניים יביא לתוצאה הרצויה: המוסדיים יסיטו כספים לניהול קרנות תחת מודל תגמול תלוי-ביצועים, וכך יתומרצו מנהלי קרנות ההשקעה להשיג תשואה עודפת עבור החוסכים".

לבסוף, מסכמים בלובי 99 כי "דמי הניהול החיצוניים מהווים תמריץ לאי-רכישת מיומנויות לניהול תיקי השקעות, ולהתמחות באפיקי השקעה אלטרנטיביים. לכן, אנו מבקשים מהוועדה להמליץ על ביטול דמי הניהול החיצוניים בתוך כמה שנים, שכן אין הוכחה לתרומתם ליצירת תשואה עודפת בתיקי העמיתים. בתקופת הביניים, אנו מבקשים כי הוועדה תמליץ לרשות שוק ההון להפחית בהדרגה את דמי הניהול ולחייב את המוסדיים לפתח מומחיות שתקטין את התלות שלהם בקרנות ההשקעה".

לבצר את העצמאות של ועדות ההשקעה של הגופים המוסדיים

משבר הקורונה והחשש כי מיליארדי השקלים שנמצאים תחת פיקוחם של הגופים המוסדיים ינוצלו לרעה בתקופה זו הביאו את עמותת צדק פיננסי ולובי 99 לשגר מכתב לברקת ובו דרישה לשמור על עצמאותן של ועדות ההשקעה.

במכתב ציינו את האירועים שהביאו אותם הם מתחילים בכך שבחברת מגדל יש ריבוי תחלופה ברמת המנכ"ל והיו"ר, וממשיכים בכלל ביטוח - שבה היה ניסיון הדחת מנכ"ל על ידי היו"ר דני נוה. כמו כן ציינו את התערבות עלי מניות המיעוט: אייל לפידות, מורי ארקין ואלפרד אקירוב בענייני החברה. זה נמשך בפניקס  ש"על פי הפרסומים, בתחילת מאי נודע כי הפניקס חברה לביטוח, שבבעלות הפניקס אחזקות שבה יצחק תשובה היה בעל השליטה, מעוניינת לקנות מבנק לאומי את ההלוואה (קו- אשראי) בגובה 100 מיליון שקל שנתן הבנק לקבוצת דלק", עסקה שהמפקח על הביטוח בלם ברגע האחרון.

"בכל המקרים הללו נקטה רשות שוק ההון, לפי הפרסומים, פעולות שונות על מנת לברר, וייתכן שגם להסדיר את הנושאים הבעייתיים שתוארו", כתבו והוסיפו: "עם זאת, הצטברות המקרים והשפעתם השלילית האפשרית על החסכונות הפנסיוניים של העמיתים מעלה דאגה לעצמאות ועדות ההשקעות באספקלריה רחבה יותר. אנו עדים לכך, כאמור לעיל, שעצמאות זאת מאותגרת שוב ושוב על ידי בעלי שליטה, יושבי ראש, בעלי מניות עוצמתיים ומוקדי כוח אחרים. ניגודי עניינים אפשריים בין ועדות ההשקעות לעמיתים ובין ועדות ההשקעות לנוסטרו, אשר שתיהן נמצאות בגוף המוסדי, מוספים גם הם לחץ שלילי נוסף". 

לדברי צדק פיננסי ולובי 99, מה שיפתור בעיות אלו טמון ב"הפרדה מבנית של ועדות ההשקעות של העמיתים מהגופים המוסדיים והפיכתן לגופים עצמאיים לחלוטין, אף מעבר לכללים המוצעים בטיוטת התקנות (שברקת מקדם, א"ש). איסור על מבנה פירמידלי, בו בעלי השליטה שולטים בחברה ציבורית, אשר בתורה שולטת בגוף המפוקח שאינו ציבורי. לחלופין, ככל שהגופים המוסדיים מוחזקים כחברה פרטית, יש לחייבם להגביר את רמת השקיפות ואת חובות הדיווח לציבור המוטלות עליהם. מלבד זאת, נברך על כל צעד נוסף שתראה לנכון על מנת לשרת את התכלית של שמירה על עצמאות ועדות ההשקעות לאור האירועים המתוארים".

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker