אל על מכרה 5 מנועים נוספים - ברווח של 1.5 מיליון דולר לפני מס

עסקה זו מתבצעת בהמשך לעסקה שנחתמה בנובמבר 2019, שבמסגרתה מכרה אל על 12 מנועים ■ נוכח השלכות משבר הקורונה, אל על קיבלה זכות לנהל מו"מ עם רוכשים פוטנציאליים אחרים על יתרת המנועים שנכללו בעסקה המקורית

יורם גביזון
שתפו בפייסבוק
מנוע מטוס של איירבאס
צילום: Krisztian Bocsi / Bloomberg

אל על חתמה על הסכמים למכירת חמישה מנועי מטוסים ותרשום עליהם רווח הון של 1.5 מיליון דולר לפני מס. מימוש העסקות כפוף להשלמת בדיקה טכנית של המנועים ומסמכיהם לשביעות רצונם של הקונים. אם יתגלו ממצאים בבדיקות שיתקיימו בשבועות הקרובים עלולות לחול הפחתות בתמורה ובהתאמה ברווח ההון.

מניית אל על

עסקה זו מתבצעת בהמשך לעסקה שנחתמה בנובמבר 2019, שבמסגרתה מכרה אל על 12 מנועים מסוג Pratt & Whitney 4056-3. עד כה הושלמה מכירתם של חמישה מנועים מתוכם, ואל על הכירה ברווח הון של 1.9 מיליון דולר לפני מס בגין אחד מהם ברבעון הרביעי של 2019, וצפויה להכיר ברווח הון של 10.2 מיליון דולר לפני מס ברבעון הראשון של 2020.

הרוכשת הודיעה לאל על כי נוכח ההשלכות של משבר הקורונה על ענף התעופה היא מבקשת לנהל מו"מ מחודש לגבי רכישת יתרת שבעת המנועים שעדיין לא נמסרו. אל על חתמה אתמול על הסכם לדחיית מועד המסירה של המנועים הנותרים עד לרבעון הרביעי של 2020. בנוסף לכך, קיבלה זכות לנהל עד אז מו"מ עם רוכשים פוטנציאליים אחרים תוך החזרת חלק מהפיקדון שהפקידה החברה הרוכשת עבור כל אחד מהמנועים שיימכר. אל על מנהלת מו"מ עם רוכשים נוספים על שניים מהמנועים שעדיין לא נמכרו.

תגובות