הבנקאים יכולים לקנא: המנכ"ל שכבש את ראש טבלת השכר, עם 100 מיליון שקל בעשור

עלות שכרו של איתמר דויטשר - מהמנהלים המתוגמלים בישראל - שברה שיא ב-2019 והסתכמה ב-13 מיליון שקל ■ התגמול כולל שכר של 3 מיליון שקל, מענק בסך 5.5 מיליון שקל ואופציות בשווי של כ-5.5 מיליון שקל ■ אלקטרה סיימה את 2019 עם עלייה של כ-37% ברווח הנקי ל-222 מיליון שקל

ערן אזרן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה
איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרהצילום: זיו קורן

איתמר דויטשר, מנכ"ל קבוצת התשתיות והנדל"ן אלקטרה, כובש את טבלת שיאני השכר. עלות שכרו של דויטשר זינקה ב-2019 לכ-13.3 מיליון שקל, כך עולה מהדו"חות הכספיים של החברה שפורסמו היום (א'). התגמול כולל שכר של 3 מיליון שקל, מענק בסך 5.5 מיליון שקל, תשלום מבוסס מניות (אופציות) בשווי של כ-5.5 מיליון שקל ועוד.

דויטשר הוא אחד מהמנהלים המתוגמלים ביותר בבורסה, ובנקאים - המסתפקים בשכר שנתי של 2.5 מיליון שקל - יכולים רק להתקנא בו. עלות שכרו של דויטשר בעשור האחרון הסתכמה ב-105 מיליון שקל. לזכותו של דויטשר יצוין כי מניית אלקטרה בע"מ - שנהנית מגאות בענפי פעילותה - הרוויחה רק בחמש השנים האחרונות כ-850 מיליון שקל. ב-2019-2010 מנייתה זינקה בכ-500%.

באוגוסט 2019 אישר דירקטוריון אלקטרה לדויטשר תגמול הוני (אופציות) בשווי חריג של 17 מיליון שקל - וזאת חרף התנגדות האסיפה הכללית וההמלצה של חברת הייעוץ אנטרופי שלא לאשר את התגמול. הדירקטוריון אישר זאת בדומה להחלטה שקיבל ב-2015, שלפיה יוקצו למנכ"ל אופציות אף שבעלי המניות מקרב הציבור התנגדו לכך.

באסיפה שנערכה אז, 91.7% מבעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי התנגדו להקצאת האופציות ולחבילת התגמול החדשה. אך ועדת התגמול אישרה את הענקת האופציות "מתוך רצון לתגמל את המנכ"ל על תרומתו לביצועיה והישגיה של החברה ועל מנת לקשור את עתיד המנכ"ל בעתיד החברה". עוד צוין כי ההקצאה נועדה "לשמר את המנכ"ל, שלקח חלק מרכזי בצמיחתה המתמשכת של אלקטרה ובהשאת הרווחים לבעלי המניות".

האופציות שיקבל דויטשר ניתנות למימוש ל-3.5% מהון המניות של אלקטרה, על פני תקופה של ארבע שנים (25% מהאופציות יבשילו כבר אחרי שנה). מחיר מימוש של האופציות נקבע על 1,075 שקל - המגלם את ממוצע מחיר הסגירה של מניית החברה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד הענקת האופציות, בתוספת פרמיה של 7.5%.

תנאי הכהונה של דויטשר כוללים שכר חודשי של 150 אלף שקל, שמשקף עלות שנתית של כ-3.05 מיליון שקל; זכאות למענק בשיעור של 3% מהרווח הנקי עד לתקרה של 5.5 מיליון שקל; ורכיב האופציות האמור, המשקף עלות של 4.28 מיליון שקל לשנה. כלומר, סך חבילת התגמול השנתית מסתכמת בכ-13 מיליון שקל.

פרויקט בביצוע חברת אלקטרהצילום: תומר אפלבאום

רווח של 222 מיליון שקל ב-2019

אלקטרה בע"מ, חברת התשתיות והבנייה של קבוצת אלקו, פירסמה את תוצאותיה הכספיות ל-2019. החברה סיימה את 2019 עם עלייה של כ-37% ברווח הנקי ל-222 מיליון שקל (מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-162מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2018. במקביל לפרסום הדו"חות, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיווידנד לבעלי המניות בהיקף של כ-30.5 מיליון שקל.

הכנסות אלקטרה ב-2019 עלו בכ-16% לכ-7 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-6.02 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב-2018. עיקר הגידול נובע מחברות שאוחדו לראשונה, ושלא נכללו בתקופה המקבילה בשנה שלפני כן. הרווח הגולמי ב-2019 עלה בכ-13% לכ-575 מיליון שקל, בהשוואה לכ-510 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2018.

ההכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל הסתכמו ב-2019 בכ-3.69 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-3.75 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב-2018. הירידה הקלה נובעת בעיקר מהתקדמות בביצוע מספר פרויקטים בתקופה המקבילה ב-2018, אשר הגיעו לסיומם. הרווח התפעולי במגזר הסתכם ב-2019 בכ-73 מיליון שקל, בהשוואה לכ-132 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2018. הירידה נובעת בעיקר כתוצאה מרישום רווח בגין התקדמות בביצוע כמה פרויקטים בתקופה המקבילה ב-2018, אשר הגיעו לסיומם.

במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל, רשמה אלקטרה ב-2019 גידול של כ-197% בהכנסות לכ-1.12 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-376 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה שלפני כן. הגידול נובע בעיקר מהכנסות חברות שאוחדו לראשונה בתקופת הדו"ח, ולא נכללו בתקופה המקבילה ב-2018, בעיקר הפעילות שנרכשה בארה"ב. הרווח התפעולי במגזר זה עלה ב-2019 בכ-230% לכ-70 מיליון שקל, בהשוואה לכ-21 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2018.

במגזר שירות ואחזקה נרשמה ב-2019 עלייה של כ-13% בהכנסות לכ-1.91 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.7 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנה שלפני כן. העלייה נובעת בעיקר מגידול בפעילות ה-Facility Management, וכן מהכנסות של חברה שאוחדה לראשונה בתקופת הדו"ח, ולא נכללה בתקופה המקבילה ב-2018. הרווח התפעולי במגזר זה גדל ב-2019 בכ-6% לכ-181 מיליון שקל, בהשוואה לכ-170 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2018. הגידול נובע בעיקר מרווחי חברה שאוחדה לראשונה בתקופת הדו"ח ולא נכללה בתקופה המקבילה ב-2018, וכן מגידול ברווחים במספר תחומי פעילות במגזר זה.

מגדל אלקטרהצילום: דודו בכר

במגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום גדלו ההכנסות ב-2019 בכ-9% לכ-433 מיליון שקל, בהשוואה לכ-398 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2018. הגידול נובע מגידול בהיקף הפעילות של אלקטרה מגורים בתקופת הדו"ח. הרווח התפעולי במגזר זה עלה ב-2019 בכ-67% לכ-56 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-33 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2018. הגידול נובע בעיקר מעלייה בהיקף הפעילות של אלקטרה מגורים בתקופת הדו"ח, וכן מגידול בחלק החברה ברווחי ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני הפועלות במגזר זה, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שלפני כן.

במגזר הזכיינות רשמה החברה ב-2019 עלייה של כ-150% בהכנסות לכ-203 מיליון שקל, בהשוואה לכ-81 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2018. הגידול בהכנסות נבע בעיקר  מהתקדמות העבודות בפרויקט לייזום, הקמה ותפעול קמפוס אלקטרה באוניברסיטת בר אילן. החברה רשמה ב-2019 רווח תפעולי במגזר זה של כ-114 מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי של כ-7 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2018. עיקר הגידול ברווח נובע מרישום רווח ממכירת החזקות חברה בת בחברות נגב גז טבעי בע"מ, גז טבעי דרום בע"מ ונגב החברה לתשתיות גז טבעי אי.פי.סי בע"מ.

ממאזן החברה עולה כי סך אמצעיה הנזילים של הקבוצה (מזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים) הסתכמו בסוף 2019 בכ-566 מיליון שקל. ההון של החברה הסתכם בכ-1.09 מיליארד שקל (מיוחס לבעלי המניות). צבר העבודות של אלקטרה הסתכם בכ-14.31 מיליארד שקל, וכולל גם את הפעילות בארה"ב, זאת בהשוואה לכ-11.73 מיליארד שקל בסוף 2018.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker