ג'ניה וולינסקי
ג'ניה וולינסקי
בניין הבורסה לניירות ערך
בניין הבורסה לניירות ערךצילום: אייל טואג
ג'ניה וולינסקי
ג'ניה וולינסקי