רשות המסים מנסה לסגור פרצות: דורשת דיווח על 23 תכנוני מס נוספים

הורחבה רשימת תכנוני המס שנקיטתם מחייבת "הנפת דגל" בדו"חות ■ לרשימה נוספו הוראות שעשויות להקשות על חברות לחלק בונוס לעובדים במסווה של מניות או אופציות ■ ברשות דורשים דיווח על שימוש ברווחים כלואים לחלוקת דיווידנד, רכישת חברות בחו"ל או רכישה עצמית של מניות

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
מנהל רשות המסים, ערן יעקבצילום: אוליבייה פיטוסי

רשות המסים פירסמה היום (שני) רשימה של 23 עמדות חדשות בדו"חות מס, שנישומים הנוקטים אותן יהיו מחויבים בדיווח מיוחד על כך לרשות. העמדות כוללות תכנוני מס שברשות המסים מעוניינים לפעול נגדם, או עמדות מס שהרשות מעוניינת לבחון מקרוב את השימוש בהם.

רשימת העמדות החייבות בדיווח באה לעולם בעקבות תיקון חקיקה מ-2015. הדיווח על העמדות הוא מעין "הנפת דגל" מעל דו"חות המס, המסב את תשומת לבה של רשות המסים לכך שנעשה שימוש בעמדות אלה - שעשויות להיות תכנוני מס. תכנוני מס אינם בלתי-חוקיים כשלעצמם, אבל הרשות עשויה להיות מעוניינת לתקוף את השימוש בהם, בייחוד במקרים גבוליים שבהם הוא אינו מוצדק, לטעמה. 

רשות המסים פירסמה עמדות חייבות בדיווח החל ב-2016. עד כה פורסמו כ-80 עמדות במס הכנסה וחברות, ועוד כ-30 עמדות במע"מ, מכס ובלו - ובסך הכל יותר מ-110 עמדות. התוספות החדשות לרשימת העמדות החייבות בדיווח כוללות 22 עמדות בנושא מס הכנסה ומס חברות, שיהיו חייבות בדיווח בדו"חות שיוגשו לרשות בגין שנת המס 2019 ואילך. נוספה לרשימה עמדה ראשונה בתחום הבלו (מס קצוב) על דלק.

נוספה לרשימה עמדה ראשונה בתחום הבלו (מס קצוב) על דלקצילום: מורן מעיין

בתחום מס ההכנסה, צורפה לרשימה עמדה בנושא הענקת בונוס לעובדים במסווה של הקצאת מניות ואופציות. העמדה קשורה בהטבות המס שבסעיף 102 לפקודת מס הכנסה - החל על אופציות או מניות שהוקצו לעובד, לרבות על דיווידנד שהתקבל מכוחן.

רשות המס סבורה כי יש להחיל הטבות אלה רק ככל שהמניות שהוקצו מקנות זכויות מלאות וקבועות ברווחים, וזכויות הצבעה - ולא, למשל, אם אלה מניות פוקעות עם סיום ההעסקה, או שהן נטולות זכויות הצבעה. סעיף 102 יוצר הסדר מיוחד שבו, מצד אחד, מתאפשר לעובד שיעור מס מופחת על האופציות שהוקצו לו (מס רווח הון בשיעור 25%, ולא מס הכנסה רגיל, לפי שיעור המס השולי - שיכול להגיע עד כ-50%), ומצד שני לא מתאפשר לחברה לנכות את ההוצאה הכרוכה בהקצאה.

העמדה החדשה מתכתבת עם פסק דין בעייתי מאוד לרשות המסים, שניתן ביולי 2019 בבית המשפט המחוזי בנצרת. במקרה שבו דן בית המשפט, הוקצו לעובד בכיר בחברת כרומכרום, מניות מסוג המאפשר לו זכאות לקבל דיווידנד בלבד, ורק כל עוד מתקיימים יחסי עבודה בינו לבין החברה. עם הפסקת העבודה - המניות כבר אינן מקנות זכויות. 

החברה הגישה לפקיד השומה בקשה להקצאת אותן מניות לפי סעיף 102, וקיבלה אישור פורמלי על קליטת הבקשה שלה. לאחר מכן פקיד השומה טען כי האישור שניתן לא היה אישור מהותי, וכי הקצאת המניות היא "עסקה מלאכותית" - שכן אותן מניות הן בעצם בונוס, שעליו יש לשלם מס הכנסה מלא.

השופטת עירית הוד צילום: אתר בתי המשפט

השופטת עירית הוד קבעה כי לפי סעיף 102, אם החברה אינה מקבלת תשובה בתוך 90 יום, יראו את תוכנית ההענקה כמאושרת – ולכן רשות המסים אינה יכולה לטעון בדיעבד כי התוכנית לא באמת אושרה. רק במקרה שהתוכנית הוגשה בידיעה שהיא אינה ראויה לאישור, אין הצדקה שהעובד ייהנה למרות המחדל של פקיד השומה - אך לדברי השופטת, המקרה שנדון לא היה כזה. השופטת קבעה כי בבסיס הענקת המניות לעובד היה טעם מסחרי-כלכלי, ולכן אין לומר שמדובר בעסקה מלאכותית.

פסק הדין מציב לרשות המסים בעיה, שכן היא אינה ערוכה לבצע את הבדיקות המהותיות הנדרשות ממנה לאישור תוכניות להקצאת אופציות או מניות לפי סעיף 102 בלוחות הזמנים שבחוק (90 יום) - והתנגדות מאוחרת לא תתקבל. כעת, חברות יידרשו לדווח על עמדה שאינה תואמת את העמדה של הרשות – כלומר על הקצאת מניות לפי סעיף 102 כשהמניות אינן ראויות - וכך תאפשר לרשות להפנות זרקור על מקרים מסוג זה, כדי שתוכל לנסות לסכלם.

עוקפים את חוק מילצ'ן

כמו כן, נכללת ברשימת העמדות החדשות עמדה שמבקשת לתקוף אי-תשלום מס חברות מלא בגין רווחים כלואים שצברו חברות שונות, אם הרווחים שימשו לצרכים שספק אם בכוונת המחוקק היה לפטור אותם ממס מלא. הרווחים הכלואים נצברו על ידי חברות שזכו בהטבות מכוח הנוסח הישן של החוק לעידוד השקעות הון, שהיה בתוקף עד 2011.

החוק נוסח בעבר באופן שיצר אי-בהירות על המס שיחול על הרווחים המוטבים, במקרים שבהם לא ישמשו להשקעה בפעילות התעשייתית של החברה המוטבת. לפי העמדה החדשה, יש לדווח על רווחים כלואים אם שימשו לחלוקת דיווידנד, לרכישת מניות של חברה בישראל שאינה בעלת פעילות תעשייתית או של חברה מחוץ לישראל. וכן, למתן הלוואה לצד קשור למשך שנה או יותר, לרכישה עצמית של מניות החברה, או לרכישת מניות של צד קשור. 

ארנון מילצ'ןצילום: Vianney Le Caer / Invision / AP

תוספת חדשה לרשימת העמדות החייבות בדיווח, מבקשת למנוע תשלום מס חלקי על אירועי מס שונים על ידי תושב חוזר בשנה שבה מסתיימות ההטבות החלות לטובתו - מכוח חוק מילצ'ן. ברשות המסים סבורים כי אירועי המס האלה - כגון חלוקת דיווידנד רעיוני בחברה נשלטת זרה - מחייבים תשלום מס מלא בשנה שבמהלכה פגות ההטבות מכוח חוק מילצ'ן, ולא רק תשלום של מס חלקי, המחושב בגין התקופה שממועד תפוגת ההטבות עד סוף שנת המס.

לרשימת העמדות החייבות בדיווח נוספו הוראות שנועדו למנוע ניכוי מלאכותי של הוצאות בנייה. ברשות המסים מעוניינים למנוע ניכוי של הוצאות בגין חפירה ודיפון בעת בניית מבנים כאילו אלה הוצאות על "אמצעים למניעת סחף קרקע ונגד שיטפונות ופגעי טבע אחרים", המותרות בניכוי לפי סעיף 17(6) לפקודת מס הכנסה. דוגמה נוספת: מניעת ניכוי של הוצאות להקמת ממ"ד (כחדר בדירה) או חניון כאילו היו "הוצאות בנקיטת אמצעי זהירות מפני התקפות מן האוויר", המותרות בניכוי לפי סעיף 17(7) לפקודה.

העמדה החדשה החייבת בדיווח בתחום הבלו מבקשת לפעול נגד מהילת דלק, החב במסים גבוהים, בחומרים ממסים (סולבנטים), שאינם חייבים במס. פרקטיקה זו הביאה גם להחלטה שקיבלה הממשלה לפני כחצי שנה להטיל מס (בלו) על החומרים הממסים, כאילו היו דלק. לפי העמדה החדשה, כל פעולה (כגון מהילה) ההופכת חומר שאינו חב בבלו לחומר החב בבלו, היא "ייצור" כמשמעותו בחוק הבלו - ולפיכך מחייבת קבלת רישיון יצרן דלק ואישור מקום ייצור, וכן תשלום בלו.

בכל הנוגע למס הכנסה, חובת ההתראה על נקיטת העמדות החייבות בדיווח חלה על יחידים או חברות שהכנסותיהם השנתיות עולות על 3 מיליון שקל, או שהיו להם רווחי הון העולים על 1.5 מיליון שקל בשנה. הדיווח נדרש רק אם יתרון המס שהופק מהעמדה החייבת בדיווח - לרבות מס יסף, ולרבות יצירת הפסד שיקוזז בעתיד - עולה על 5 מיליון שקל בשנה, או 10 מיליון שקל בארבע שנות מס לכל היותר (ובמע"מ, מכס, מס קנייה ובלו - 2 מיליון שקל ו-5 מיליון שקל, בהתאמה). את רשימת כל העמדות החייבות בדיווח, וכן פירוט על העמדות החדשות, אפשר למצוא באתר השירותים והמידע הממשלתי.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker