מיכאל רוכוורגר
דב קוטלר וחנן פרידמן
דב קוטלר וחנן פרידמןצילום: כפיר סיון, גדי דגון
מיכאל רוכוורגר

על סדר היום