ערן אזרן
שי שריד (מימין) ויוגב שריד
מנהלי חברת שיח, שי אברהם (מימין) ויוגב שרידצילום: אייל טואג
ערן אזרן