ערן אזרן
רני צים, בעלים ומנכ"ל של חברת רני צים מרכזי קניות
רני ציםצילום: אורן קאן
ערן אזרן