קניבליזציה: חברת החשמל במגעים לרכוש גז מתמר ב-4.7 דולרים - על חשבון לווייתן

ישראמקו ותמר פטרוליום מקדמות הסכם שינגוס בחוזה הגז החדש בין לווייתן לחח"י ■ לפי ההסכמות, חח"י תוותר על מקום פנוי בצינור ההולכה תמורת הפחתת מחיר ל-20% מהגז שהיא צורכת ■ ההסכמות כפופות לאישורן של דלק ונובל – שלא ימהרו לוותר על המחיר המונופוליסטי

ערן אזרן
מאגר תמר
קידוח תמרצילום: תומר אפלבאום
ערן אזרן

חברת החשמל מגבשת הסכמות חדשות עם תמר פטרוליום וישראמקו - השותפות במאגר תמר. לפי ההסכמות, שאינן עדיין סופיות או רשמיות, חברת החשמל תוותר על מקום פנוי בצינור הגז ממאגר תמר לישראל תמורת הפחתת מחיר עבור 20% מכמות הגז הנצרכת. הרכש ייעשה על חשבון הגז שחברת החשמל אמורה לרכוש מלווייתן, במסגרת ההתמחרות האחרונה שנערכה בסוף 2018.

מדובר למעשה בקניבליזציה של תמר על חשבון לווייתן - כלומר, רכש הגז בהסכם המתגבש יבוא על חשבון ההכנסות של לווייתן. ההסכמות החדשות - שיהיו תקפות מתחילת ינואר 2020 לסוף יוני 2021 - כפופות לאישור כלל השותפות בתמר - ובראשן דלק קידוחים ונובל אנרג'י - שאינן לוקחות חלק פעיל במשא ומתן בשל אחזקותיהן הצולבות בתמר ובלווייתן.

לפי הערכות, דלק ונובל לא ימהרו לוותר על המחיר המונופוליסטי, ולכן כלל לא בטוח שההסכמות יישומו בסופו של דבר. כרגע לא מתקיים כל מו"מ בין דלק ונובל לשאר השותפות בתמר ביחס לאישור ההסכם. ברקע לאירועים, נמסר היום כי השותפות בתמר שאינן דלק או נובל יפסיקו לנהל את הקשר עם התקשורת דרך משרד יחסי הציבור של דלק קידוחים (טוגדר של רונן משה) – ויעברו למשרד שרף תקשורת, שנשכר כיועץ אסטרטגי. השותפות בלווייתן סירבו להגיב להסכמות המתגבשות.

לפי תנאי ההסכם המתגבש, רכש הגז מתמר ייעשה בתמורה למחיר אפקטיבי של סביב 4.7 דולרים ליחידת חום - נמוך ביחס למחיר בחוזה החדש של לווייתן - 4.79 דולרים, ונמוך ביחס למחיר הנוכחי שבו קונה חברת החשמל גז מתמר - 6.3 דולרים ליחידת חום. מדובר במחיר אפקטיבי מכיוון שבפועל חח"י תשלם מחיר של 4.79 דולרים - אך תקבל "החזר" מתמר, בסכום מצטבר של 70 מיליון דולר, בעבור מקום הולכה בצינור.

יודגש כי המחיר החדש - 4.7 דולרים כאמור - יהיה תקף רק ל-20% מכמות הגז שחברת החשמל צורכת בשנה, בעוד שעל 60% מהכמות הנצרכת היא תשלם את המחיר המלא - 6.3 דולרים, צמוד למדד המחירים האמריקאי. 20% הנותרים יירכשו במחיר של 4.79 דולרים. 

יפתח רון טל
יו"ר חברת החשמל, יפתח רון טלצילום: אוליבייה פיטוסי

המחיר החדש מגלם הטבה של 70 מיליון דולר לחח"י - 10 מיליון דולר מהסכום יינתנו כמקדמה ללא קשר לצריכה בפועל, ויתרת ההטבה תגולם במחיר הגז, על בסיס הרכישה של חח"י. המחיר החדש אינו תחרותי במיוחד; בחוזים שחתמה אנרג'יאן עם ללקוחות בישראל, המחירים נמוכים יותר ומתקרבים ל-4 דולרים ליחידת חום.

חח"י מתמרנת בין לווייתן ותמר

חח"י צורכת כיום קרוב ל-5 BCM - ומשלמת מחיר גבוה, על בסיס החוזה הישן שנחתם ב-2012. בשנה שעברה ערכה חח"י התמחרות בין לווייתן לתמר לגבי כמות עודפת של 2 BCM, מעל כמות מינימום של 3 BCM בחוזה המחייב (מנגנון Take Or Pay). בסוף ההתמחרות הוחלט יירכש מלווייתן בשל הצעות מחיר זהות שהתקבלו משני המאגרים (4.79 דולרים). מאחר שהחוזה החדש עם לווייתן אינו מחייב וללא כמות מינימום, חח"י יכולה להסיט חלק מהרכש חזרה לתמר.

בתמורה להפחתת המחיר, חח"י תוותר על חלק מהמקום בצנרת ההולכה ממאגר תמר אל החוף - על בסיס ההסכמות שאליהן הגיעה עם השותפות בתמר לפני כמה חודשים. כך נקבע כי כמות הגז היומית המקסימלית שחברת החשמל תהיה רשאית להזמין דרך צינור ההולכה תופחת מ-655,200 MMBTU, ל-500,000 MMBTU - הפחתה של כ-25%.

מדובר בהפחתת הכמות השעתית שצורכת חברת החשמל - וללא הפחתת הכמות השנתית המינימלית. המקום הפנוי עשוי לשמש את השותפות בתמר , ככל שחוזה היצוא יתממש בסופו של דבר; או ללקוחות בישראל. יודגש כי בפעם הקודמת רשות החשמל החליטה שלא לאשר את ההסכם שעליו חתמה חברת החשמל ואת הוויתור על המקום בצינור.

אלה פריד, אנליסטית בכירה בתחום האנרגיה בלאומי שוקי הון, ציינה כי ההסכמות המסתמנות בין חברת החשמל לתמר הן סימן להגברת התחרות "במעבר למלחמת המחירים יש איתות של בעלי תמר נגד אגרסיביות של לווייתן ואנרג'יאן, ואזהרה מלקיחת נתח שוק לא פרופורציונלי. זה גם קדימון לחוזי היצוא, שמאותת כי תהיה הטיה של היצוא לטובת לווייתן על חשבון תמר.

"באופן פרדוקסלי, על רקע אי השקט במצרים - אנו רואים בהסכם המתגבש ידיעה חיובית למשקיעי תמר פטרוליום, ישראמקו ואלון גז (השותפות במאגר תמר בלבד, ע"א) וידיעה שלילית יותר עבור רציו ואנרג'יאן (מאגרי לווייתן וכריש בהתאמה, ע"א), ובמידה פחותה דלק קידוחים, שמחזיקה ב-23% מתמר ו-45% מלווייתן במקביל", ציינה פריד.

משקיעי הגז בבורסה הגיבו הבוקר בספקנות ביחס להסכמות המתגבשות עם חח"י – כנראה, על רקע הערכה כי דלק ונובל עשויות לטרפד אותן. תמר פטרוליום יורדת בכ-1.2% - נפילה של כ-50% מאז ההנפקה הראשונית. ישראמקו מאבדת 0.3% - ומסכמת ירידה של כ-30% ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, רציו עולה ב-0.6%, ודלק קידוחים מטפסת ב-0.2%.

הפחתת מחיר גם ב-2021

החוזה המקורי בין השותפות בתמר לחברת החשמל נחתם באמצע 2012, והוא חוזה הגז הגדול במשק. החוזה הוא לתקופה של 15 שנים ולכמות מקסימלית של 99 מיליארד מ"ק (BCM) של גז טבעי. בחוזה נקבע מחיר בסיס של 5.042 דולרים ליחידת חום.

מחיר הגז מבוסס על נוסחה שחברת החשמל הציעה לרשות החשמל, הכוללת הצמדה למדד המחירים לצרכן האמריקאי (CPI) - ולא למחירי האנרגיה בעולם. ההצמדה היא בתוספת 1% בחצי הראשון של תקופת החוזה (עד 2020), והפחתה של 1% בחצי השני. במועד החתימה הוערך החוזה בטווח של 23.7-18.5 מיליארד דולר.

חברת החשמל יכולה לדון בהורדת המחיר ב-35% בשתי פעימות: הראשונה ב-2021, ובה תידון אפשרות של שינוי המחיר בשיעור של עד 25% לשני הכיוונים (העלאה או הורדה); ושינוי נוסף, ב-2024, של 10%. ואולם, בחברת החשמל לא המתינו עד למועד שנקבע בחוזה, ובחודשים האחרונים פעלו מאחורי הקלעים בניסיון לבצע עסקת חליפין עם תמר.

בחברת החשמל מעוניינים להפחית ב-2021 את מחיר רכש הגז, בין היתר על רקע הירידה החדה בשנים האחרונות במחירי האנרגיה בעולם, ועל רקע ירידת המחירים בשוק המקומי. השותפות בתמר מעריכות את ההסתברות להפחתה במחיר באופן שונה: אלון גז - שמוחזקת על ידי גופים מוסדיים - צופה הפחתה עמוקה של 25%, בעוד דלק קידוחים צופה הפחתה של 12.5%. מישראמקו צופה הפחתה של 17.5%.

מחברת החשמל נמסר בתגובה: "לא הוצג מתווה מפורט, אלא רעיונות אפשריים של ההנהלה לעדכון ההסכם שבכוונתה לנסות ולקדם מול כלל שותפי תמר".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

על סדר היום