ערן אזרן
מיכאל זלקינד (ימין) ודניאל זלקינד
מייקי (מימין) ודני זלקינדצילום: ישראל הדרי
ערן אזרן

על סדר היום