תשובה מסתבך בעסקת שברון: דלק נפלה 6%, האג"ח צנחו עד 1.5%

הירידות נובעות מתוצאות מאכזבות בהנפקת אג"ח ענקית שדלק עורכת היום בחו"ל ובארץ - באמצעות החברה הבת איתקה ■ לפי הערכות, ההנפקה תינעל בריבית גבוהה מאוד של 9.5% - עם גיוס הנמוך ב-30% מהיעד

ערן אזרן
יצחק תשובה
יצחק תשובהצילום: דודו בכר
ערן אזרן

קבוצת דלק , בשליטתו של יצחק תשובה, צנחה הערב ב-6%, ואיגרות החוב נפלו עד 1.5%. הירידות נבעו מתוצאות מאכזבות בהנפקת אג"ח ענקית שדלק ערכה בחו"ל ובארץ באמצעות החברה הבת איתקה, שהגבירו החשש להורדת דירוג בקבוצה.

הנפקת האג"ח נועדה לממן חלק מעלות "עסקת שברון" - רכישת עשרה נכסי נפט וגז בים הצפוני בסך 2 מיליארד דולר. תוצאות רשמיות להנפקת האג"ח עדיין לא פורסמו, אך לפי מקורות בשוק הגיוס צפוי להינעל בריבית גבוהה מאוד של 9.5%, שעשויה לפגוע בתשואה מהעסקה.

דלק התכוונה לגייס כ-700 מיליון דולר באמצעות הנפקת אג"ח ללא בטוחות. בהנפקה התקבלו ביקושים הגבוהים מ-700 מיליון דולר; ואולם, בדלק בחרו לחתוך את הגיוס כך שיינעל בריבית מקסימלית של 9.5% (ולא בריבית הגבוהה מכך), והסתפקו בגיוס של כ-500 מיליון דולר - 30% פחות מהיעד.

כדי לגשר על הפער דלק תידרש להשלים 200 מיליון דולר ממקורות אלטרנטיביים, וזאת בנוסף ל-200 מיליון דולר שכבר השקיעה בעסקה כהון עצמי. לפי מקורב לדלק, בקבוצה בוחנים אפשרות להכניס שותפים לעסקה – כפי שהצהירו בעבר - או לחילופין יפעלו לגיוס חוב מהמערכת הבנקאית.

לפני מספר שבועות דיווחה דלק על עסקת ענק, שבה תרכוש החברה הבת איתקה עשרה נכסי נפט וגז בים הצפוני מענקית האנרגיה שברון. הנכסים כוללים עתודות מוכחות (2P) של כ-131 מיליון שווה ערך חביות נפט (MBOE), ומשאבים מותנים (2C) של כ-45 מיליון שווה ערך חביות נפט.

מבנה המימון שרקמו בקבוצת דלק לעסקה מורכב, וכולל פירעון של הלוואה של 300 מיליון דולר שנטלה איתקה באוקטובר 2018, כך שסך המקורות שדלק נדרשת כעת לגייס מסתכמים בכ-2.3 מיליארד דולר.

דלק העריכה כי תשתמש בתזרים של 350 מיליון דולר המתקבל מנכסי שברון למימון חלק מעלות העסקה. סכום נוסף של 1.1 מיליארד דולר מקורו בהלוואה מקונסורציום בנקים, בראשות BP פאריבה, כחלק ממסגרת אשראי מבוססת עתודות (RBL) שנטלה איתקה. יתרת הסכום מבוססת כאמור על הנפקת אג"ח בסכום של 700 מיליון דולר, והון עצמי של כ-200 מיליון דולר.

מוקדם יותר היום דיווחה דלק כי איתקה השלימה את גיוס ה-RBL. בגיוס נרשמו ביקושים של מעל 2.2 מיליארד דולר מבנקים בינלאומיים, מתוכם תממש איתקה מסגרת של כ-1.65 מיליארד דולר ריבית של ליבור+ 3% (ריבית אפקטיבית של כ- 5%). כ-1.1 מיליארד דולר מהגיוס ישמשו ל"עסקת שברון", כלומר כ-70% מסך עלות העסקה.

גידול של חצי מיליארד שקל בחוב - הדירוג הוכנס לבחינה

בעקבות עסקה שברון, חברת דירוג האשראי מידרוג הכניסה את דירוגה של קבוצת דלק לבחינה (Credit Review) עם השלכות "שליליות". משמעות המהלך היא שדירוגה הנוכחי של הקבוצה, A2 בסולם הישראלי (רמה בינונית-גבוהה), עשוי לרדת בחודשים הבאים. במידרוג מנמקים את בחינת דירוג האשראי בין היתר בגידול של חצי מיליארד שקל עד מיליארד שקל בחוב הפיננסי נטו.

"עסקת שברון מעלה את מידת הסיכון העסקי של דלק, בשל החשיפה הגבוהה למחירי הנפט, בהתחשב בגודל המשמעותי של העסקה והיקף ההון העצמי שצפויה דלק להשקיע, וכן בהינתן מאפייני תזרים המזומנים של הנכסים. בהתאם לדוח NSAI, תזרים המזומנים מנכסי העסקה מושפע לשלילה נוכח התכלות מהירה יחסית של הנכסים המרכזיים בטווח הזמן הבינוני, וכן נוכח עלויות סילוק ואטימה משמעותיות הצפויות בטווח הארוך", כתבו האנליסטים קובי רחמני וליאת קדיש.

עקב מבנה תזרים המזומנים בנכסים, במידרוג העריכו כי בשנים הראשונות תידרש איתקה להסיט את עיקר התזרים הפנוי מהנכסים לצורך שירות החוב הבכיר והאג"ח. "בתוך כך, תנאי המימון של העסקה, יוצרים לאיתקה חשיפה מתמשכת לשווי המשאבים במאגר, כתלות בין השאר במחירי הנפט, ובהינתן עלויות האטימה והצפי לשחיקה מהירה יחסית של השווי הנכסי הנקי בנכס המרכזי בעסקה – מאגר קפטיין", הדגישו במידרוג.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ