שלי אפלברג
שלי אפלברג
חיים יוסטמן, עוזרו של סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
חיים יוסטמן, ראש מטה שר הבריאותצילום: טס שפלן
שלי אפלברג
שלי אפלברג