תיק המשכנתאות ממשיך להדפיס כסף לבנקים; ומה הריבית שמשלמים משקי הבית?

ב-2018 נרשמה עלייה בהעמדת הלוואות חדשות לדיור, והתייצבות בכל מסלולי הריבית על המשכנתאות ■ מתוך סך המשכנתאות החדשות שניתנו עד סוף 2018, כ-10% היו במסגרת תוכנית מחיר למשתכן

מיכאל רוכוורגר
יריד דירות
יריד דירות (אילוסטרציה, למצולמים אין קשר לנאמר) צילום: דודו בכר
מיכאל רוכוורגר

לפי דו"ח בנק ישראל שפורסם היום (ב'), ב-2018 נרשמה עלייה בהעמדת הלוואות חדשות, והתייצבות בכל מסלולי הריבית על המשכנתאות, בניגוד ל-2016 ו-2017, שבהן הואט קצב הגידול של העמדת ההלוואות חדשות במקביל לירידת שיעורי הריבית.

תיק האשראי לדיור צמח ב-2018 ב-6.4% - שיעור גבוה ביחס לממוצע של השנתיים הקודמות (כ-4.3%), אך מתון בהשוואה לממוצע השנתי של 2015-2014 (כ-8%). הממוצע החודשי של הלוואות לדיור שניתנו ב-2018 עמד על 4.9 מיליארד שקל לעומת 4.4 מיליארד שקל ב-2017.

מדד מחירי הדירות

בבנק ישראל מסבירים כי חדשות ב-2018 הושפעה לחיוב מהתוכנית "מחיר למשתכן", שכן אוכלוסיית הזכאים מקבלת הנחה בעת רכישת דירה. כך, מנתונים חודשיים מאז ספטמבר 2018 על משקל האשראי במסגרת "מחיר למשתכן" שמצוי בידי הפיקוח על הבנקים, עולה כי מתוך סך המשכנתאות החדשות שניתנו עד סוף 2018, כ-10% היו במסגרת תוכנית זו, ומתוך סך ההלוואות למשכנתאות – כ-15%. כלומר, בממוצע מדובר בהלוואות קטנות יותר.

במקביל, במהלך 2018 התייצב שער הריבית בכל מסלולי ההצמדה, בהשוואה למגמת הירידה שנרשמה ב-2017. שיעור המימון (היחס בין גובה המשכנתא שנלקחת לשווי הדירה הנרכשת) שלה קלות ל-50.9%, שיעור ההחזר מההכנסה נותר 26.1%, והתקופה הממוצעת לפירעון התארכה מעט ל-21.7, לעומת 21.3 ב-2017. שיעור יתרת החוב של ההלוואות לדיור שבפיגור של מעל 90 יום מסך ההלוואות לדיור נותר נמוך בראייה היסטורית - 0.81% בסוף 2018.

הריבית על משכנתאות

בבנק ישראל כותבים כי "לאחרונה חלה עלייה של משקל המשכנתאות בשיעורי מימון גבוהים (יחס LTV בין 60% ל-75%), במקביל לירידה של משקל המשכנתאות בשיעורי מימון בינוניים (45%-60%). החשיפה לשוק הדיור היא מוקד סיכון משמעותי למערכת הבנקאית, אולם צעדי הפיקוח על הבנקים החמירו את הדרישות בתחום זה בממדים רבים, וכתוצאה מכך הסיכון ירד במידה ניכרת".

הריביות הנגבות ממשקי הבית ממשיכות להיות גבוהות

התפלגות הביצועים

מדו"ח בנק ישראל עולה כי שיעורי הריבית הממוצעים על אשראי חדש שניתן במגזרי הפעילות השונים נותרו ללא שינוי בהשוואה ל-2017, פרט לירידה מסוימת של שיעורי  הריבית הממוצעים באשראי לדיור. כבעבר, וכנהוג בעולם, שיעורי הריבית הממוצעים במגזרי הפעילות הקמעוניים (לא כולל משכנתאות) גבוהים יותר לעומת מגזרי העסקים הבינוניים והגדולים.

כך, שיעור הריבית הממוצעת על האשראי הצרכני (לא כולל משכנתאות) הסתכם בסוף 2018 ב-5.88%, לעומת 5.87% בסוף 2017; באשראי לעסקים קטנים וזעירים היה שיעור הריבית הממוצעת 3.94%, לעומת 3.97% ב-2017; ובמשכנתאות 3.02% לעומת 3.3% ב-2017. בעסקים בינוניים הריבית עלתה מ-2.57% בסוף 2017 ל-2.6% בסוף 2018, בעוד בעסקים גדולים הריבית הסתכמה נכון לסוף 2018 ב-2.1% לעומת 2.16% בסוף 2017.

בבנק ישראל מסבירים כי "הבדל זה בריביות הנגבות נובע ממספר גורמים, וביניהם עלויות התפעול, שבמגזר הצרכני ובמגזרי העסקים הקטנים והזעירים הן גבוהות יותר מאשר במגזרי העסקים הגדולים והבינוניים, משום שתפעולם של הראשונים כרוך בהחזקת מערך סניפים רחב, ובכלל זה תשתיות פיזיות ואנושיות רבות... העלות בהעמדת האשראי במגזרי העסקים הגדולים והבינוניים נמוכה יותר, כי פעילותם מרוכזת לרוב במוקדים מעטים יחסית, שהיקפי העסקות והאשראי המועמד בהם גבוהים יותר". כך, בדו"ח מצויין כי היחס בין ההוצאות התפעוליות ליתרה ממוצעת של נכסים והתחייבויות, המודד את העלות הממוצעת במגזרים שונים, היה בסוף 2018 - 3.61 במגזר הצרכני, לעומת 0.95 בעסקים הגדולים.

במקביל מציינים בבנק ישראל כי "הסיכון, שנמדד למשל על פי שיעור הפסדי אשראי, גבוה יותר באשראי הצרכני מאשר באשראי העסקי. הסיכון שהבנקים מזהים בהעמדת אשראי קמעוני אף גדל בשנים האחרונות ביחס למגזרי העסקים הגדולים והבינוניים, עקב גידול מסוים במינוף של משקי הבית ושינויי חקיקה. ב-2018 הצטמצמו שיעורי הפסד אלו במקצת. הסיכון במשקי הבית ובמגזר העסקים הקטנים אינו ייחודי לישראל. הוא נובע, בין היתר, מהא-סימטריה במידע בין בנק לבעל העסק - פועל יוצא של היעדר מידע איכותי וזמין באשר למצבו הכלכלי של הלווה". כמו כן כותבים בבנק ישראל כי "לאחר שנים של עלייה בהוצאות להפסדי אשראי באשראי הצרכני (0.85% לעומת 0.94% בסוף 2017) ובאשראי לעסקים קטנים וזעירים (0.5% לעומת 0.6% בסוף 2017), ירדו השנה שיעורי ההוצאה להפסדי אשראי זה".

לגבי חברות כרטיסי אשראי מצויין בדו"ח כי עמלת בית עסק שנגבתה מהעסקים על ידיהן בגין סליקת עסקות בכרטיסי אשראי, הסתכמה בסוף 2018 ב-1.34% בעסק קטן, לעומת 1.4% ב-2017; בעסק בינוני 1.02% לעומת 1.04% בסוף 2017; ובעסק גדול 0.81% לעומת 0.83% ב-2017.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

על סדר היום