ההלוואות של הבנקים - יותר מטריליון שקל; האשראי לעסקים גדולים מזנק

בבנק ישראל מציינים כי שיעור הגידול של סך האשראי הניתן למשקי הבית עלה ב-2018 בכ-4.8% לעומת עלייה של 3.9% ב-2017 ■ האשראי לענף הבינוי והנדל"ן צמח בכ-14.1 מיליארד שקל ■ לראשונה זה שנים: עלייה ביחס האשראי העסקי לתוצר בישראל

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
כסף
כסףצילום: אוליבייה פיטוסי

ב-2018 גדל תיק האשראי של חמשת הבנקים הגדולים בכ-6.5% והסתכם ביותר מטריליון שקל (1,017 מיליארד שקל). "לאחר כמה שנים שבהן שיעור הגידול של האשראי למשקי הבית היה גבוה משל האשראי למגזר העסקי, הבנקים שינו ב-2018 את תמהיל האשראי בהגדילם את האשראי למגזר העסקי ובעיקר לעסקים גדולים, שמשמעותו היא גידול ניכר של אשראים המשוקללים במשקלות סיכון גבוהים יותר, שהתאפשר, בין השאר, בזכות הגעתם של הבנקים לדרישות ההון הרגולטוריות והמשך צבירת הרווחים".

בבנק ישראל מציינים כי שיעור הגידול של סך האשראי הניתן למשקי הבית (צרכני ולדיור - משכנתאות) עלה במהלך 2018 בכ-4.8% לעומת עלייה של 3.9% ב-2017. עם זאת, מדובר בשיעור עלייה נמוך מהממוצע שנרשם ב-2016-2012 שעמד על כ-7.4%. קצב גידול האשראי הצרכני המשיך לקטון והסתכם ב-2018 בעלייה של כ-1.2% בלבד, לעומת 3.8% ב-2017, וכן לעומת גידול ממוצע של כ-6.4% ב-2016-2012. במהלך 2018 ניכרה ירידה של כ-7.8% באשראי למימון רכישת כלי רכב, הנובעת בין היתר מירידה של כ-5% במספר הרכבים החדשים שנמסרו ביחס ל-2017.

שיעור הריבית הממוצעת

בבנק ישראל טוענים, לעומת זאת, כי "בתחום המשכנתאות צמח האשראי ב-2018 מהר יותר מאשר בשנתיים הקודמות, אולם עדיין פחות מהממוצע ב-2016-2012 שעמד על כ-7.9%, כשהמשכנתאות היו הרכיב העיקרי בגידול האשראי למשקי הבית בשנה זו". המגבלות האלה נבעו בין השאר מההקלות הרגולטוריות שניתנו לבנקים במתן אשראי לדיור, לעומת ציפייה של בנק ישראל להתמתנות בקצב גידול אשראי צרכני למשקי הבית.

בהקשר הזה מציינים בבנק ישראל כי מגמת ההאטה באשראי הצרכני לא היתה אחידה בין הבנקים, כאשר בעוד בבנקים הגדולים לאומי והפועלים ניכרה מגמת צמצום באשראי זה בשיעור ממוצע של כ-2.6%, בשלושת הבנקים הבינוניים - דיסקונט, מזרחי טפחות והבינלאומי - הציגו צמיחה שנתית ממוצעת של כ-6%. מגמה זו לפי בנק ישראל מהווה את אחד הגורמים לגידול חלקם של הבנקים הבינוניים בסך יתרת האשראי עד לכ-45% בסוף 2018, לעומת כ-38% בתחילת 2015. גם שלוש חברות כרטיסי האשראי - ישראכרט, מקס וכאל - הגדילו את נתח השוק שלהן באשראי הצרכני ל-10.1% בסוף 2018 לעומת 7.6% בסוף 2015.

דו"ח המפקח על הבנקים
צילום:

האצת הצמיחה של האשראי העסקי שהחלה ב-2017, נמשכה גם ב-2018. סך האשראי העסקי צמח במהלך 2018 ב-7% לעומת כ-4.7% ב-2017, ושיעורי צמיחה אפסיים ב-2016-2012. "גידולו המהיר של האשראי העסקי הוא פועל יוצא של גידול האשראי בכלל מגזרי הפעילות העסקיים, אך בעיקר של האשראי למגזר העסקים הגדולים, שצמח בכ-9.6%, והאשראי למגזר העסקים הבינוניים, שצמח בכ-7.2%.

לעומת זאת, האשראי למגזר העסקים הקטנים והזעירים צמח בכ-6.2% לעומת 6.6% ב-2017. בדומה לאשראי הצרכני גם באשראי לעסקים קטנים וזעירים השונות בגידול בין הבנקים גדולה: כך בבנקים הבינוניים צמח אשראי זה ב-2018 בשיעור ממוצע של כ-10.2%, בעוד שבבנקים הגדולים צמח בשיעור ממוצע של כ-4%.

שיעור השינוי ביתרת האשראי

בעקבות הגידול הניכר באשראי למגזרים העסקיים, לראשונה זה שנים רבות חלה ב-2018 עלייה ביחס האשראי העסקי (הבנקאי והחוץ-בנקאי) לתוצר בישראל, והיה נכון לסוף 2018 ברמה של 69.5% לעומת 67.5% בסוף 2017. קצב הגידול של האשראי הבנקאי העסקי היה השנה גבוה מזה של התוצר המקומי, בניגוד למגמה ששררה בחמש השנים שקדמו לה. שלושה ענפים בלטו בשיעורי הצמיחה של האשראי העסקי: הבינוי (15.6%), המסחר (6.5%) והשירותים הפיננסיים (10.9%).

הסיכון לאשראי לענף הבינוי והנדל"ן ממשיך להיות משמעותי

הרכב סיכון האשראי

האשראי לענף הבינוי והנדל"ן צמח בכ-14.1 מיליארד שקל והגיע לכ-142 מיליארד שקל. בבנק ישראל מסבירים כי הסיבה לכך מקורה בצמיחה משמעותית של האשראי לענף הבינוי - בעיקר לבנייה למגורים ולרכישת קרקעות. האשראי לענף הבינוי, המהווה 56% מסך האשראי לענף הבינוי והנדל"ן, צמח ב-2018 בכ-15%, וזאת לאחר צמיחה ממוצעת של 3.5% ב-2016-2012, כשהצמיחה אפיינה את פעילותם של מרבית הבנקים. לעומת זאת, בענף הנדל"ן (שעיקר פעילותו מסחר ותיווך בנדל"ן, השכרה, ניהול ואחזקה, גביית שכר דירה ופעילויות קשורות) לא השתנה היקף האשראי בהשוואה לשנה הקודמת, כאשר ענף זה ממשיך להישען על מקורות חוץ-בנקאיים כמו הנפקות איגרות חוב ומניות.

בנוסף טוענים בבנק ישראל כי "גם ב-2018 נמשכה מגמת השיפור באיכות האשראי לענף הבינוי והנדל"ן על פי המדדים השונים ובעיקר ירידתו של המשקל האשראי הפגום בסך האשראי המאזני לכ-1.6%, לעומת 2.1% ב-2017, ועליית היחס בין יתרת  ההפרשה להפסדי אשראי לבין סך האשראי הפגום (יחס כיסוי) לענף ל-105.6 לעומת 91.6 ב-2017".

עוד מציינים בבנק ישראל כי "הסיכון הנשקף לבנקים מהחשיפה לענף הבינוי והנדל"ן נותר משמעותי, והוא נגזר בראש ובראשונה מהיקפו של האשראי לענף, ממשקלו הגבוה בסך תיק האשראי ומהמתאם הגבוה בינו לבין האשראי לדיור (משכנתאות), שכן יחד הם מהווים קרוב לכ-47% מהתיק של חמשת הבנקים הגדולים".

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker