הנפקת אלטשולר גמל: יאיר לוינשטיין שווה 200 מיליון שקל

ההנפקה, שמתוכננת לקיץ, תיערך באמצעות הצעת מכר של בעלי המניות ■ החתמים מתכננים להנפיק לפי שווי חברה של 1-0.7 מיליארד שקל ■ אלטשולר גמל ופנסיה, המנהלת 91 מיליארד שקל, חילקה בשבוע שעבר דיווידנד של 102 מיליון שקל והיא צופה רווח נקי של 90 מיליון שקל ב-2019

יאיר לוינשטיין
יאיר לוינשטייןצילום: אייל טואג

ההנפקה של חברת הגמל של בית ההשקעות אלטשולר שחם צוברת תאוצה, וצפויה לצאת לפועל במהלך יולי־אוגוסט הקרובים, על סמך הדו"חות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של 2019. אלטשולר גמל ופנסיה נמצאת בשליטת בית ההשקעות אלטשולר שחם (80%) של גילעד אלטשולר ומשפחת שחם, וכן מוחזקת ב–20% על ידי המנכ"ל יאיר לוינשטיין.

ההנפקה תתבצע באמצעות הצעת מכר של בעלי המניות, שמתכננים למכור 20%–30% ממניות החברה. השותפים ינסו להנפיק את אלטשולר גמל ופנסיה לפי שווי של 700 מיליון שקל עד מיליארד שקל. כלומר, במסגרת ההנפקה יימכרו מניות של אלטשולר גמל ופנסיה בהיקף של 200–300 מיליון שקל, והן יימכרו פרו־רטה (בהתאם לחלק היחסי של כל אחד מהמחזיקים).

תיכנס למדדים הגדולים בבורסה

אלטשולר שחם
צילום:

השווי שלפיו מתוכננת ההנפקה לצאת לפועל מעניקה לאחזקותיו של לוינשטיין שווי של כ–200 מיליון שקל. שווי זה צפוי לאפשר לאלטשולר גמל ופנסיה, שעשויה להיסחר לפי שווי הגבוה מזה של מיטב דש , להיכנס ישירות למדדים הגדולים בבורסה — ת"א 90 ות"א 125 . את ההנפקה של אלטשולר גמל ופנסיה מובילות לאומי פרטנרס חתמים ורוסאריו קפיטל.

דירקטוריון אלטשולר שחם גמל ופנסיה אימץ מדיניות של חלוקת דיווידנד בשיעור שנתי של לפחות 75% מהרווח הנקי. עוד לפני ההנפקה, בשבוע שעבר, חילקה אלטשולר גמל ופנסיה דיווידנד של 102 מיליון שקל.

חברת החיסכון ארוך הטווח הגדולה בענף

אלטשולר שחם גמל ופנסיה היא חלק משמעותי מהפעילות של אלטשולר שחם. במסגרתה מנוהלות קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה החדשות של בית ההשקעות. זוהי חברת חיסכון ארוך טווח הגדולה בענף, שניהלה נכון לסוף אפריל 2019 נכסים בהיקף של 91 מיליארד שקל, מתוך 120 מיליארד שקל שמנהל בית ההשקעות.

גילעד אלטשולר
גילעד אלטשולרצילום: אילן אסייג

נכון לסוף הרבעון הראשון של 2019, הונה העצמי של אלטשולר שחם גמל ופנסיה הוא כ–196 מיליון שקל, והוא יצר רווח ברבעון הראשון בסך 18.2 מיליון שקל, והכנסות מדמי ניהול בסך 158.1 מיליון שקל.

ב–2018 יצר אלטשולר גמל ופנסיה רווח נקי בסכום של 40 מיליון שקל והכנסות מדמי ניהול בסך 529 מיליון שקל. לפי הערכות של מקורות המקורבים להנפקה, הרווח נקי של אלטשולר גמל ופנסיה עשוי להגיע ב–2019 לכ–90 מיליון שקל וההכנסות לכ–800 מיליון שקל.

תגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ