שלי אפלברג
שלי אפלברג

משא ומתן מרתוני שנערך ביומיים האחרונים - בין נציגות מחזיקי אגרות החוב של חברת בי קום ונציגות מחזיקי אגרות החוב של חברת אינטרנט זהב, לבין קרן ההשקעות סרצ'לייט המעוניינת להשתלט על קבוצת בזק - הניב תוצאות. מהשיחות עלתה הצעה חדשה שתועלה כעת להצבעה באסיפות. לפיה, הצדדים החליטו לא להמתין לאיש העסקים גד זאבי, שביקש להוכיח את משאביו הכספיים עד 25 במאי.

סרצ'לייט הציעה להשקיע סכום כולל של 330 מיליון שקל בבי קום, כולל כ-260 מיליון שקל במועד סגירת ההסדר בתמורה להקצאת מניות בי קום לידה. סכום נוסף של 70 מיליון שקל מוכנה להשקיע סרצ'לייט במסגרת אותו גיוס עבור חלקם של בעלי מניות המיעוט מהציבור - במקרה שלא יהיו מוכנים להשתתף.

החידוש שהוליד המשא ומתן הוא כי מחזיקי אגרות החוב של אינטרנט זהב יזרימו לקופתה של בי קום 310 מיליון שקל – כלל התמורה אותה קיבלו מסרצ'לייט במסגרת ההסדר - ובתמורה תורחב סדרה ג' בסכום זה. כיום החוב בסדרה ג' מסתכם ב-2.24 מיליארד שקל ואמור להיפרע עד 2024. פירעון הרחבת סדרה ג' של בי קום - בה יחזיקו לאחר ההסדר מחזיקי אגרות החוב של אינטרנט זהב - יתקיים במועד אחד בנובמבר 2024.

סך הכספים שיוותרו בקופתה של בי קום לאחר סגירת ההסדר יסתכמו ב-840 מיליון שקל (סכום זה כולל 200 מיליון שקל במזומן). סכום זה יאפשר את הפירעון המלא של סדרה ב', שסכום של 226 מיליון שקל מעוכב למחזיקים בה מאז מארס 2019; וכן לפרוע סכום של 614 מיליון שקל לסדרת אג"ח ג' - שמהווה פירעון מוקדם של 65% מתשלומים שהיו אמורים להיות משולמים ב-2020-2022 לבעלי החוב בסדרה. סרצ'לייט התחייבה כי יתרת התשלום, 58 מיליון שקל, תשולם במועד מוקדם אם יתקבלו מספיק דיווידנדים מחברת בזק. היתרה תשולם במלואה לאורך תקופת חיי האיגרת המקורית ללא כל הפחתה מקרן החוב.

הבטחה לשקט תעשייתי

אם סרצ'לייט תחליט למכור נכסים של בי קום, ההכנסות ישמשו לביצוע פירעון מוקדם של קרן אג"ח סדרה ג' הקיימת. לצד זאת, סדרה ג' תובטח ב-26.3% ממניות בזק המוחזקות על ידי בי קום. בטוחה זאת תתקבל לאחר אישור ממשרד התקשורת, שסרצ'לייט ובי קום התחייבו לפעול לקבלו עד למועד סגירת ההסדר.

גד זאביצילום: עופר וקנין

בתמורה להסדר, מחזיקי אגרות החוב יתחייבו כי יספקו שקט תעשייתי ולא יבחנו במהלך השנתיים הקרובות עמידה בקובננטים. לאחר מכן, במהלך שני רבעונים רצופים יתרת החוב נטו של בי קום ביחס לשווי מניות בזק בידי בי קום לא תעלה על 85% עד נובמבר 2023 - ולאחר מכן לא תעלה על 75%. אם מינוף זה יופר, לבעלי החוב תהיה קיימת אפשרות להעמיד את החוב לפירעון מיידי.

מחזיקי אגרות החוב הסכימו להסיר באופן מיידי את ההוראות הקיימות בהסכמי המימון, וביניהן שמירה על רמת הון עצמי מינמלי בבי קום, ואירוע העמדה לפירעון מיידי בשל דירוג חוב, שהוא שמירת קרן לכיסוי שירות חוב עתידי בגובה של 18 חודשים.

כדי שסר'צלייט לא תערער את יציבותה של בי קום, היא התחייבה כי בי קום לא תשלם דיווידנדים לבעלי המניות עד שיתקיימו שלושה תנאים: מינוף החברה לא יעלה על 65%; לא יהיו פיגורים בתשלומי הקרן של סדרה ג'; ובקופתה של בי קום יוותרו מספיק מזומנים לכיסוי תשלומי ריבית לחצי השנה שלאחר תשלום הדיווידנד. כמו כן, סר'צלייט התחייבה לא לגבות תשלום דמי ניהול מבי קום, והיא תהיה זכאית רק להחזר הוצאות תגמול דירקטורים. אם החברה, שנדרשת לשלם ריבית שנתית של 3.85%, תחליט לבצע פירעון מוקדם - היא לא תיקנס בשל כך. אם היא תרצה למנף את עצמה וללוות חוב חדש, הסכום שלו יידרש להיות נמוך מ-100 מיליון שקל ונמוך משווי 1.3% ממניות בזק. אם יגויס חוב נוסף למחזיקי אגרות הקיימים בסדרה ג' תינתן זכות סירוב והם יוכלו להעמיד לה חוב זה על פי חלקם היחסי בסדרה.

כעת יידרשו הצדדים להעביר את ההסכם בהצבעות ולאחריו לחתום על הסדר סופי ומלא.

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker