לפידות יקבל אופציות ל-5% משיכון ובינוי ב-65 מיליון שקל, היו"ר תמיר כהן יקבל אופציות ב-39 מיליון שקל

עלות שכרו של לפידות היתה מגיעה ל-37 מיליון שקל ב-2019 אם היה נכנס לתפקידו בראשית השנה ■ שיכון ובינוי רומזת שחברת הייעוץ אנטרופי תתמוך בתנאי התגמול החריגים למנכ"ל החדש ■ חבילת פרישה של 12 מיליון שקל למנכ"ל היוצא משה לחמני

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
אייל לפידות
אייל לפידותצילום: קובי קלמנוביץ'

המנכ"ל המיועד של שיכון ובינוי, אייל לפידות, יקבל שכר חודשי של 245 אלף שקל צמוד למדד, כך עולה מכתב הזימון לאספת בעלי המניות של החברה, שפורסם אמש (ה').

לפידות יקבל גם מענק חתימה של 2 מיליון שקל, שמחציתו כפופה להשלמה של לפחות שנה בתפקיד, ומענק שנתי של עד 4 מיליון שקל - ובתנאי שהרווח השנתי בגין שנת המענק יהיה 100 מיליון שקל. אם התנאי לא יתקיים יוכלו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאשר ללפידות מענק של עד שלוש משכורות חודשיות. המענק במזומן שיקבל לפידות יחושב על פי הנוסחה הבאה: 1% מהרווח עד 100 מיליון שקל, 2% מהרווח שבין 100 מיליון שקל ל-150 מיליון שקל ו-3% מהרווח שמעל 150 מיליון שקל.

בנוסף, לפידות יקבל מענק הוני של 20.1 מיליון אופציות ל-5% ממניותיה של שיכון ובינוי במחיר מימוש של 7.5 מיליון שקל למניה. מחיר המניה הנוכחי הוא 9.22 שקלים, כך שהאופציות הן בתוך הכסף, כלומר, היתה כדאיות להמרה מיידית אם האופציות היו מבשילות. השווי הנאיבי של האופציות הוא 35 מיליון שקל. הסיבה למחיר המימוש הנמוך היא שמניית שיכון ובינוי נסחרה במחיר של 6.78 שקלים, ומאז עלתה ב-35%, כך שהמחיר עלה בשל הערכת השוק שלפידות עשוי לחולל מפנה לטובה בתוצאותיה הכספיות של החברה ובמחיר המנייה, כפי שעשה בעשור החולף בחברת הפניקס. השווי של האופציות על פי נוסחת בלק ושולס מסתכם ב-64.6 מיליון שקל. האופציות שיוקצו ללפידות יבשילו בחמש מנות שוות, כשהמנה הראשונה תבשיל בתום שנה מתחילת כהונתו של לפידות כמנכ"ל. האופציות ימומשו על בסיס נטו, כלומר לפידות יקבל מניות בשווי הפער שבין מחיר המניה במועד המימוש לבין מחיר המימוש של האופציות.

נתי סיידוף
נתי סיידוף, בעל השליטה בשיכון ובינויצילום: עופר וקנין

לפידות יקבל הודעה מראש של שישה חודשים במקרה של סיום תפקידו ביוזמת החברה ודמי הסתגלות של שישה חודשים מעבר לתקופת ההודעה המוקדמת, שבמהלכה לא יידרש לעבוד. שיכון ובינוי מציינת שאילו היתה מתחילה כהונתו של לפידות ב-1 בינואר 2019, התגמול שהיה מקבל היה מגיע ל-37.5 מיליון שקל, כולל תשלום מבוסס מניות של 29.5 מיליון שקל . 

ועדת התגמול והדירקטוריון הסבירו את התגמול החריג שיקבל לפידות בכך שהוא "בין המנהלים הבולטים והמוערכים במשק, ומכהן זה שנים רבות כמנכ"ל חברה ציבורית מובילה הנכללת כיום במדד ת"א 35 ". ועדת התגמול והדירקטוריון מציינים שלמיטב ידיעתם, בתקופת כהונתו של לפידות כמנכ"ל הפניקס חלה עליה משמעותית בתוצאות הכספיות, במחיר המניה ובשווי השוק שלה לעומת המדד האמור ולעומת חברות הפועלות באותו ענף.

לדברי הוועדה והדירקטוריון, תנאי התגמול ללפידות נקבעו גם על רקע חלון הזדמנויות לגיוסו של מנכ"ל מהשורה הראשונה, בעל ניסיון עסקי וניהולי עשיר, כישורים והישגים - אפשרות שאינה נקרית בפני החברה בדרך קבע - וכן לאור החשיבות בגיוס של מנכ"ל בעל אוריינטציה וניסיון עשיר בתחום הפיננסי. כמו כן, תנאי התגמול נקבעו נוכח תרומתו הצפויה של לפידות לחברה - הן מבחינת השגת יעדיה האסטרטגיים והן נוכח האתגרים העסקיים והאחרים והסיכונים העומדים בפני החברה. בכך רומזים ועדת התגמול והדירקטוריון להשלכות של החקירה המתנהלת במקביל על ידי משטרת ישראל ועל ידי והבנק העולמי בנוגע לחשדות שחברת SBI, שהיא חברה נכדה של שיכון ובינוי, נהגה לשחד בכירים במדינות אפריקה ובגואטמלה כדי לזכות בחוזים גדולים של עבודות תשתית.

שיכון ובינוי ציינה גם שחברת אנטרופי, שמייעצת למשקיעים מוסדיים כיצד להצביע באספות של חברות שנסחרות בבורסה, "מבינה את הצורך של החברה והבעלים לבצע מהלך אסטרטגי של מינוי מנכ"ל בעל שיעור קומה זה, ותשקול בחיוב אישור
של תנאי התגמול הנדרשים למהלך, בין היתר מתוך ציפייה לתרומה משמעותית לחברה שתהיה למנכ"ל הנכנס ולהשאת הערך לכלל בעלי מניותיה".

חבילת פרישה של 12 מיליון שקל

משה לחמני, המנכ"ל היוצא של שיכון ובינוי, יקבל שכר בעלות של 12.3 מיליון שקל ב-2019 למרות שהוא צפוי לסיים את תפקידו בקרוב. לחמני יקבל שכר של 1.1 מיליון שקל בגין חמשת החודשים שבהם יכהן בתפקיד ב-2019 , מענק של 1.1 מיליון שקל בגין החלק היחסי של המענק השנתי המקסימלי שהיה אמור לקבל ב-2019, תשלום מבוסס מניות של 4.4 מיליון מניות ותשלומים אחרים של 5.7 מיליון שקל. אלה כוללים בין היתר הוצאות בגין פרישה, מענק חד פעמי ותקרת מענק שנתי של 2.6 מיליון שקל בגין תקופת ההודעה המוקדמת ותקופת ההסתגלות.

משה לחמני, המנכ"ל היוצא של שיכון ובינוי
משה לחמניצילום: סיון פרג'

התגמול של לחמני נעשה על פי מדיניות התגמול החדשה של החברה ומובאת לאישור בעלי המניות, כחלק מאישור תנאי השכר של המנכ"ל הנכנס אייל לפידות והיו"ר החדש תמיר כהן. שיכון ובינוי מציינת שלחמני זכאי לשכר של 145 אלף שקל, מענק חתימה של עד שישה חודשים ש-450 אלף שקל מתוכם כבר שולמו לו באוגוסט 2016 במועד מינויו למנכ"ל בפועל. יתרת המענק, בסכום של 350 אלף שקל, לא הייתה אמורה להיות משולמת ללחמני משום שהוא לא השלים את תקופת הכהונה המינימלית שנקבעה ביחס לזכאות לחלקו השני של המענק.

יחד עם זאת, ועדת התגמול ודירקטוריון שיכון ובינוי אישרו תשלום מענק חד פעמי במקום יתרת מענק החתימה שלא תשולם לו, בסכום זהה של 350 אלף שקל. לחמני זכאי להודעה מוקדמת של שישה חודשים ולתשלום דמי הסתגלות של שישה חודשים מעבר לתקופת ההודעה המוקדמת, שבהם לא יעבוד בחברה אבל יהיה זכאי לצבירת זכאות למענק ההוני. כך שלחמני יהיה זכאי לצבירת זכאות למענק הוני במשך 12 חודשים מיום שיחדל לכהן כמנכ"ל החברה.

לחמני יהיה זכאי גם למענק במזומן של 90% מהמענק השנתי המקסימלי ל-2019, כלומר למענק שנתי במזומן של 2.34 מיליון שקל בגין 2019. שיכון ובינוי גם תעניק ללחמני 137 אלף מניות חסומות, 88 אלף מניות מותנות ביצועים ו-1.4 מיליון אופציות למניות שהן 0.2% מהונה של החברה, במחיר מימוש של 6.15 שקל למניה. שווי האופציות שיוקצו לו עומד על 4.5 מיליון שקל . לחמני יהיה זכאי להבשלה מואצת של מחצית האופציות במועד הפסקת כהונתו, וחלק מהמנה השנייה השווה של האופציות.

גם היו"ר החדש לא יקופח

תמיר כהן
תמיר כהןצילום: שלי אפלברג

גם עו"ד תמיר כהן, היו"ר החדש יחסית, של שיכון ובינוי, לא יקופח. כהן יזכה לשכר של 123 אלף שקל עבור 85% משרה, מענק חתימה של 3 משכורות, הוצאות מעבר לישראל של 45 אלף דולר, הודעה מוקדמת של 6 חודשים ודמי הסתגלות של 6 חודשים מעבר לתקופת ההודעה המוקדמת. כהן יהיה זכאי לצבירת זכויות לצורך קבלת המענק ההוני בגין תקופת ההודעה המוקדמת ותקופת ההסתגלות, כלומר למענק הוני בגין שנה שלמה, גם לאחר שיסיים את תפקידו בחברה. כהן יקבל מענק שנתי של עד 2.2 מיליון שקל בכפוף לכך שהרווח הנקי השנתי יהיה לפחות 100 מיליון שקל ושהרווח המתואם של החברה יהיה לפחות 60% מיעד הרווח על פי תכנית העבודה של החברה.

המענק השנתי ליו"ר יורכב משני רכיבים: הרכיב הראשון יקבע לפי מכפלת 50% מתקרת המענק השנתי בשיעור העמידה ביעד הרווח על פי תכנית העבודה, והרכיב השני יהיה מכפלת 0.51% מהרווח המתואם בגין אותה שנת מענק. היו"ר יהיה זכאי לתגמול הוני שיורכב מ-1.8 מיליון אופציות למניות ששווין על פי נוסחת בלק ושולס הוא 7.1 מיליון שקל, וכן ל-175 אלף מניות חסומות ול-112 אלף מניות חסומות מותנות ביצועים, וזאת על פי תנאי התגמול מ-2018.

בנוסף יקבל כהן 9.8 מיליון אופציות ששווין על פי נוסחת בלק ושולס הוא 31.6 מיליון אופציות. אופציות אלו יבשילו ב-5 מנות שוות על פני 5 שנים, כשהמנה הראשונה שבהן תבשיל בסוף דצמבר 2019.

כהן יקבל תגמול בעלות כוללת של 25 מיליון שקל ב-2019. תגמול זה כולל שכר של 2.3 מיליון שקל, מענק חתימה של 340 אלף שקל, מענק במזומן של 2.2 מיליון שקל ותשלום מבוסס מניות של 20.3 מיליון שקל. שיכון ובינוי מציינת לגבי הזכות למענק של כל שלושת הבכירים - לפידות, לחמני וכהן - שהחברה צפויה לרשום רווח לפני מס של 480 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2019 בגין מכירת 30% ממניותיה של החברה הבת ADO גרופ, כך שהשגת הרף העליון של יעד הרווח ב-2019 מובטחת.

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker