>> על פי הסדר החוב שמציע בעל השליטה בטאו אילן בן דב למחזיקי איגרות החוב של החברה, הם ימחלו על חובם כבעלי אג"ח של החברה ויקבלו מניות של טאו. בתמורה, יעביר בן דב לטאו את השליטה בסאני, כנגד הקצאת מניות של טאו.

עוד מוצע, כי מחזיק איגרת חוב שנרכשה בסכום גבוה מסכום הפיצוי שיקבל במניות טאו יזכה בפיצוי מיוחד בדמות מניות נוספות של החברה, שנתקבלו כחלק מההסדר על ידי בן דב עצמו, ושאותן יעביר לבעלי האג"ח המופסדים.

כך ייצא שבעל אג"ח שנרכשה ב-70 שקל, שכתוצאה מההסדר נותר עם מניות בשווי 50 שקל יפוצה במניות טאו ששוויין 20 שקל. מעבר לכך מתכוון בן דב להעניק למחזיקי האג"ח מניות נוספות של טאו, ככל שאלה ישארו לאחר פיצוי מחזיקי האג"ח שנגרם להם הפסד.

מבחינת דיני המס, יש להשקיף על שלושה שחקנים בהסדר חוב חדשני זה: טאו, בן דב ומחזיקי איגרות החוב. לטאו תימחל יתרת החוב לבעלי האג"ח והיא תצטרך להכיר בהכנסה החייבת במס. את ההכנסה ממחילת החוב תוכל טאו לקזז כנגד הפסדיה הצבורים מעסק ככל שישנם ויתרת הפסד מעסק שיועבר לשנים הבאות תקטן בהתאם.

לבן דב יינבע רווח או הפסד הון מהעברת מניות סאני לטאו. אם ערכן ביום העברתן גדול מהסכום ששילם עבורן בן דב, יינבע לו רווח הון חייב במס. ואילו אם ערכן נמוך מעלותן, יינבע לו הפסד הון שאותו יוכל לקזז כנגד רווח הון עכשווי או עתידי.

סאני אמנם נסחרת בבורסה ושער המניה ישמש אינדיקציה ראשונית לשווייה לצורך חישוב רווח ההון, אך במידת הצורך יוכל בן דב לטעון שיש לנכות משווי זה שיעור כלשהו שישקף את הצורך במימוש מהיר לאור הנסיבות וההיקף המשמעותי של המניות שנמכרות.

מחזיקי אג"ח נכנסים לעסקת חליפין: תמורת האיגרת, הם מקבלים מניות בטאו (שהתעשרה במניות סאני). ככל ששווי המניות של טאו שיקבלו מחזיקי איגרות החוב גבוה מעלות איגרות החוב בידם, הם ייראו כמפיקי רווח הון החייב במס רווחי הון (20%). למחזיק איגרת החוב, לא יכול להיגרם הפסד, שכן כששווי המניות המוקצות למחזיק איגרת חוב נמוך מהמחיר ששילם בעדן, ניתן פיצוי בדמות מניות נוספות של טאו, עד גובה ההפסד.

במניות הנוספות שיקבלו כל בעלי האג"ח שישמשו לפיצוי בעלי האג"ח שרכשו אותן במחיר גבוה, יותר מערך המניות שיקבלו בהסדר, יבקשו רשויות המס לראות תמורה נוספת שקיבלו המחזיקים עבור איגרת החוב המניבה למחזיקים רווח הון נוסף. עם זאת, המחזיקים יוכלו לטעון שמדובר בפיצוי על עוגמת נפש או בגין נזק בלתי-ממוני שאינו חייב במס לפי פסיקת בית המשפט.

חישובי המס כולם תלויים בערך שייקבע למניות של טאו שיקבלו מחזיקי אגרות החוב שלה בעקבות עליית ערכה של טאו כתוצאה מקבלת מניות סאני. ככל שמחיר זה יהיה ריאלי יותר, כך לא יינזקו מחזיקי האיגרות. עם זאת, מחזיקי איגרות החוב ציפו לקבל תשואה להשקעתם ולא את עלות ההשקעה. כלומר, הם ציפו לפירעון האיגרת - ולא להחזר עלותה.

הכותבים הם שותפים במשרד א. רפאל ושות', עורכי דין

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker