מיכאל רוכוורגר
ליעם גלין, מנכ"ל מטומי
ליעם גלין, מנכ"ל מטומי
מיכאל רוכוורגר

על סדר היום