דסק"ש ורשות ני"ע בדרך לעימות על רווח הון של 2.4 מיליארד שקל

דסק"ש נכשלה לפני פחות משנה בניסיונה לשכנע את הרשות שמדיניותה החשבונאית בעניין איחוד הדו"חות הכספיים ורישום רווחי הון בדיוק על רקע נושא השליטה האפקטיבית באלרון

יורם גביזון

>> פחות משנה לאחר שרשות ניירות ערך התערבה בצורה בוטה במדיניות החשבונאית של אי.די.בי, עומדת הקבוצה שבשליטת נוחי דנקנר לבחון שוב עד כמה גמישה היא התקינה החשבונאית החדשה, ועד כמה ניתן להשתמש בה לצרכים עסקיים.

דיסקונט השקעות מכרה אתמול 5% ממניות סלקום ב-456 מיליון שקל והקטינה את אחזקותיה בחברה מ-51.7% מזכויות ההצבעה ו-48.3% מהון המניות ל-46.7% מזכויות ההצבעה ול-43.3% ממניות ההון. דסק"ש תרשום רווח הון של 254 מיליון שקל מהמכירה. ואולם רווח זה, שייזקף ישירות להונה העצמי ולא יירשם בדו"ח רווח והפסד, עשוי להתגמד ביחס לרווח ההון שהחברה מתכננת לרשום משערוך מניות סלקום שייוותרו בידיה למחיר העסקה. דסק"ש אמנם מציינת כי מכירת המניות אינה משנה את מעמדה כבעלת השליטה בסלקום, ולא את העובדה שהיא בעלת המניות הגדולה בחברה, אך היא שוקלת לפנות בקרוב לרשות.

דסק"ש מבקשת לבחון כיצד ישפיעו שינויים תקנוניים מסוימים בסלקום, שיגדילו את כוחו האפקטיבי של בעלי המניות מהציבור יחד עם הקטנת אחזקתה בסלקום על יכולתה להפסיק לאחד את דו"חות סלקום לדו"חותיה הכספיים. הפסקת איחוד התוצאות מותנית בשאלה אם דסק"ש איבדה את השליטה האפקטיבית בסלקום, ועשויה להיות לה השפעה חשבונאית ועסקית דרמטית.

פירוש היישום של כללי החשבונאות על פי תקן (IFRS 3 (R הוא שעם אובדן השליטה האפקטיבית בסלקום מתבצעת מכירה רעיונית (כלומר מכירה שאינה כרוכה בקבלת תמורה במזומן של יתרת האחזקה בסלקום) של יתרת האחזקה בסלקום במחיר העסקה, כלומר 92 שקל למניה, כך שדסק"ש תוכל לרשום רווח הון של 2.4 מיליארד שקל. הרווח משקף את הפער בין השווי ההוגן של המניות, כלומר מחיר העסקה (92 שקל למניה), לשווי שלפיו רשומות המניות במאזן דסק"ש (46.5 שקל למניה). במקביל למכירה הרעיונית מתבצעת רכישה רעיונית של יתרת האחזקות במחיר העסקה, כך שיתרת האחזקה תוצג מעתה במאזני דסק"ש לפי 92 שקל למניה.

הפסקת האיחוד של סלקום לדו"חות דסק"ש תגדיל את ההון העצמי של החברה, תקטין את יתרת החוב המאוחדת למאזנה של החברה ושל החברה האם אי.די.בי פיתוח, ותשפר את יכולתה לעמוד באמות המידה הפיננסיות, שהיו תנאי לשמירה על דירוג A פלוס. S&P מעלות אישררה בינואר את הדירוג A פלוס של חמש חברות המטה בקבוצת אי.די.בי (אחזקות, פיתוח, דסק"ש, כלל תעשיות וכור), אך שינתה את תחזית הדירוג לשלילית. S&P ציינה כי יחס החוב המצרפי של חמש החברות לשווי התיק המצרפי שלהן גבוה מהרמה המתאימה לרמת הדירוג הנוכחית שלהן, וציינה כי היא מצפה שהקבוצה תשמור על רמת מינוף מצרפית שאינה עולה על 60%.

S&P ציינה שהיא מצפה שהיא מצפה כי הקבוצה תפעל להורדת החוב של חברות המטה, ציפייה שמתיישבת עם הפסקת האיחוד של סלקום, שהחוב הפיננסי נטו שלה הוא 3 מיליארד שקל. חברת הדירוג הזכירה כי אחת ההתניות הפיננסיות של אי.די.בי פיתוח היא שהחוב הפיננסי שלה לא יהיה יותר מ-6.7 מיליארד שקל.

יתרה מזו, רווח הון של 2.4 מיליארד שקל יאפשר לדסק"ש לחלק אותו כדיווידנד לאי.די.בי פיתוח, שתידרש לפרוע אג"ח והלוואות במיליארד שקל ב-12 החודשים הקרובים. היכולת של דסק"ש לשכנע את הרשות כי איבדה את השליטה האפקטיבית בסלקום היא קריטית לרישום רווח ההון שנחוץ לחברה לצורך שיפור המבנה הפיננסי שלה.

תקן 10 IFRS, שייכנס לתוקפו ב-2013, מאמץ את השליטה האפקטיבית כתנאי לאיחוד הדו"חות הכספיים של חברה בת, בניגוד לשליטה המשפטית שמתבטאת באחזקה של יותר מ-50% במניותיה של החברה הבת. התקן קובע כי משקיע הוא בעל שליטה אפקטיבית בחברה אם ביכולתו להשפיע על התשואות שישיג ממנה ואם ביכולתו להשפיע על הפעולות הרוולנטיות שישפיעו על התשואות שתציג החברה הבת.

דסק"ש נכשלה לפני פחות משנה בניסיונה לשכנע את הרשות שמדיניותה החשבונאית בעניין איחוד הדו"חות הכספיים ורישום רווחי הון בדיוק על רקע נושא השליטה האפקטיבית בחברת אלרון. דסק"ש רכשה ביוני 2010 מניות של החברה הבת אלרון, שהגדילו את אחזקתה מ-48.7% ל-50.4%. היא ביקשה לרשום רווח הון של 147 מיליון שקל, בטענה שבעקבות הרכישות עלתה לשליטה באלרון, ועתה היא יכולה לאחד את הדו"חות הכספיים של החברה הבת.

הרשות דחתה באוגוסט 2010 את פרשנות דסק"ש לעניין השליטה ואמרה כי לנוכח הכניסה הצפויה לתוקף תקן 10 IFRS, המשמעות שיש לתת לשליטה היא ששליטה מושגת או אובדת לא רק מפני שלחברה מחזיקה יותר או פחות מ-50% ממניותיה של חברה בת, אלא גם כשהסבירות לאבד שליטה היא אפסית.

הרשות קבעה כי משום שדסק"ש החזיקה ממילא בשליטה באלרון עוד לפני שהגדילה את אחזקותיה בה ליותר מ-50%, לא היתה לרכישת 1.7% ממניותיה השפעה ממשית על השליטה באלרון. על כן אין הצדקה לרשום רווח הון בגלל העלייה לשליטה באלרון.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker