רשות ני"ע: הדירקטוריון חייב להיות מעורב במדיניות התגמול של מנהלי הקרנות

ברשות טוענים כי מנגנון התגמול הנוכחי עלול להביא לפעולה נגד טובת הציבור ונגד החוק

שלי אפלברג
שלי אפלברג
שתפו בפייסבוק

רשות ניירות ערך קובעת כי הדירקטורים של קרנות הנאמנות, תעודות הסל ותיקי ההשקעות צריכים להיות מעורבים יותר בקביעת מדיניות התגמול של מנהלי ההשקעות שלהם, וזאת בכדי למנוע מצבים בהם התגמולים יעוררו תיאבון של המנהלים להשיא רווחים לעצמם ובעקיפין לפעול כנגד החוק.

הרשות הבהירה כי חובת הדירקטוריון להיות מעורב בגיבוש מדיניות התגמול של נושאי המשרה ושל מנהלי הנוסטרו ולאשרה, כנגזרת מחובות האמון והזהירות המוטלות על מנהל קרן ועל בעל רישיון מתוקף החוקים המסדירים את פעילותם. חובה זו חלה באופן ישיר גם על הדירקטורים בחברה מנהלת כלפי החברה. לדעת הרשות, קיימת חשיבות עליונה לכך שמבנה התגמול של נושאי המשרה ומנהלי הנוסטרו יגובש בהליך מבוקר ויושתת על עקרונות שיצמצמו את הפוטנציאל לניגודי עניינים ויאפשרו איזון בין הרצון לתגמל הצלחות לבין הצורך להבטיח את טובתם של הלקוחות.

הוראה זו של הרשות באה בעקבות חשדות לגבי ניסיון מנהלים לשפץ תשואות של קרן נאמנות במטרה שתגיע למקום הראשון ובכך להגדיל את הבונוסים, כמו גם חשד להתנהלות של מנהלי תיקים וקרנות נאמנות להשיא רווחים למען הגדלת התגמול העצמי.

על פי הוראת הרשות, על הדירקטורים לבחון מחדש את מדיניות התגמול אותה קבעו ולבדוק אם היא עלולה לעודד "תאבון לסיכון" מצד נושאי המשרה. כמו כן, עליהם לבדוק אם גובה הבונוס נגזר באופן ישיר מתשואות התיקים המנוהלים, תשואת קרנות הנאמנות או רווחים נוספים של מנפיק תעודות סל.

הרשות מתרה בדירקטורים לקחת בחשבון פרמטרים נוספים, במטרה ליצור איזון הולם בין התיאבון לסיכון לבין הציות הנדרש להוראות הדין, למדיניות החברה ולנהליה. כל זאת בכדי למנוע מצבים בהם מדיניות התגמול תביא להתמקדות בהשגת הצלחה נקודתית בתאריכים מסוימים על חשבון טובת בעל החשבון. כמו כן, הרשות אוסרת על הדירקטורים לעודד ביצוע פעולות בניגוד עניינים על ידי נושאי המשרה ומנהלי הנוסטרו.

ממצאים שעלו מבדיקות הרשות

בתקופה שבין אוגוסט 2009 לבין מארס 2010, ערכה הרשות ביקורת רוחב בנושא תגמול מנהלי תיקי השקעות ובעלי תפקידים נוספים אצל החברות המנהלות. בבדיקה שערכה מצאה הרשות, בין היתר, כי במקרים רבים דירקטוריון של חברה מנהלת לא קבע בפועל מדיניות תגמול של נושאי המשרה. לכל היותר, היה הדירקטוריון מעורב באישור התגמול בפועל לנושאי המשרה או חלקם, וזאת מבלי לקבוע מדיניות תגמול כוללת ומבלי להתייחס לשאלה אם שיטת התגמול שנקבעה באה לעודד או למנוע תופעות פסולות.

הרשות מצאה גם כי שיטת התגמול של מנהלי תיקי השקעות כוללת, בין היתר, בונוס הנקבע ביחס ישיר לתשואת התיקים המנוהלים, תשואת קרנות הנאמנות או הרווחים הנוספים של מנפיק תעודות הסל. זאת, מבלי לקחת בחשבון פרמטרים נוספים, כגון רמת הסיכון של התיק המנוהל, תשואות המדדים הרלוונטיים, פרמטרים מקרו-כלכליים, יכולת שימור הישגים לאורך זמן, ציות להוראות הדין ונהלי החברה, איזון בין גובה הבונוס לרכיב הקבוע של התגמול ועוד.

ממצאי הביקורת העלו כי במקרים בהם שיטת חישוב הבונוס נקבעה באופן העלול לעודד באופן קיצוני את תאבונם לסיכון של מנהלי תיקי השקעות, ללא התייחסות לפרמטרים נוספים כלשהם העשויים לשמש איזונים ובלמים, דירקטוריון החברה המנהלת לא נדרש או לא התייחס בפועל בצורה מעמיקה לסוגייה אם שיטת תגמול זו עלולה לעודד את תאבונם לסיכון של מנהלי תיקי ההשקעות מעבר לרצוי, ולא נקבעו בהכרח הליכי בקרה הולמים לבחינת פעילות המסחר של מנהלי תיקי ההשקעות.

במקרים בודדים נמצא כי שיטת התגמול של נושאי המשרה נקבעה באופן העלול לעודד ביצוע פעולות בניגוד עניינים, כגון רכישות קרנות נאמנות או תעודות סל לתיקים המנוהלים והשתתפות בפעילויות נוספות של הקבוצה עמה נמנית החברה המנהלת.

נמצאו גם מקרים בהם נושאי המשרה בחברה המנהלת שמשו גם כמנהלי נוסטרו בחברה או בחברות הקשורות אליה (במסגרות המותרות על פי הדין), מבלי שדירקטוריון החברה המנהלת נתן את דעתו לכך, לרבות לעניין קיום פוטנציאל לניגוד עניינים, ומבלי שנקבעו בקרות ההולמות.

פרופ' שמואל האוזרצילום: גיא רייביץ

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker