בקרוב: הדו"חות של החברות יהיו ברורים לכם הרבה יותר

רשות ני"ע ממשיכה לשדרג את הדו"חות: התאגידים יחויבו לפרסם דו"ח ממוקד מטעם ההנהלה על התנהלותם העסקית

מיכאל רוכוורגר
שתפו בפייסבוק

>> רשות ניירות ערך ממשיכה בגיבוש הצעת חוק חדשה לפישוט הדו"חות הכספיים שמפרסמות החברות. מטרת הרשות היא לאפשר נגישות טובה יותר לציבור המשקיעים המקבלים החלטות השקעה על סמך דו"חות אלה. בתחילת החודש הציגה הרשות את הצעת החוק הראשונה הנוגעת לשידרוג הדו"חות, ולפיה ציבור המשקיעים יקבל בדו"חות מידע מרוכז ועדכני על המימון והנזילות של תאגידים.

מחלקת תאגידים של הרשות לניירות ערך, בראשות עו"ד שיראל עמירה גוטמן, פירסמה אתמול טיוטת מתווה חקיקה ולפיה, התאגיד יחויב לפרסם דו"ח דיון וניתוח של ההנהלה על התנהלותו העסקית והפיננסית; הדו"ח נועד לפשט את הגילוי הנוכחי ולשפר את הרלוונטיות שלו לציבור המשקיעים ואת יכולתם לנתח את מצבו הפיננסי ותוצאות פעילותו של התאגיד.

כיום החברות מפרסמות מדי רבעון דו"ח דירקטוריון רגיל, הכולל מידע מגוון שלא תמיד רלוונטי עבור המשקיעים, כמו שכר רואה חשבון והליך אישור הדו"חות. היוזמה החקיקתית הגיעה במסגרת בדיקות שיטתיות שערך סגל הרשות לדיווחים תקופתיים ורבעוניים של החברות, ומצא כי במספר לא מבוטל של מקרים, דו"חות הדירקטוריון היו ערוכים במתכונת שלא תאמה את הנדרש בתקנות.

לפי הרשות, מתכונת זו כללה התייחסות טכנית, בלתי מספקת או לא בהירה להתפתחות בעסקי התאגיד והיתה חזרה מילולית על נתונים מתיאור עסקי התאגיד בדו"חות הכספיים, בלי להביא הסברים על דרך של דיון וניתוח מנקודת מבט של הדירקטוריון, כפי שנדונו בישיבותיו. ליקוי מהותי נוסף שעליו מצביעה הרשות, נוגע לפריטי גילוי שאינם רלוונטיים באופן ישיר לתכליתו העיקרית של דו"ח הדירקטוריון, בעוד פריטי גילוי אחרים שיש לפרסם מנקודת מבטה של ההנהלה אינם כלולים בו.

בהצעת החוק החדשה קובעת הרשות כי על ההנהלה לדון, לנתח ולהסביר את מצב עסקי התאגיד, ובכלל זה את השפעת המגמות וההתפתחויות בסביבה הכלכלית שבה פועל התאגיד, על מצב עסקיו וביצועיו. ברשות מעוניינים כי הדיון והניתוח יהיו מאוזנים ומקיפים המבוססים על המידע המהותי שהוצג להנהלה.

שם הדו"ח יוחלף

המתכונת החדשה תכלול גם גילוי לגבי אסטרטגיה, יעדים, סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד ואופן יישומם בפועל. הגילוי ייעשה תוך מיקוד ההתייחסות באופן שבו הנהלת התאגיד מנתחת את המגמות העיקריות בסביבה הכלכלית שהיתה להן או צפויה להיות להן השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות בתחומי הפעילות של התאגיד.

כמו כן, ההנהלה תידרש לדווח על עמידתה באסטרטגיה והיעדים שנקבעו בעבר (אסטרטגיה אחורה), תיאור האסטרטגיה והיעדים במועד פרסום הדו"ח (אסטרטגיה קדימה), ניתוח השינויים שחלו באסטרטגיה והיעדים, התממשות האסטרטגיה והיעדים ופירוט הדרכים למימוש האסטרטגיה והיעדים. בכך מקווים ברשות לעשות סדר וליצור כלי מעקב אחר הדיווחים של החברות ומידת התממשותם בפועל.

השינויים העיקריים שיופיעו בדו"ח החדש, כוללים החלפת שם הדו"ח - מדו"ח הדירקטוריון לדו"ח ההנהלה. הדו"ח החדש יאושר, כפי שקורה כיום, על ידי הדירקטוריון וייחתם על ידי היו"ר והמנכ"ל.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker