ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של אגרקסקו כ'עסק חי'

מידרוג הורידה את דירוג אגרות החוב של חברת אגרסקו מ-A3 ל-B1

שתפו בפייסבוק

חברת הדירוג מידרוג הורידה את דירוג אגרות החוב של חברת אגרסקו מ-A3 ואופק דירוג שלילי ל-B1, תוך הותרת אופק הדירוג השלילי לאגרות החוב שיתרתן 153 מיליון שקל ושעומדות לדירוג בין השנים 2017-2008.

בעקבות הורדת הדירוג הודיעה אגרקסקו על העלאת הריבית שהיא משלמת לבעלי האג"ח ב-2% ל-8.15% לשנה.

הורדת הדירוג נעשתה על רקע פרסום התוצאות הכספיות של אגרסקו ל-2010. אגרקסקו הפסידה 33 מיליון יורו ב 2010 וסובלת מגרעון של 48 מיליון יורו בהון החוזר ומגרעון של 13 מיליון יורו בהון העצמי.

החברה אינה עומדת באמות המידה הפיננסיות להן התחייבה כלפי בעלי אגרות החוב ועל כן היא עלולה להידרש לפרוע מיידית את אגרות החוב. רואי החשבון של החברה ציינו כי נוכח הנתונים הכספיים יש ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי ומציינים כי יכולתה לעמוד בהתחיבויותיה מותנית בהמרתה הלוואות לזמן קצר להלוואות לזמן ארוך ובהגעה להסדר עם מחזיקי אגרות החוב.

יתרת החוב הפיננסי של החברה מסתכמת ב-83 מיליון יורו, כשאגרות החוב מהוות 32 מיליון יורו מסכום זה, ויתרת המזומנים של החברה מסתכמת ב-9.7 מיליון יורו. אגרקסקו רשמה הפסד תפעולי של 25 מיליון יורו ב-2010 בהשוואה לאיזון ב-2009. ההפסד ב-2010 כולל 13.7 מיליון יורו מפעילות שוטפת על רקע אובדן נתח שוק המשבר במדינות גוש היורו היחלשות היורו ואירועי אקלים, בעוד שמבנה ההוצאות של
החברה קשיח יחסית.

הורדת הדירוג הנוכחית באה בעקבות הורדת דירוג קודמת מ-A2 ל-A3 באפריל 2011 תוך הצבת אופק שלילי. גורם ממתן בדירוג היתה הזרמת הון של 55 מיליון שקל על ידי המדינה בדצמבר 2010. מידרוג מציינת שהורדת הדירוג הקודמת התבססה על תחזית
לתוצאות ב-2010 שניתנה על ידי החברה במארס 2011 ולפיה ב-2010 אגרקסקו תציג הפסד תפעולי של 2.1 מיליון יורו והפסד נקי של 6.5 מיליון יורו. בפועל, ההפסד התפעולי היה גבוה פי 12 ואילו ההפסד הנקי היה גבוה פי 5. מידרוג מדגישה כי הפערים בין התחזיות לבין התוצאות בפועל בפרק זמן של שלושה חודשים מצביעים על חולשה במנגנוני ניהול הסיכונים השליטה והבקרה של החברה.

מידרוג מציינת שהדירוג הנוכחי משקף אירוע של כשל פירעון באשר למידת ההפסד הצפוי למשקיע בקרות כשל הפירעון הרי שהדירוג אינו מבטא הערכה להפסד הכלכלי זאת בין השאר בהתבסס על צפי להזרמת הון מצד בעלי המניות. הותרת אופק הדירוג השלילי משקפת את האפשרות לשיעורי הפסד גבוהים יותר בשל הקושי בהערכת מבנה הסדר החוב.

אגרקסקו היא חברה ממשלתית שעוסקת ביצוא חקלאי. החברה נשלטת על ידי מדינת ישראל (30.3%) , מועצת הצמחים (55.3%) מועצת הלול (3.3%) ותנובה (11%). החברה קשורה עם 2,200 מגדלים בישראל מהם זורמת תוצרת במשקל כולל של 400 אלף טונות בשנה באמצעות 130 מרכזי הפצה. החברה מעסיקה 380 עובדים. החברה ייצרה הפסד תפעולי תזרימי של 22 מיליון יורו במחזור של 489 מיליון יורו ב 2010
בהשוואה לרווח תפעולי תזרימי של 9.5 מיליון יורו במחזור של 488 מיליון יורו ב 2009.

מאגרקסקו נמסר כי אין כל חשש להתמוטטות החברה והיא מצויה בדרך להסדר החוב למחזיקי האג"ח. החברה מדגישה כי למגדלי התוצרת החקלאית המייצאים ומשווקים את תוצרתם באמצעות אגרקסקו, אין כל סיבה לדאגה והתמורה לתוצרתם מובטחת.
עוד מסרה החברה כי בחברה מתבצעים בימים אלה צעדי התייעלות והבראה, שיאפשרו לה להוביל גם בעתיד את היצוא החקלאי של ישראל.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker