גיא ארז
גיא ארז
מפעל של מלח הארץ
מפעל מלח הארץ בעתליתצילום: תומר נויברג / ג'ינ�
גיא ארז
גיא ארז