Negative credit watch

עמי גינזבורג
שתפו בפייסבוק

כניסה לרשימת מעקב אשראי בעלת אופי שלילי.

כינוי לאזהרה שמפרסמות סוכנויות דירוג האשראי בנוגע לגופים המדורגים. גופים אלה כוללים חברות עסקיות, רשויות מוניציפליות שהנפיקו אג"ח לציבור ואף מדינות. האזהרה נובעת מהרעה שמזהה סוכנות הדירוג במצבו הפיננסי של הגוף המדורג, שאם לא תטופל עלולה לגרום להידרדרות בכושר החזר החוב שלו.

באחרונה פירסמה סוכנות הדירוג S&P אזהרה שכזו בנוגע ארה"ב, שדירוג האשראי שלה הוא בדרגה המקסימלית, AAA. האזהרה פורסמה עקב הגעתה של ארה"ב לתקרת החוב המותרת לה על ידי הקונגרס - 14.3 טריליון דולר. רמה זו, תוך המשך התקציב הגירעוני, מחייבת את ארה"ב להעלות את תקרת החוב, מכיוון שאם אם לא תעשה כן היא עלולה להפוך לחדלת פירעון.

S&P נימקה את האזהרה בחשש שהמחלוקות הפוליטיות בקונגרס האמריקאי עלולות למנוע הסכם בדבר העלאת תקרת החוב בקרוב. הסכם כזה יצטרך להתוות גם את הדרך להקטנת החוב בעתיד, בעיקר באמצעות קיצוצי תקציב והעלאת מסים. גם על כך אין כיום הסכמה בין שתי המפלגות הגדולות בארה"ב.

כניסה לרשימת מעקב שלילית מתרחשת לא פעם אצל חברות עסקיות במקביל להרעה בסביבה הכלכלית שלהן. כך למשל, חברות נדל"ן ישראליות רבות הועברו לרשימת מעקב שלילית במשך המשבר הפיננסי של 2008. אצל רבות מהן הדירוג גם הורד מאוחר יותר.

ואכן, בימי המשבר הגיעו חלק מחברות הנדל"ן (ולא רק הן) לחדלות פירעון ונזקקו להסדרי חובות. בזמן שחלף מאז המצב הכלכלי השתפר, ומצבן הפיננסי של החברות השתפר גם הוא. כתוצאה מכך הוצאו חלק מהחברות מרשימת המעקב השלילית, ודירוגן נותר על מקומו.

לעתים כניסה לרשימת מעקב שלילית מתרחשת אצל חברות עקב הרעה זמנית או קבועה בעסקיהן. לעתים הגורם לכך הוא אירוע משמעותי אחר שמחליש את החברה מבחינה פיננסית, כמו למשל דיווידנד גדול שמקטין את ההון העצמי של החברה או כניסה להרפתקה עסקית מסוכנת תוך נטילת חוב גבוה.

כאשר מצבה הפיננסי של חברה משתפר, חברת הדירוג יכולה להעניק לה אופק אשראי חיובי, שמשמעותו הגדלת הסיכוי להעלאת דירוג האשראי עקב השיפור במצבה. מספר ההעלאות וההורדות של הדירוג שמבצעות הסוכנויות משמש כלכלנים ואנליסטים כאינדיקטור לחוסנם של המשק והכלכלה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker