ירידה של 43% ברווח הנקי של אאורה ל-11 מיליון שקל

לחברה עדיין תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת דבר המהווה סימן אזהרה; אאורה שיפרה את בקרת הדו"חות במינוי רואה חשבון מבקר

שלי אפלברג
שלי אפלברג
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
שלי אפלברג
שלי אפלברג

חברת הנדל"ן אאורה הציגה גידול בסעיף הנכסים השוטפים של 25% אשר הסתכמו ב-424 מיליון שקל. כאשר בצד ההתחייבויות השוטפות חל גידול של 21% והם הסתכמו ב-338 מיליון שקל. בנכסים הלא שוטפים גם חל גידול של 22% לכ-698 מיליון שקל. כאשר בצד ההתחייבויות הלא שוטפות חל גידול של 31% כ-256.8 מיליון שקל. סך ההון המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-102 מיליון שקל המצביע על גידול של 5%.

ההכנסות החברה הסתכמו ב-74 מיליון שקל לעומת 95 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה - ירידה של 21%. הירידה בהכנסות החברה נובעות בעיקר בהכרה בהכנסות בפרויקט HIGH ביהוד, כמו גם הכרה בהכנסות בגין מגרשים שנמסרו במושב לוזית והכנסות שכירות מנדל"ן מניב.

מנגד, הוצאות החברה קטנו בשיעור של 31% לכ-56 מיליון שקל והביאו את החברה לרווח תפעולי של כ-14 מיליון שקל. מהדו"חות מבחינים כי חלה ירידה של 35% בעלות הדירות שנמכרו ופיתוח המקרקעין.

רווחי  החברה לפני מסים הסתכמו ב-11.4 מיליון שקל לעומת רווח של 13.8 ברבעון המקביל אשתקד - ירידה של כ20%. כך שהרווח הנקי לרבעון עמד על 11 מיליון שקל לעומת רווח של 19.5 מיליון ברבעון המקביל ב-2010 ירידה של כ-43% .

לחברה תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת המהווה סימן אזהרה. דירקטוריון החברה הגיע למסקה כי אין סכנה כי החברה לא תפרע את התחייבויותיה, ומבסס את עמדתו על כך שנכסי החברה פנויים משיעבוד כמו גם על תזרים מזומנים שינבע מסיומם של פרויקטי בנייה למגורים בישראל. כמו כן, החברה מנהלת משא ומתן עם גופים שונים לקבלת אשראי.

כמות המזומנים נטו אשר שימשו לפעילות שוטפת של החברה הסתכמה בתזרים מזומנים שלילי של 21 מיליון שקל. השימוש העיקרי נבע מירידה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים ומקדמות רוכשי דירות. הלוואת בעלים לחברת הבת שימשה את קופת המזומנים שנבעו לפעילות השקעה ברבעון הראשון. המזומנים שנבעו מפעילות מימון נבעו מתמורת הנפקות של אג"ח.

העלייה בשער היורו הגדילה את הונה העצמי של החברה ב 8.8 מיליון שקל, אולם העלייה במדד המחירים לצרכן גרמה לעלייה בהוצאות מימון בסך של 1.7 מיליון שקל בגין אג"ח הצמודות בסך 225 מיליון שקל שיש לחברה.

החברה מציינת כי לאחר שהבקרה הפנימית של החברה היתה לא אפקטיבית בתקופת הדו"ח המסכם של 2010, היא פעלה לתקן תקלה זאת ועתה הבקרה הפנימית אפקטיבית שכן שכרה את שירותיו של רואה חשבון חיצוני אשר ערך בקרה על פעולת איחוד הדו"חות הכספיים.

בפברואר השנה הנפיקה החברה על פי תשקיף מדף 57.5 מיליון שקל ערך נקוב של אג"ח בתמורה ל57.6 מיליון שקל אג"ח צמודות למדד המחירים לצרכן.לצרוך אבטחת זכויות מחזיקי האג"ח רשמה החברה שעבוד קבוע ושטוף בדרגה ראשונה על חשבון העודפים אליו התחילה אאורה ישראל להעביר בארבעה פרויקטים הנמצאים בחולון בפרדס חנה וברמלה. בנוסף לשעבוד קבוע על כספים שאאורה ישראל צפויה לקבל כעודפים מהפרויקטים המיועדים להבטחת אג"ח.

תומר צליח, סמנכ"ל פיתוח באאורה אמר כי "שנת 2011 הינה שנת מפנה באאורה. אנו גאים בתוצאות החברה וחזרתה לרווח, תוצאות הרבעון הראשון מהוות הוכחה ליצירת הערך בחברה, תהליך שיתעצם בהמשך השנה וזאת לאור תנופת פעילות ומסירה של מספר פרויקטים בשנה הקרובה.אנו עוסקים כל העת בשימור מגמת הצמיחה - במקביל לסיום פרויקטים ומסירת דירות, אנו ממשיכים לבנות יחידות דיור בפרויקטים הקיימים, מתחילים ביצוע פרויקטים נוספים, ממשיכים לפתח את מלאי הקרקעות העשיר של החברה וכן פועלים לרכישת קרקעות נוספות. בהסתכלות על שנת 2011 אנו צופים הכנסות ורווחים מתמשכים, מידי רבעון, כך שאנו מאמינים כי מהלכים אלו יובילו להצפת ערך משמעותית לבעלי המניות של החברה".

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker