ערן אזרן
בדיקות של עמוס 6
בדיקות של עמוס 6צילום: תעשייה אווירית
ערן אזרן