בשלמה החזקות מרוויחים מהמדד: הוצאות המימון נטו ירדו ב-17%

שווי צי הרכב של החברה גדל מ-4.6 מיליארד שקל ל-4.8 מיליארד שקל; הרווח לבעלים הסתכם ב-11 מיליון שקל לעומת 19 מיליון שקל בשנה שעברה

רם עוזרי

בימים שבהם הוצאות המימון של חברות ממונפות עולות כתוצאה מעליית הריבית והמדדים הגבוהים, הוצאות המימון של שלמה החזקות דווקא רושמות ירידה. כך עולה מדוחות החברה לרבעון הראשון של 2011. ברבעון הראשון הסתכמו הוצאות המימון נטו של החברה ב-55 מיליון שקל, ירידה של  17% לעומת הוצאות מימון של 66 מיליון ברבעון המקביל.

בחברה מסבירים זאת בחשיפה הפוכה למדד. אמנם חלק מהתחייבויות החברה צמוד למדד, אולם במקרה של שלמה החזקות רוב תקבולי החברה צמודים אף הם למדד כך שתוצאותיה לא נפגעו מהאינפלציה הגבוהה של הרבעון.

שלמה החזקות, אשר 94% מהון המניות שלה מוחזק בידי שלמה שמלצר, מממנת את מירב פעילותה באמצעות אשראי. הקיטון בהוצאות המימון נטו, כותבים בחברה, נובע מירידת הריבית הריאלית ומהקטנת החשיפה למדד.

בשנה האחרונה שינתה החברה את הרכב ההתחייבויות שלה באופן מהותי. מחד, הפחיתה החברה באופן חד את היקף האג"ח שהנפיקה באמצעות חברות ייעודיות (מ-383 מיליון שקל ל-72 מיליון), וכן את התחייבויות האשראי ליבואני הרכב (מ-1.26 מיליארד ל-877 מיליון שקל). מאידך, הגדילה החברה בשנה האחרונה את היקף ההתחייבויות שלה באמצעות אג"ח של החברה עצמה (מ-858 מיליון שקל ל-1.2 מיליארד) וכן את היקף ההלוואות לזמן קצר (מ-122 מיליון שקל ל-371 מיליון).  

ההכנסות מעסקי השכרת ומכירת כלי רכב של החברה גדלו ברבעון הראשון של 2011 ב-11.4% והסתכמו ב-850 מיליון שקל. החברה ממשיכה להתרחב בתחום ביטוחי הרכב, והכנסותיה בתחום זה גדלו בשיעור חד יותר של 16% ל-80 מיליון שקל ברבעון. במקביל, גדלו התחייבויות החברה בגין חוזי ביטוח ב-79 מיליון שקל.

ההוצאות של החברה על עסקי השכרת ומכירת רכב ברבעון רשמה גידול של 15% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכמה ב-724 מיליון שקל. עלייה זו שחקה את הרווח מפעולות רגילות של החברה ל-64 מיליון שקל, לעומת 94 מיליון בשנה שעברה.

הרווח המיוחס לבעלים שרושמת החברה ברבעון עומד על 9 מיליון שקל, ירידה של 60% בהשוואה לרווח של 22 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הרווח הכולל המיוחס לבעלים הסתכם ב-11 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של 19 מיליון בשנה שעברה.

ממאזן החברה לסוף הרבעון עולה כי ההון העצמי של החברה מהווה 11% מהמאזן. נכסי הקבוצה גדלו בשנה האחרונה ב-583 מיליון שקל, והסתכמו נכון לסוף הרבעון ב-6.9 מיליארד שקל. הגידול נבע בעיקר מגידול בהשקעות פיננסיות סחירות, כתוצאה מגידול בפעילות הביטוחית של החברה, וכן מגידול בצי הרכב של החברה ששוויו גדל מ-4.6 מיליארד שקל ל-4.8 מיליארד שקל. התחייבויות החברה גדלו באותה תקופה ב-503 מיליון שקל והן עומדות נכון לסוף הרבעון על 6.2 מיליארד שקל - 57% מתוכם התחייבויות לזמן קצר.

לשלמה החזקות הון חוזר שלילי בסך 1.58 מיליארד שקל, המהווה סימן אזהרה ביחס למצבה הפיננסי של החברה. דירקטוריון החברה בחן את נזילות החברה, את מקורותיה הזמינים ואת אפשרויות גיוס ההון שלה. לאור בחינה זו סבור דירקטוריון החברה כי בשנתיים הקרובות אין חשש סביר שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה, בין השאר בשל תזרים המזומנים הצפוי ממכירת כלי הרכב של הקבוצה שלא בא לידי ביטוי בחישוב ההון החוזר. מלאי הרכבים המיועדים למכירה שמחזיקה החברה הוכפל בשנה האחרונה ובספרי החברה ערכו ההוגן הוא 240 מיליון שקל.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker