מזרחי-טפחות פותח בגדול את 2011: התשואה להון עלתה ל-14.5%

הרווח הנקי זינק ב-40% ל-241 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2011

ואדים סבידרסקי
שתפו בפייסבוק

בנק מזרחי-טפחות פתח היום את עונת הדו"חות של הבנקים הגדולים במשק לרבעון הראשון של 2011. הבנק, בניהולו של אלי יונס, דיווח על עלייה של כ-40% ברווח הנקי, לעומת הרבעון אשתקד, ל-241 מיליון שקל. רווח זה משקף למזרחי תשואה רבעונית על ההון של 14.5% בחישוב שנתי. את הרבעון האחרון של 2010 סיים הבנק עם רווח נקי של 222 מיליון שקל - רווח המבטא תשואה על ההון של 13.2%.

פעילות הליבה של מזרחי-טפחות - מתן אשראי לעסקים ולציבור, בעיקר משכנתאות לרכישת דיור, בניכוי תשלומי ריבית על פיקדונות, הפגינה שיפור ברבעון הנסקר לעומת התקופה המקבילה. הרווח מפעילות מימון לפני ההפרשות גדל ב-19% לסך 752 מיליון שקל. כמו כן, הפרשה לחובות מסופקים, רישום חשבונאי שהבנק עושה עבור חובות שהוא מטיל ספק ביכולתו לגבות, נותרו יציבות ברמה של 54 מיליון שקל.

כמו כן, בבנק מציינים גם את הגידול באשראי לציבור שחל לאחרונה. ברבעון הראשון של 2011 גדל תיק האשראי לציבור בקבוצה ב-12.7% לסך 109.4 מיליארד שקל. זרוע המשכנתאות של הבנק (פעילות טפחות), האחראי על כ-50% מסך פעילות מתן האשראי כוללת, הציג שיפור בפעילותו כאשר ניתנו לציבור הלוואות לדיור חדשות בהיקף של 2.33 מיליארד שקל במהלך הרבעון האחרון לעומת הקודם לו. היקף המשכנתאות נכון לתקופת הדו"ח הסתכם בכ-60.63 מיליארד שקל - שיפור של 19% בהשוואה לתקופה המקבילה ושל 4% בהשוואה לרבעון האחרון 2010.

כמו כן, ההכנסות השנתיות מגביית עמלות תפעוליות (בעיקר תפעול חשבונות ועמלות מתיקי ניירות ערך של לקוחות) גדלו ב-5.8% ל-348 מיליון שקל.

אלי יונסצילום: עופר וקנין

"מזרחי מבסס מעמדו כבנק עם התשואה הגבוהה על ההון", כתב טרם הפרסום דו"חות, אלון גלזר, מנהל מחלקת מחקר בלידר שוקי הון. "שילוב של גידול בפעילות הודות לצמיחה האדירה בשוק המשכנתאות ופירות התייעלות שהבנק ביצע בעשור הקודם הפכו את מזרחי לבנק הרווחי במערכת, ואנו מניחים כי מגמה זו תמשך".

ההון העצמי של הבנק הסתכם, נכון למועד הדו"ח, בכ-7 מיליארד שקל. מכאן שהלימות ההון ברובד הראשון ובמונחים שנתיים. כרית הביטחון לתשלום ההתחייבויות מסתכמת בכ-7.7% - מעל למינימום של 7.5% אותו דורש המפקח על הבנקים ובהשוואה ל-8% בתקופה המקבילה.

אלי יונס, מנכ"ל הבנק, אמר: "הגידול ברווחיות בכל מגזרי הפעילות והשליטה בהוצאות מאפשרים לנו להציג תוצאות רבעוניות מצוינות על פי תוכניות הבנק. הגידול ברווחים בא לביטוי בכל מגזרי הפעילות,דבר המצביע על הצלחתו של הבנק לצמוח ולהתרחב בכל קשת התחומים, תוך גיוון מקורות הרווח שלו באופן מאוזן ומושכל".

בהתייחס לפעילות האשראי בכלל ולמשכנתאות בפרט, ציין יונס כי: "מזרחי-טפחות ממשיך להוביל את תחום ההלוואות לדיור, תוך התבססות על גישה שמרנית והגבלת הסיכון הספציפי בכלהלוואהבאמצעות בחינה שלמאפיינים שונים ובהם: שיעור המימון, שיעור ההחזר ביחס להכנסה הקבועה שלה ויכולת הלווה לעמוד בהחזרים השוטפים גם בתרחישים של שינוי בריביתבשנתיים האחרונות".

"בעקבות הצעדים שנקט הבנק לריסון הסיכון בתיק המשכנתאות, ירד בהדרגה השיעור ההלוואות שניתנו בשיעור מימון גבוה מסך תיק האשראי לדיור של הבנק עד ל-10.7% באשראי שניתן ברבעון הראשון שלשנת 2011. בתקופה זו, שבה הונהגה במשק ריבית נמוכה, פעל הבנק לצמצם את היקף האשראי שניתן בריבית צמודת פריים: משיעור של47% מתוך האשראי שניתן לפני שנה ועד שנתיים, עד לכ-34% בלבד באשראי שניתן ברבעון הראשון השנה, כשחלקו מגובה בביטוח אשראי".

ב

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker