בשל גידול המרווח בין האשראי לפיקדונות: ההתשואה על הון מרכנתיל עלתה ל-10.6%

שיפור במצבו העסקי של לקוח גדול גרם לירידה ביתרות החובות הבעייתיים - הבנק רשם 2 מיליון שקל כהכנסה מחובות מסופקים

ואדים סבידרסקי
שתפו בפייסבוק

בנק מרכנתיל שבבעלות דיסקונט פרסם את דו"חותיו הכספיים לרבעון הראשון של 2011, בו הציג עלייה של 43% ברווח נקי לעומת הרבעון אשתקד - אשר הסתכם ב-43 מיליון שקל. התשואה על ההון בבנק עלתה מ-7.3% ברבעון הראשון של 2010 ל-10.6% בתקופה הנסקרת. עיקר השיפור נבע מעלייה במרווח הפיננסי - הפער בין הריבית על האשראי לבין הריבית על ההפקדות - ומגידול ביתרות של המכשירים הפיננסיים המניבים.

הרווח מפעילות הליבה של הבנק, מתן האשראי לציבור הרחב, גדל ב-12.8% בהשוואה לרבעון המקביל. פער הריביות הכולל בבנק הסתכם ב-2.71% בהשוואה ל-2.45% בתקופה אשתקד. מנגד, רווח הבנק מגביית עמלות ירד במהלך הרבעון ב-3.3%.

ברבעון הראשון השנה רשם הבנק הכנסות של 2 מיליון שקל בגין הפסדי אשראי, לעומת הפרשה של 26 מיליון שקל ברבעון אשתקד, הודות לשיפור במצבו העסקי של לקוח גדול. מינוח סעיף זה שונה לאחרונה, כאשר לפני דרישת המפקח על הבנקים היה קרוי הפרשות לחובות מסופקים - רישום חשבונאי שהבנק עושה עבור חובות שהוא מטיל ספק ביכולתו לגבות. בדירקטוריון הבנק מציינים: "הירידה ביתרת החובות הבעייתיים מצביעה על שיפור באיכות תיק הנכסים של הבנק".

עם זאת, תיק אשראי לציבור נותר יציב ברמה של 15 מיליארד שקל. ירידה בהיקף האשראי למשקי הבית קוזזה על ידי עלייה באשראי לעסקים קטנים ובינוניים. ההון העצמי של מרכנתיל ירד ב-9.1% לעומת הרבעון המקביל, והסתכם ב-1.69 מיליארד שקל.

יחס ההון הכולל לרכיב הסיכון לבנק הסתכם ב-12.8% בתקופה הנסקרת. יחס זה עולה על השיעור המינימאלי הנדרש על ידי בנק ישראל, העומד על 9%, אך נופל מרף המינימום שנקבע על ידי הדירקטוריון - בשיעור של 13%.

"הבנק מתעתד לנקוט בצעדים שייגרמו להגדלת יחס הלימות ההון של הבנק, לשיעור העולה על המגבלות שנקבעו על ידי הדירקטוריון", נמסר מהבנק.

מנכ"ל מרכנתיל, יעקב טננבאום, אמר: "התוצאות הכספיות משקפות את ההתרחבות העסקית של הבנק, שלוותה בשיפור באיכות תיק האשראי".

מנכ"ל מרכנתיל, יעקב טננבאוםצילום: קמחי מוטי

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker