גינדי השקעות סיכמה את הרבעון הראשון בהפסד כולל של 3.7 מיליון שקל

החברה מכרה 231 דירות מתוך 273 הדירות בפרויקט גינדי סיטי ברמלה

שלי אפלברג
שלי אפלברג
שתפו בפייסבוק

חברת גינדי השקעות1100395 הפועלת בתחום הייזום וההשקעות של פרויקטי נדל"ן בארץ ובחו"ל, סיכמה את פעילותה לרבעון הראשון של שנת 2011. זו השנה הראשונה שהחברה מפרידה בדו"חותיה את סיכום הפעילות של תחום יזום הנדל"ן למכירה למגורים מתחום הנדל"ן המניב להשקעה.

הכנסותיה של החברה ברבעון הנוכחי הסתכמו ב-31.7 מילון שקל לעומת הכנסות של 97 אלף שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה. עיקר הגידול בהכנסות החברה נבע מפעולות מכירת דירות ומבנים.

החברה עברה לרווח גולמי של 400 אלף שקל שקל ברבעון לעומת הפסד של 70 אלף שקל ברבעון המקביל בשנת 2010. הרווח איפשר לחברה לצמצם את ההפסד התפעולי ברבעון ל-4.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של 6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המימון של החברה גדלו ב-83% והסתכמו ב-2 מיליון שקל לעומת 1.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. הגידול בהוצאות המימון נבע כתוצאה מגידול בהפרשי הצמדה בגין אגרות חוב הצמודות למדד המחירים לצרכן.

גינדי השקעות סיכמה את התקופה בהפסד נקי של 4.2 מיליון שקל לעומת הפסד של 5.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2010. ההפסד הכולל, המכיל את הפסד ברבעון הראשון של 2011 וכן את הפרשים במט"ח בגין פעילות חוץ, הסתכם ב-3.7 מיליון שקל לעומת הפסד של 7 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

העלייה במקדמות מרוכשי דירות בפרויקטי גינדי תל אביב וגינדי סיטי רמלה הביאה לגידול בכמות המזומנים מפעילות שוטפת שהסתכמה ב-63.8 מיליון שקל לעומת סכום של 12.3 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה.

שווי הרכוש השוטף של החברה הגיע ל-549.9 מיליון שקל לעומת 505.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של 8%. הגידול נבע בעיקר מפיקדונות בבנקים ומזומנים שהתקבלו מפרויקט גינדי ת"א וגינדי רמלה.

ההתחייבויות השוטפות של החברה הסתכמו ב-541 מיליון שקל ברבעון לעומת 488.94 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה - גידול של 10%. הגידול נבע מתקבולי מקדמות רוכשים אשר התקבלו בפרויקטי גינדי בת"א ורמלה. בסעיף ההתחייבויות הבלתי שוטפות סיכמה החברה ב-97.3 מיליון שקל לעומת 96.2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב- 2010, גידול של 1%.

ההון העצמי של החברה קטן ב-36% והסתכם ב-6 מיליון שקל, בהשוואה להון עצמי של 9.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. השינוי נובע מהפסד לרבעוני בקיזוז של 4.2 מיליון שקל בקיזוז עלייה בקרן הון כתוצאה מהתחזקות מטבע החוץ בהשקעות החברה.

יתרת המזומנים בחברה קטנה ב-18% והסתכמה ב-20.3 מיליון שקל לעומת 25 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2010. במהלך הרבעון הראשון של השנה ביצעה החברה רכישה עצמית של אגרות חוב בסך של 378 אלף שקל.

כתוצאה מגידול משיערוך נכסים רשמה החברה רווח של 2.3 מיליון שקל לעומת הפסד של 160 אלף שקבל ברבעון הקודם .

גינדי השקעות מחזיקה בצבר חוזים למכירת דירות בפרויקטים בישראל, בניהם פרויקט גינדי תל אביב, אשר טרם הושלמו בשווי של 1.6 מיליארד שקל. חלקה של החברה בפרויקט זה הינו 695 מיליון שקל המהווים 474 דירות .

לאחרונה, מכרה חברת הבת  בתמורה ל-100 מיליון שקל לחברה בשליטה מלאה של קבוצת עזריאלי קרקע ברמלה. החברה צופה כי היא תרשום רווח של 34 מיליון שקל ברבעון השני של השנה בעקבות מכירה זאת. החברה מכרה 231 דירות מתוך 273 הדירות בפרויקט גינדי סיטי ברמלה כמו גם מכרה מגרש לעמותה שחברי הינם אנשי כוחות הביטחון בתמורה ל-1.5 מיליון שקל וצופה להניב רווח גולמי של 8 מיליון שקל אותו היא צופה לרשום ברבעון הבא.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker