חבס: הרווח התפעולי ירד ל-25.6 מיליון שקל לעומת כ-34.5 מיליון שקל אשתקד

באפריל חילקה החברה לראשונה דיבידנד במזומן על בסיס תוצאות שנת 2010, בסך של כ-25 מיליון שקל

TheMarker Online
שתפו בפייסבוק

חבס השקעות פירסמה היום את הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2011. הרווח התפעולי ברבעון הראשון הסתכם ב-25.6 מיליון שקל לעומת כ-34.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו בכ-77 מיליון שקל לעומת כ-116 מיליון שקל ב-2010. בתקופת הדו"ח הכירה הקבוצה, בגין דירות שנמסרו בפרויקט יו תל אביב ושדרות רוטשילד 1, בסך של כ-67 מיליון שקל. יתרת ההכרה בהכנסות מיתרת הפרויקטים צפויה להיות מושלמת במהלך 2011.

הכנסות מנדל"ן מניב מנכסי החברה בשוויץ הסתכמו ברבעון הראשון בסך של כ-9 מיליון שקל, בהשוואה לסך של כ-11 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות בהשוואה לאשתקד נובע ממכירת בניין משרדים בשוויץ ביוני 2010.

באפריל 2011 חילקה החברה לראשונה דיבידנד במזומן על בסיס תוצאות שנת 2010, בסך של כ-25 מיליון שקל, סכום המשקף 62 אג' למניה. דיבידנד זה הופחת מהונה של החברה כבר בדו"חות הנוכחיים.

תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת הסתכם בכ-23.9 מיליון שקל לעומת תזרים ששימש לפעילות שוטפת בסך של כ-44.5 מיליון ש"ח ברבעון הראשון ב-2010. יודגש, כי מאחר ו-NSI מחלקת את המנה הרביעית של הדיבידנד השנתי ברבעון השני של השנה העוקבת, לא נבע לקבוצה תזרים מדיבידנד מ- NSI ברבעון הראשון. ברבעון השני של 2011 התקבל הדיבידנד בגין הרבעון הרביעי של שנת 2010 בסך כולל של כ-13.5 מיליון שקל (המשקף דיבידנד של כ-0.30 אירו למניה). דיבידנד נוסף בגין תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2011, בסך כולל של כ- 13.5 מיליון שקל, יתקבל אף הוא במהלך הרבעון השני של שנת 2011.

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-31.3 מיליון שקל, כ-40.8% מהמחזור, לעומת כ-40.3 מיליון שקל, כ-34.7% מהמחזור, ברבעון המקביל ב-2010. הרווח הגולמי של מגזר הנדל"ן למכירה הסתכם ב-23 מיליון שקל, שיעור של כ-35%.

חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות ברבעון הראשון, הסתכם בסך של כ-19.2 מיליון שקל, לעומת סך של כ-4.1 מיליון שקל ב-2010. תוצאות אלו נגזרות בעיקרן מתוצאותיה הכספיות של NSI.

הוצאות המימון נטו ברבעון הראשון הסתכמו בכ-26.6 מיליון שקל לעומת כ-30.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח ברבעון הראשון הסתכם בכ-11.1 מיליון שקל (החלק המיוחס לבעלים של החברה כ- 8.8 מיליון שקל) לעומת רווח של כ-2.5 מיליון שקל (החלק המיוחס לבעלים של החברה - 2.8 מיליון ש"ח) בתקופה המקבילה אשתקד.

רונן עקביה, מנכ"ל קבוצת חבס, מסר כי: "אנו מסכמים רבעון נוסף של פעילות ענפה בכל זרועות החברה. בישראל, בניית שני הפרויקטים יוצאי הדופן - יו תל אביב ושדרות רוטשילד 1 הושלמה. סך הכנסות הכולל בשלב זה הינו כ- 1.938 מיליארד שקל. בימים אלו אנו פועלים ביתר שאת להרחבה משמעותית של היקף הפעילות שלנו במערב אירופה, והתחלת הפעילות בצפון אמריקה. יישום אסטרטגיה זו החלה עם הובלתנו את מהלך המיזוג של NSI עם חברת VastNed O/I ליצירת קרן נדל"ן נסחרת, השנייה בגודלה בהולנד בעלת היקף נכסים בשווי כולל של כ-2.4 מיליארד אירו. ניתוח מצב עכשווי מעיד כי מרכז הכובד של פעילותנו הנוכחית עבר מייזום מגורי יוקרה בישראל, לפעילות מגוונת בנדל"ן מניב במערב אירופה בהיקפים רבי משמעות תוך יצירתם בין היתר של מקורות להכנסות שוטפות ויציבות".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker