צניחה בהכנסות אפריקה נכסים לא הפריעו להציג עלייה של 13% ברווח התפעולי ל-59 מיליון שקל

הכנסות החברה מעסקות בנייה ומקרקעין הסתכמו ב-23 מיליון שקל, לעומת 61מיליון שקל בשנה שעברה

רם עוזרי
שתפו בפייסבוק

אפריקה נכסים, חברת הבת של אפריקה ישראל שבשליטתו של לב לבייב, מציגה ירידה בהכנסות ובד בבד צמיחה ברווחים. סך הכנסות החברה צנחו ברבעון ל-106 מיליון שקל לעומת 156 מיליון שקל ברבעון המקביל. ירידה חדה אף יותר בהוצאות החברה הביאה לעלייה של 13% ברווח התפעולי של החברה ל-59.3 מיליון שקל. החברה רשמה רווח של 20.3 מיליון שקל ברבעון, מתוכם 19.2 מיליון שקל מיוחסים לבעלי החברה. זאת לאחר רווח של 14.7 מיליון שקל שרשמה החברה בהצגה מחדש ברבעון הראשון של שנת 2010.

ההכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2011 מהשכרת והפעלת נכסים הסתכמו בכ-76.4 מיליון שקל - לעומת 79.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. על פי החברה, הירידה בהכנסות מהשכרת והפעלת נכסים נבעה בעיקר מהתחזקות היורו אל מול השקל במהלך הרבעון. הכנסות מעסקות בנייה ומקרקעין רשמו צניחה חדה והסתכמו ב-23 מיליון שקל לעומת 61 מיליון שקל ברבעון הראשון בשנת 2010.החברה לא רשמה עליה בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה שברשותה.

ירידה חדה בשורת ההוצאות של החברה, שנבעה בעיקר מירידה בסעיפי ההוצאה בגין עסקאות בנייה ומקרקעין ובסעיף הוצאות האחרות, סידרו לאפריקה נכסים גידול ברווח התפעולי. הרווח התפעולי של החברה הסתכם ברבעון ב-59 מיליון שקל, עלייה של 13%לעומת 52.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המימון נטו של החברה ירדו מ-46 מיליון שקל ברבעון ל-37 מיליון בעקבות גידול בהכנסות מימון שרשמה החברה.

בשנה מאז תום הרבעון הראשון של 2010 הספיקה החברה להגדיל התחייבויות נטו בשווי 45 מיליון שקל והתחייבויותיה השוטפות של החברה ליום 31 במרץ 2011 הסתכמו בכ-818 מיליון שקל. החברה השלימה בהצלחה במהלך הרבעון את הנפקת האג"ח בהיקף של 150 מיליון שקל המהווה את גיוס החוב הראשון אותו ביצעה קבוצת אפריקה ישראל מאז השלמת ההסדר.

ההון העצמי של החברה גדל אף הוא ב-142 מיליון שקל בשנה האחרונה, ונכון ליום 31 במארס הסתכם בכ-2.8 מיליארד שקל. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת שמציגה החברה הוכפל ביחס לרבעון המקביל ועמד על 63 מיליון שקל.

את הגידול בהיקף ההתחייבויות ובהון העצמי של החברה מסבירים באפריקה נכסים בהתחזקות האירו מול השקל. ההתחזקות הגדילה את ההון העצמי של החברה ביותר מ-100 מיליון שקל. הגידול בהתחייבויות הרשומות נובע בנוסף גם ממיון חלות שוטפת של אגרות חוב סדרה א' לזמן קצר.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker