השקעתם בדירה? זה המס שתשלמו

הכנסה בסכום חודשי של עד 5,030 שקל מכל דירות המגורים שבבעלות הנישום פטורה ממס. אם ההכנסה גבוהה יותר, יחול פטור יחסי - כך שעל הכנסה גבוהה מ– 10,060 שקל לא יחול פטור

אריאל כץ
דעות
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
מודעת להשכרת דירה
מודעת להשכרת דירהצילום: אסף עברון

אחד מאפיקי ההשקעה האהובים על ישראלים הוא רכישת דירות מגורים לצורך השכרתן. בשנים האחרונות, לאור עליית מחירי הנדל"ן בישראל, הסיטו רבים את השקעותיהם בנדל"ן לחו"ל. שם, כך מעריכים, יש עדיין הזדמנויות לרווחים גבוהים. כדי להשלים את התמונה, אציג במאמר זה את היבטי המס החלים על דמי שכירות בישראל ובחו"ל, המופקים בידי יחיד.

דירה בישראל. יחיד המפיק הכנסה מדמי שכירות למגורים, רשאי במרבית המקרים לבחור באחד משלושה מסלולים, כשניתן לשלב ביניהם — אבל רק ביחס לדירות שונות שמחזיק הנישום.

1.מסלול הפטור: הכנסה בסכום חודשי של עד 5,030 שקל מכל דירות המגורים שבבעלות הנישום פטורה ממס לחלוטין. אם ההכנסה גבוהה יותר, יחול פטור יחסי — כך שעל כל שקל הכנסה מעל 5,030 שקל יתכווץ הסכום הפטור בשקל נוסף, באופן שבו על הכנסה גבוהה מ–10,060 שקל לא יחול פטור כלל.

דוגמה: אדם שקיבל מהשכרת דירתו 6,030 שקל בחודש עבר את סכום הפטור ב–1,000 שקל — ולכן הסכום הפטור יתכווץ ל–4,030 שקל, והסכום החייב יהיה 2,000 שקל (6,030-4,030).

בנוגע לסכום החייב במס, יחול מס לפי מדרגות המס השולי החלות על הכנסה פסיבית (החל ב–31%, או 10% אם הנישום הגיע לגיל 60 או יותר בשנת המס) — תוך אפשרות להכרה בהוצאות באופן יחסי.

2. מסלול 10%: במסלול זה משולם מס בשיעור קבוע של 10% מהמחזור (מההכנסה, ללא ניכוי הוצאות כלל). יש לשלם את המס עד ל–31 בינואר של שנת המס העוקבת, כדי להימנע מריבית והפרשי הצמדה.

3. מסלול "רגיל": במסלול זה יובאו בחשבון כל ההוצאות המוכרות של הנישום, לרבות הוצאות פחת, והוא יחויב במס לפי מדרגות המס השולי החלות על הכנסה פסיבית (החל ב–31%, או 10% אם הגיע לגיל 60 בשנת המס).

בעת מכירת הדירה, ככל שליחיד יותר מדירת מגורים אחת, הנישום יחויב במרבית המקרים במס שבח מקרקעין בשל מכירת הדירה, בהתאם למאפיינים הספציפיים של העסקה. יש לשים לב כי נישום שבחר במסלול הפטור או במסלול 10%, ייראה כמי שדרש את הוצאות הפחת לאורך השנים (אף אם בפועל הוא לא דרש במישרין אותן) כשימכור את דירתו — דבר שיביא לחבות מוגברת במס שבח (אם העסקה אינה פטורה מהמס).

דירה בחו"ל. במקרה של הכנסות משכר דירה בחו"ל, יש שני מסלולים רלוונטיים בלבד.

1. מסלול 15%: במסלול זה משולם מס בשיעור קבוע של 15%, לאחר ניכוי הוצאות פחת בלבד, וללא זיכוי ממס זר ששולם בחו"ל. מסלול זה כדאי במיוחד אם לא משולם מס בחו"ל והוצאות הפחת מהוות חלק משמעותי מכלל ההוצאות.

2. מסלול "רגיל": במסלול זה יובאו בחשבון כל ההוצאות המוכרות של הנישום, וכן המס ששולם בחו"ל. הנישום ישלם מס לפי מדרגות המס השולי החלות על הכנסה פסיבית (מ–31%, או 10% אם הגיע לגיל 60), לאחר הזיכוי מהמס בחו"ל. יש להביא בחשבון גם שבחירה בחלופה זו צפויה להביא לחבות בדמי ביטוח לאומי — בניגוד למסלול ה–15% ולהשכרת דירות מגורים בישראל.

כמובן שיש להביא בחשבון את שיעורי המס במדינה שבה נמצא הנכס.

בעת מכירת הדירה יחול ככלל מס רווח הון בגין המכירה (ולא שבח מקרקעין). בהקשר זה יש להביא בחשבון כי הזכאות לפטור ממס בעת מכירת הדירה היא מצומצמת יותר ביחס למכירת דירה בישראל, הכפופה לחוק מיסוי מקרקעין.

בשורה התחתונה, כששוקלים חלופות השקעה שונות בדירות למגורים, יש לשקלל גם את שיעורי המס שצפויים לחול על הפעילות.

הכותב הוא רו"ח במשרד עמוס כץ ושות' רואי חשבון. אין לראות בכתבה ייעוץ מס

תגיות:

תגובות