יורם גביזון
ד"ר שמואל חרל"פ
ד"ר שמואל חרל"פצילום: דניאל בר און
יורם גביזון