דלק תמלוגים תיקנה תשקיף - והרווח יקטן ביותר מ-100 מיליון דולר

ערב ההנפקה בבורסה, ובהתערבות רשות ניירות ערך, דלק תמלוגים תיקנה את התשקיף - כך שהזכויות לתמלוג על יירשמו בספרים לפי שווי הוגן ולא לפי ערכם ההיסטורי ■ התיקון נעשה בעקבות טורו השבועי של רו"ח שלומי שוב ב–TheMarker

ערן אזרן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
מאגר תמר
מאגר תמרצילום: נובל אנרג'י

ערב ההנפקה בבורסה, ובהתערבות רשות ניירות ערך, דלק תמלוגים תיקנה את תשקיף — כך שהזכויות לתמלוג על ממאגר תמר יירשמו בספרים לפי שווי הוגן, ולא לפי ערכם ההיסטורי. בעקבות המהלך, רווחי דלק תמלוגים בעתיד יקטנו ביותר מ–100 מיליון דולר. שינוי שיטת הרישום נעשה בהמשך לטור שפירסם רו"ח שלומי שוב ב–TheMarker.

דלק תמלוגים היא התאגיד הבורסאי שהקימה דלק אנרגיה , בשליטתו העקיפה של יצחק תשובה, לרכישת תמלוגי העל ממאגר תמר. התאגיד בפועל מאפשר לתשובה למכור את הזכות לתמלוגי על ממאגרי תמר ודלית לציבור ולגופים המוסדיים. התאגיד מנפיק לציבור אג"ח ומניות, כך שהתמורה תשמש למימון העסקה.

תמלוג על הוא נתח קבוע מההכנסות שמשולם לבעלי השליטה (או לצד ג'). שותפות דלק קידוחים , המחזיקה בתמר, משלמת לדלק אנרגיה תמלוג על בשיעור של 4.75% מההכנסות החל בתחילת 2018 — לאחר המועד של החזר ההשקעה במאגר. מדובר בנתח משמעותי, שמצטבר על פני חיי המאגר ליותר מ–5 מיליארד שקל, לפי תחזיות דלק קידוחים.

מתוקף הסכם שנחתם בעבר, דלק אנרגיה וקבוצת דלק זכאיות לתמלוגי על מדלק קידוחים, לפי חלוקה של 75% לדלק אנרגיה ו–25% לקבוצת דלק. ההנפקה הנוכחית מתייחסת אך ורק לחלקה של דלק אנרגיה בתמלוגי העל, בעוד בקבוצת דלק פועלים למציאת רוכש — גוף מוסדי או משקיע גדול — לנתח הקטן של קבוצת דלק בתמלוגי העל.

התמורה שמעבירה דלק תמלוגים לדלק אנרגיה מבוססת על הנפקת אג"ח שכבר השלימה דלק תמלוגים בסכום של 113 מיליון דולר, וכן הנפקת מניות נוספת, שבה יונפקו לציבור לפחות 60% מהמניות של דלק תמלוגים.

שווייה של דלק תמלוגים במהלך ייקבע סביב 200 מיליון דולר, בהתאם למחירים שייסגרו בהנפקת המניות המתוכננת.

דלק אנרגיה כבר דיווחה בעבר כי אם העסקה וההנפקה ייצאו לפועל בהתאם לאומדן שווי התמלוגים המועברים בסך 200 מיליון דולר, היא צפויה להכיר ברווח חשבונאי במועד השלמת העסקה וההנפקה בסך 98 מיליון דולר.

בהתאם לטיוטת התשקיף המקורית, דלק תמלוגים היתה אמורה לרשום את הזכויות המועברות בהתאם לערך בספרים של הזכויות לתמלוגים, שמסתכם ב–70 מיליון דולר. בעקבות התיקון, היא תרשום את הזכויות בהתאם לאומדן שווי התמלוגים המועברים בסך 180 מיליון דולר — כך שהמשמעות היא גידול בהוצאות הפחת החשבונאיות של 110 מיליון דולר, שצפוי להקטין את הרווחים שתרשום בעתיד ואת הדיווידנדים שתחלק.

השפעה שלילית על המניה

לשינוי צפויה להיות השפעה לרעה על תמחור המניה, כך שלאחר פרסום התשקיף עם המדיניות החשבונאית המעודכנת (ב–21 במאי), שווי המינימום בהנפקת המניות המתוכננת ירד ב–21% — מ–276 מיליון שקל ל–217 מיליון שקל. רואי החשבון שהכשירו את שיטת הרישום הראשונית היו ארנסט אנד יאנג וזיו האפט.

שוב הצביע בטורו באפריל על הטיפול החשבונאי הלקוי וחוסר הסימטריה שהוא יוצר בין רישום רווח בדלק אנרגיה לבין רישום של הוצאות פחת מופחתת בדלק תמלוגים.

עד כה השלימה דלק תמלוגים את השלב הראשון בהנפקה, שכלל הנפקת אג"ח לפני הנפקת המניות. יעד הגיוס בהנפקת האג"ח היה 113 מיליון דולר (400 מיליון שקל). בשלב המוסדי נרשמו ביקושים של 260 מיליון דולר. ההנפקה כוללת איגרות חוב הצמודות לשער הדולר למח"מ של 4.7 שנים בריבית שנקבעה על 5.48%. איגרות החוב קיבלו מחברת דירוג האשראי מידרוג דירוג גבוה Aa3 עם אופק "יציב" (גבוה מאוד). המזמין הגדול בהנפקה היה פסגות, שהזמין וקיבל אג"ח ב–30 מיליון שקל.

מדלק תמלוגים נמסר בתגובה: "בניגוד לנאמר בכתבה, הטיפול החשבונאי שאותו הוחלט לאמץ — לא צפוי לפגוע בשווי של דלק תמלוגים או בתזרים של החברה ממאגר תמר".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker