לאומי: הרווח הנקי הרבעוני קטן ב-4.5% ל- 519 מיליון שקל

התשואה על ההון - 9%; עלות שכרה של גליה מאור - 8.5 מיליון שקל; 6 בכירים נוספים הרוויחו 27 מיליון שקל

ואדים סבידרסקי

בנק לאומי, הגדול ביותר בישראל לפי שווי שוק, הציג הבוקר את דו"חותיו לרבעון האחרון של 2010 ולשנה כולה. הבנק דיווח על עלייה של כ-18% ברווח הנקי השנתי לעומת 2009 ל-2.38 מיליארד שקל. רווח זה משקף ללאומי תשואה שנתית על ההון של 10.5%. מנגד, את הרבעון האחרון של 2010 סיים הבנק עם קיטון של 4.5% ברווח נקי ל-519 מיליון שקל - רווח המבטא תשואה על ההון של 9% בחישוב שנתי, בהשוואה ל-10.6 ברבעון המקביל.

פעילות הליבה של לאומי - מתן אשראי לעסקים ולציבור, כולל משכנתאות לרכישת דיור, בניכוי תשלומי ריבית על פיקדונות - הפגינה שיפור בשנת 2010 לעומת התקופה המקבילה. הרווח מפעילות מימון לפני ההפרשות גדל ב-5.8% לסך 7.43 מיליארד שקל.

בנוסף, לעלייה ברווחי מימון השנתיים תרמה ירידה חדה בהפרשה לחובות מסופקים - רישום חשבונאי שהבנק עושה עבור חובות שהוא מטיל ספק ביכולתו לגבות - ל-585 מיליון שקל בהשוואה ל-1.5 מיליארד שקל.

בבנק מסבירים את הקיטון על ידי שיפור במצב המשק, שגרם לשיפור בכוח ההחזר ועלייה בשווי הבטחונות. ברבעון האחרון הפריש הבנק כ-212 מיליון שקל בגין חובות בעייתיים - קיטון של כ-45% בהשוואה לרבעון אשתקד, עקב השפעה עונתית בסעיף ההפרשות בשל הארכת תקופת החישוב ושיפור בגבייה.

הגידול השנתי ברווחי החברה נבע בעיקר משיפור ביכולת הבנק לגבות חובות ומתרומתן של חברות הקבוצה, בעיקר חברת כרטיסי אשראי, לאומי קארד, וזרוע המשכנתאות של הקבוצה. בסיכום הרבעוני, חל גידול חד בהוצאות הקבוצה, בעיקר הוצאה חד פעמית של 200 מיליון שקל,  עקב הפרשות לניצולי שואה ומחיקת מוניטין לפעילות הבנק ברומניה.

הגידול בהוצאות החד פעמיות גרם לצמצום הרווחיות בהשוואה לתקופה המקבילה. לשם השוואה: הרווח הנקי השנתי של הבנק הסתכם בכל 2009 ב-2.014 מיליארד שקל לעומת רווח של 92 מיליון שקל בלבד בכל 2008 (בשל השפעת המשבר הפיננסי) ורווח של 3.357 מיליארד שקל בשנת 2007, שנחשבה לאחת השנים הטובות בתולדות מערכת הבנקאות הישראלית.

כמו כן, בבנק מציינים גם את הגידול באשראי לציבור שחל לאחרונה. בשנת 2010 גדל תיק האשראי לציבור בקבוצה ב-9.5% לסך 224 מיליארד שקל, זאת, עקב גידול בביקוש לאשראי לאחר תקופת המיתון, ובמיוחד באשראי המיועד לרכישת הדיור.

מנגד, ההכנסות השנתיות מגביית עמלות תפעוליות (בעיקר תפעול חשבונות ועמלות מתיקי ניירות ערך של לקוחות) עלו ב-5.5% ל-3.7 מיליארד שקל. כמו כן, נרשמה ירידה של 491 מיליון שקל ברווח מהשקעה במניות בשנת 2010, לאחר שבשנת 2009 השלים הבנק את מימוש מניות בזק ו-HOT.  ברבעון האחרון נרשמה אף ירידה של 13% בהכנסות תפעוליות ואחרות לסך 1.1 מיליארד שקל.

בנק לאומי צפוי למחוק כ-670 מיליון שקל מהונו העצמי

הונו העצמי של הבנק הסתכם, נכון למועד הדו"ח, בכ-23.7 מיליארד שקל. מכאן שהלימות הון ברובד הראשון ובמונחים שנתיים, כרית הביטחון לתשלום התחייבויות, מסתכמת בכ-8.57% - מעל למינימום של 7.5% הנדרש על ידי המפקח על הבנקים ובהשוואה ל-8.33% בתקופה המקבילה.

יחס הלימות ההון, שנקבע על ידי הבנק המרכזי, מגדיר מהו היקף ההון שאותו יכולים הבנקים לחלק כאשראי מתוך כלל ההון שברשותם: אם הבנק מעניק אשראי בהיקף של 100 שקלים, עליו להותיר בידיו הון של לפחות 9 שקלים כאשר בנק ישראל מעוניין ביחס של 12 שקלים. ההון שבו לא ניתן לעשות שימוש לצורכי אשראי אמור לשמש ככרית ביטחון לפיקדונות הציבור בבנקים. ככל שהבנק שומר יותר הון, הוא נחשב ליציב יותר מבחינה פיננסית.

בבנק מציינים כי יישום הוראות חדשות בנושא טיפול בחובות פגומים יתבטא בפגיעה בהונו העצמי של לאומי, אשר תשתקף בדו"חות הבאים, בשיעור של כ-2.8% מההון - 670 מיליון שקל לעומת הערכת בנק ישראל של כ-1.2 מיליארד שקל.

לאומי, בדומה לבנקים אחרים במשק, צפוי למחוק חלק מהונו בשל מעבר לתקינה אמריקאית. בתחילת השנה הנוכחית נכנסו לתוקף הוראות של המפקח על הבנקים בנושא למדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי. הוראות אלו מאמצות סטנדרטים למדידה וגילוי של סיכוני אשראי בדו"חות הכספיים של הבנקים במטרה להגביר את היכולת לערוך השוואות בין הבנקים בישראל ולבין בנקים בעולם, לשפר את יכולתם לעקוב ולנהל את סיכוני האשראי ולשפר את הראייה לעתיד בחישוב ההפרשות להפסדי אשראי. במילים האחרות, מערכת בנקאית מקומית עוברת לשיטת דיווח על פי תקינה אמריקאית.

עלות שכרה השנתי של גליה מאור - 8.5 מיליון שקל

עלות שכרם של 7 נושאי המשרה הבכירים בבנק הסתכמה במהלך שנת 2010 בכ-35.7 מיליון שקל. המנכ"לית גליה מאור עלתה לבנק כ-8.5 מיליון שקל, מתוכם כ-4.4 מיליון שקל שקיבלה כמענק. עלות שכרו של יו"ר הדירקטוריון החדש, דוד ברודט, הסתכמה בכ-4 מיליון שקל.

ההוצאה על משכורות עלתה בחישוב השנתי בכ-14%, ונותרה ללא שינוי ברבעוני, זאת לאחר שבמהלך התקופה המקבילה הקטין הבנק את עלויות השכר בגין ההתחייבויות לפנסיה בסכומים גדולים יותר באופן משמעותי במיוחד על רקע ביצוע הקופות בשנת 2008.

בעקבות התוצאות הכספיות ב- 2010, החליט דירקטוריון הבנק על חלוקת רווחים בהיקף של כ-400 מיליון שקל. דיווידנד בסך 27 אגורות למניה אחת, יחולק למחזיקי מניות הבנק ביוני 2010.

"דו"ח חלש מהציפיות"

מאיר סלייטר, אנליסט בנקים וביטוח בדש ברוקראז': "יש רעש סביב דו"חות לאומי כי הד"וח כולל השפעות חד פעמיות כמעט בכל השורות.  בשורה התחתונה, בניטרול ההשפעות החריגות, התשואה להון מסתכמת בכ- 11%".

בדש מעלים את מחיר היעד למניה ל-19 שקל ומותירים את ההמלצה על "תשואת שוק".

יובל בן זאב, מנהל מחלקת המחקר בכלל פיננסים ברוקראז':  " לכאורה דו"ח חלש מהציפיות, אבל חשוב לשים לב להוצאות חד פעמיות של כ- 200 מיליון שקל. הרווח המנוטרל טוב והדיבידנד זורם כסדרו".


תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker