יורם גביזון
מפעל פרוטרום בשווייץ
מפעל פרוטרום בשווייץ
יורם גביזון