חודק: "ייתכן שבעלי הון ניקרו עיניים - אז מתחשבנים אתם"

לפי המלצה שולית של ועדת הריכוזיות - אי.די.בי פיתוח תיכלל במניין השכבות בפירמידה של אי.די.בי ותגרום לכך שדסק"ש לא תוכל להחזיק חברות ■ דוד חודק, שייצג את הקבוצה בוועדת הריכוזיות, סבור שחלק מההמלצות "אינן הוגנות" - ושהמתנגדים ייאבקו ביישומן בכנסת

אורה קורן
שתפו בפייסבוק

>> המלצה שולית לכאורה של ועדת הריכוזיות מעוררת סערה במגזר העסקי, במיוחד בקרב מקורבים לתאגיד אי.די.בי. ההמלצה, שלא הופיעה בדו"ח הביניים והפתיעה כשהוכנסה לדו"ח הסופי, קובעת כי גם חברת אג"ח תיחשב לשכבה בפירמידות.

חברת אג"ח היא חברה שמניותיה אינן נסחרות, אולם הציבור שותף למימון פעילותה באמצעות אג"ח שגייסה. משמעות ההמלצה, לפחות מבחינת אי.די.בי, היא שכל פעילות הקבוצה תיכנס למגבלה של שכבה שלישית בפירמידה, כי אי.די.בי אחזקות מחזיקה באי.די.בי פיתוח (100%), שהיא חברת אג"ח, ואי.די.בי פיתוח מחזיקה בפעילות של התאגיד דרך אחזקותיה בכלל תעשיות ובדסק"ש. המגבלה תתבטא במספר גבוה של דירקטורים חיצוניים ודירקטורים בלתי תלויים שיכהנו בחברה ויחזקו את השמירה על אינטרס הציבור.

בישראל כ-60 חברות אג"ח. חלקן הנפיקו אג"ח בלי שהנפיקו מניות, כדוגמת התעשייה האווירית ורפאל. בנוסף, יש חברות שהנפיקו מניות ואג"ח, אולם בעלי השליטה רכשו את כל מניות הציבור ועתה הן חברות אג"ח, כמו אי.די.בי פיתוח.

דוד חודק ועמי אריאלצילום: תומר אפלבאום

בוועדת הריכוזיות סברו שחברות מסוג אי.די.בי פיתוח, שאין להן פעילות עסקית עצמאית ומשמשות רק לגיוס הון מהציבור, חייבות להיכלל במניין השכבות. לתפישת חברי הוועדה, ברגע שבעל שליטה מצליח למנף את עצמו למבנה פירמידלי ומסתייע במימון מהציבור, אין זה משנה אם הציבור שותף במניות או במתן הלוואה. בשני המקרים בעלי שליטה הצליחו ליצור מוטת שליטה רחבה בעזרת הציבור על מבנה חברות שנהפך לרב-שכבתי.

בדיונים הוסכם כי יש לטפל בכשלי הפירמידה לא רק בשכבות שבהן הציבור שותף במניות, אלא גם בחברות שבהן הציבור איפשר להרחיב את השליטה באמצעות מתן הלוואות. ההנחה בוועדה היתה כי גישה זו בהכרח תקטין את מינוף הפירמידות, מכיוון שהן יוגבלו בגיוס חוב באמצעות הקמת חברות אג"ח.

יותר דירקטורים, פחות שליטה

המלצה נוספת של הוועדה - להגבלת מתן אשראי ללווה בודד ולקבוצת לווים על ידי גופים מוסדיים - מגבילה גם היא את המינוף. בוועדה עלתה כדוגמה אי.די.בי פיתוח, שלגביה נאמר כי היא מחזיקה בחוב לציבור במיליארדי שקלים באמצעות אג"ח. חברי הוועדה הסכימו כי לא ניתן להתעלם מהשכבה הזו לצורך צמצום מספר השכבות בפירמידת השליטה, מכיוון שלא ניתן להתעלם מכך שלציבור עניין רב באופן התנהלותה.

עוד נטען בדיונים כי ללא הכללת חברות אג"ח, יוכלו חברות להתחמק מהצורך בשינוי מבני על ידי הפיכת חברת מניות ואג"ח לחברת אג"ח. תפישת הוועדה היתה שבכל מקום שבו בעל שליטה מסתייע במימון חיצוני הנוגע לציבור, לקיחת הסיכונים שלו יכולה להיות מוטה, מכיוון שהציבור יממן את הכישלון.

אי לכך, הוועדה בחרה להטיל מגבלות החלות על חברה משכבה שלישית בפירמידה - להפחית מכוחו של בעל השליטה בחברה ולחזק את האינטרסים של בעלי המניות האחרים. על פי המלצתה, שנה לאחר קבלת המלצות הוועדה, מספר הדירקטורים החיצוניים (המתמנים על ידי המיעוט באסיפה הכללית) בחברה יהיה רוב פחות אחד ממספר חברי הדירקטוריון, במקום שליש כיום. רוב הדירקטורים יהיו בלתי תלויים (מתמנים על ידי כל האסיפה הכללית, כולל בעל השליטה, אולם אין להם קשר עסקי עם בעל השליטה). המשמעות המעשית היא החלשת השליטה של בעל השליטה בפירמידה לטובת הגדלת הייצוג של שאר בעלי המניות.

האומץ לסגת מהמלצות הביניים

בכנס בנושא המלצות ועדת הריכוזיות שנערך השבוע במכללה האקדמית תל אביב-יפו ציין המנחה, יוסי גרוס, שותף בחברת עורכי הדין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי גרינברג, כי חברות הפער הוא נושא שראוי לעלות לדיון ציבורי. "נושא חברת אג"ח לא עלה בהמלצות הביניים של הוועדה, ולכן לא היתה לכך התייחסות ציבורית", אמר דוד חודק, שותפו של גרוס, שייצג את אי.די.בי בפני ועדת הריכוזיות לצד עורך הדין רם כספי. "פתאום מכניסים אותה כשכבה נוספת. זה לא שייך לתפישת הפער בפירמידה ולכן לא הוגן להגדיר אותה כשכבה. מדובר בחברה שלקחה הלוואה. היא יכלה לקחת אותה מהציבור או מהבנק באותה מידה. הכנסת חברות אג"ח למניין שכבות הפירמידה תגרור סנקציות על כל אי.די.בי, כולל דסק"ש וכלל תעשיות".

למרות ההמלצות בנושא חברות האג"ח, ההמלצות הסופיות של הוועדה התקבלו באנחת רווחה במגזר העסקי. הוועדה זכתה לשבחים, גם ממתנגדיה במגזר העסקי, בהם כספי וחודק, על האומץ שהפגינה כשהחליטה לסגת מהמלצות הביניים בעניין חברות הפער. ההמלצות הסופיות בדבר השטחת הפירמידות עוררו ביקורת קלושה ושתי עמדות מיעוט של חברי הוועדה, שהאחת דרשה להחמיר בהן והשנייה להקל בהן.

אולם השקט היחסי שבו קיבל המגזר העסקי את ההמלצות הסופיות של ועדת הריכוזיות הוא כנראה השקט שלפני הסערה. בקבוצות הגדולות נערכים לקראת תהליך אישור ההמלצות בממשלה ובמיוחד בכנסת מכמה כיוונים: מאמץ למסמס מה שניתן, מניעת החרפה תוך כדי הליך החקיקה ושמירה על הניסוחים המדויקים על פי כוונת הוועדה, כי "השטן נמצא בפרטים הקטנים". על הפרק: הכל, תוך חזרה לשאלות היסוד, שנראה שהתשובה עליהן כבר מובנת, כמו התועלת בהפרדה בין נכסים פיננסיים וריאליים.

ועדת הריכוזיות זכתה לשבחים גורפים מצד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, ושר האוצר, יובל שטייניץ. הממשלה צפויה לקיים בקרוב דיון בהמלצות לקראת אישורן ואלה יעברו לשינויי חקיקה בכנסת, שתהפוך לזירת המאבק העיקרית נגדן.

"אני חושב שיש כוונה להמשיך במאבק בהמלצות ועדת הריכוזיות בכנסת, אם כי הביקורת התמתנה", אמר חודק. "נראה לי שיותר יתעסקו בפרטים, כדי שההמלצות לא יתעוותו ושהמהות לא תשתנה. בנוסף, לדעתי, לא כל מי שיידרש להפריד נכסים ריאליים ופיננסיים סבור שזה דבר נכון, ולכן אני חושב שהם ימשיכו להיאבק על זה. הכוח נמצא עכשיו בכנסת, ושם כל אחד יכול לומר את עמדתו ולהציע חלופות. זה לגיטימי וזה מה שאני חושב שהם יעשו. למה לא לומר דברים שאנחנו מאמינים בהם? אולי זה לא יעזור, אבל בשביל זה יש מחוקקים ודיון ציבורי חשוב ופתוח".

המלצות תחת אש

ועדת הריכוזיות המליצה על הפרדת נכסים פיננסיים מריאליים, מעל רף שקבעה; על הקטנת מספר השכבות בפירמידות קיימות לשלוש ובפירמידות חדשות לשתיים; על הגבלת אשראי מוסדי ללווה בודד וקבוצת לווים, בדומה למגבלות על הבנקים; ועל הכנסת שיקולי תחרות במכרזים ממשלתיים.

משיחות עם מקורבים לאילי הון שייפגעו מההמלצות עולה כי המאבק בכנסת צפוי להתנהל, בין השאר, על הוצאת חברות אג"ח מחישוב שכבות הפירמידה ועל הגדרת חברת הפער. המלצות הביניים דיברו על חברה שבה השליטה פחותה מ-50%. נציגי אי.די.בי ביקשו 20% - וההמלצות הסופיות מתייחסות ל-33%.

נראה כי גם מניין הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברות פער יעלה למקח וממכר. חודק אמנם אינו מתנגד נחרצות להמלצה, אולם סבור כי היא תהפוך את הדירקטוריון לשונא סיכון. "השאלה היא אם יהיה לדירקטוריונים הכוח המניע ליטול סיכונים להשבחת החברות. אני רואה בדירקטוריונים שיש דירקטורים שרוצים להגן על החברה ועל עצמם בצורה של הססנות מוגזמת. יש לזה ממד טוב, שלא נחפזים בקבלת החלטות, אבל גם ממד פחות טוב. חברה נועדה להשיא רווחים, למקסם אותם", הוסיף.

בעניין הפירמידות צפויים בעליהן ושלוחיהם להיתלות בעמדת המיעוט של יו"ר רשות ניירות ערך, שמואל האוזר, ולדרוש לאפשר קיומן של פירמידות חדשות בשלוש שכבות, במקום בשתיים. "אני לא מתנגד עקרונית למגבלה, אבל נראה לי שעמדת הרשות גמישה יותר - ובעסקים הגמישות עדיפה כל עוד אין כשל דרמטי", אמר חודק.

גם עצם ההחלטה להשלים את רפורמת ברודט ולהפריד בין נכסים ריאליים לפיננסיים צפויה לספוג אש בכנסת. המתנגדים יטענו שאי אפשר להתייחס לחשש מפני אפשרות כאל אפשרות שהתממשה; שעדיף פיקוח רגולטורי על ההפרדה, כמו באיסור העברת מידע בין החברות; שלא יהיה מי שיקנה; ושאם תימצא קרן זרה שתרצה להיכנס למשק, היא תנסה למקסם רווחים ותתעלם מביקורת ציבורית. גם הקריטריונים להגבלת המוסדיים במתן הלוואות ייבחנו בכנסת, עם אפשרות להחמיר בהם.

צפויה לעלות גם הטענה שכל הוועדה והמלצותיה הן תוצאה של לחצי המחאה החברתית ולא צורך אמיתי של הכלכלה הישראלית. כמו שאמר יו"ר מגדל, אהרון פוגל, בכנס: הוא יודע שראש הממשלה אינו אוהב את המלצות הוועדה, אולם בגלל המחאה ייאלץ לאמץ אותן.

גם חודק תוהה אם ההמלצות אינן אלא רצון לנקום באילי ההון. "ההרגשה שלי כאזרח היא, שכנראה אנשי עסקים גדולים קצת ניקרו את עיני הבריות, ובאיזה שלב התחשבנו איתם. אם ההתחשבנות עושה סדר במשהו אמיתי לטובת הכלכלה, בסדר. אבל אם היא באה כנקמה מאוחרת של התקשורת, של הפוליטיקאים ושל הרחוב - ייתכן שכל המהלך הזה נובע ממניעים חצי לא רלוונטים ויכול להביא לנזקים לכולנו".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker