בדיקות ללוויין עמוס 6 של התעשייה האווירית צילום: תעשייה אווירית