שינוי כללי החשבונאות עלול לפגוע בקבלת ההחלטות של המנהלים

דו"חות כספיים

יואב קרמזיין
שתפו בפייסבוק

>> דו"חות כספיים של ארגונים נערכים על פי כללי חשבונאות הנקבעים על ידי המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית. כללי החשבונאות מגדירים גם את מבנה הדו"חות הכספיים וגם את דרך ההצגה של כל סעיף בדו"חות. חלק ניכר מהמנהלים שחותמים על הדו"חות הכספיים לא מודעים לגמרי לנכתב בדו"חות, אף שהאחריות הראשונית להם חלה עליהם.

לאחרונה החליט המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית לשנות את כללי החשבונאות המתייחסים לאק"ב. השינוי המרכזי הוא שעד עתה נרשמו הנכסים וההתחייבויות במאזן הכספי לפי ערכי עלות היסטורית בניכוי פחת והפחתות ובתיאום לערכי שוק, אם הם נמצאו נמוכים יותר מערכי העלות ההיסטורית.

החשבונאות סגדה לכללי השמרנות, שלפיהם לעולם יוצג נכס לפי מחיר עלותו או במחיר המימוש הסביר שלו - הנמוך מביניהם, ואילו התחייבויות יוצגו תמיד בערכם המלא.כללים אלה עומדים להשתנות כך שניתן יהיה בתנאים מסוימים להציג נכסים בשווי המימוש הסביר שלהם, אף אם הוא עולה על מחיר הרכישה ואף אם אין ודאות שעליית הערך היא בת-קיימא. בנוסף, הכללים קובעים אבחנה בין מקרים שבהם תוספת השערוך תוצג כחלק מדו"ח רווח והפסד, למקרים שבהם התוספת תצטרף ישירות להון העצמי.

בעולם האק"ב, חלק גדול מהמנהלים חותמים על הדו"חות הכספיים מתוך אמון מלא ברואה החשבון, תוך הבנה בסיסית בלבד של מבנה הדו"חות והתוצאות שהוא מציג, כשהשאלה המרכזית היא כמה הרווחתי/הפסדתי, איפה הכסף ו/או כמה מס עלי לשלם.

שינוי כללי החשבונאות עלול להפוך את הדו"חות הכספיים למובנים פחות עבור המנהלים. בנוסף, הצגת נכסים בשווי המימוש הסביר מחייבת העסקת מומחים שעלותם יקרה, והפער בתוצאות בין בעלי המקצוע השונים עלול להיות משמעותי ובלתי ניתן לבחינה על ידי המנהלים או רואי החשבון. יש חשש שמנהלים בעולם האק"ב יקבלו החלטות על סמך נתונים שמשמעותם לא ברורה להם די הצורך.

מנגד, ניתן לומר כי כל עוד רואה החשבון הוא היועץ העסקי הראשוני והאינטימי של האק"ב, היכולת של קוראי הדו"חות לקרוא אותם כדו"חות אובייקטיביים ובלתי תלויים יורדת באופן משמעותי. רואי החשבון של אק"ב נמצאים כבר כיום בין פטיש האי תלות לבין סדן השירות ללקוח.

אימוץ כללי חשבונאות המבוססים על הערכות שווי ומסתמכים על חוות דעת מומחים, לא יאפשר לרואי החשבון לשמור על חזקת האי תלות. בקיעים בחזקת האי תלות קיימים כבר כיום. יותר ויותר התקשרויות עם אק"ב מותנות בעריכת בדיקת נאותות/ביקורת/סקירה על ידי אחד מארבעת המשרדים הגדולים - מעין הבעת אי אימון סמויה בחזקת האי תלות של רואי החשבון.

האם אימוץ כללי החשבונאות החדשים יאפשר לרואי החשבון הקטנים והבינוניים לשמור על מעמדם העדין בתחום הדמדומים שבין האי תלות לבין השירות ללקוח?

הכותב הוא רו"ח ובעלים של פירמת י. קרמזין ושות'

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker