אורמת טכנולוגיות נערכת לגיוס 90 מיליון דולר בהרחבה של סדרת איגרות חוב פרטית

איגרות החוב יימכרו כנראה בפרמיה, כך שהתשואה עליהן תהיה 6.75%

יורם גביזון
שתפו בפייסבוק

>> חברת אורמת טכנולוגיות עשויה לגייס השבוע 90 מיליון דולר בהרחבת סדרה של איגרות חוב דולריות פרטיות ולא מדורגות, נושאות ריבית של 7%, למשקיעים מוסדיים. איגרות החוב יימכרו כנראה בפרמיה, כך שהתשואה עליהן תהיה 6.75%.

אורמת טכנולוגיות שבשליטת יהודה ודיתה ברוניצקי גייסה 142 מיליון דולר באוגוסט 2010 בהנפקה של סדרת אג"ח שמשך החיים הממוצע שלה הוא 5.6 שנים.

אורמת טכנולוגיות הנפיקה את הסדרה על פי תשקיף מדף, שבו ציינה כי בכוונתה לגייס עד 250 מיליון דולר - כך שהחברה תשאף לגייס סכום קרוב ככל האפשר ל-108 מיליון דולר. החברה הנפיקה את האיגרות לתשעה משקיעים מוסדיים שרשאים לרכוש נכסים בלתי סחירים, כולל עמיתים (קרן הפנסיה הוותיקה של מבטחים), וכן קרן הפנסיה של מנורה.

קרן איגרות החוב תיפרע בתשלום אחד באוגוסט 2017. סדרת האג"ח שהונפקה בידי אורמת בקיץ 2010 היתה הראשונה שבה יושמו המלצות ועדת חודק להסדרת פעילותם של משקיעים מוסדיים בשוק האג"ח הקונצרניות.

אורמת טכנולוגיות נתנה שעבוד שלילי על נכסיה, וכן זכות לפירעון מיידי של הסדרה במקרה של חדלות פירעון של חוב אחר של החברה (Cross Default). היא גם התחייבה לאמות מידה פיננסיות: יחס חוב פיננסי נטו לרווח תפעולי תזרימי (EBITDA) של 7 לכל היותר, כשאם היחס יעלה ליותר מ-8 תהיה לבעלי איגרות החוב זכות לדרוש את פירעונה המיידי של הסדרה. במקרה של יחס חוב ל-EBITDA של יותר מ-7 אך פחות מ-8, תשלם אורמת טכנולוגיות תוספת ריבית של 2% בשנה, ואם לא תתקן את היחס בתוך שנה תהיה לבעלי האג"ח זכות לפירעון מיידי.

חתם ההנפקה יהיה דש איפקס חיתום.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker