גידול של 12% בתיק המשכנתאות של דיסקונט ל-17.1 מיליארד שקל לא תרם לרווחיות

הרווח הנקי של דיסקונט משכנתאות ירד ב-2010 ב-2% ל-30.4 מיליון שקל; "הבנק נזהר בשיעורי המימון הגבוהים"

ואדים סבידרסקי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים

בנק דיסקונט למשכנתאות, חברה מוחזקת של בנק דיסקונט, מפרסמת את דו"חותיה הכספיים לשנת 2010 ומציגה גידול של 6% ברווחי המימון שלה - פעילות הליבה הנובעת ממתן הלוואות ארוכות טווח, בעיקר לרוכשי דיור משכנתאות, לעומת 2009. יחד עם זאת, הרווח מפעילותה השוטפת הסתכם בכ-30.4 מיליון שקל, ירידה של 2% בהשוואה לשנה אשתקד.

שיפור בהכנסות קוזז על ידי גידול הפרשות של הבנק לסעיף החובות למסופקים, רישום חשבונאי שהבנק עושה עבור חובות שהוא מטיל ספק ביכולתו לגבות ל-3.4 מיליון שקל ב-2010 לעומת גבייה חיובית של חובות בספק של 8.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה. בבנק מסבירים כי ההפרשה בשנת 2010 נובעת מהפרשה נוספת בהתאם להוראות בנק ישראל שהוחלה החל מחודש יולי 2010 המחייבת הפרשה בשיעור של 0.75% להלוואות לדיור שניתנו בשיעור מימון מעל 60%. סך הפרשה זו הסתכמה בכ-4.7 מיליון שקל, כך שבנטרול השפעת שינוי הוראות, הסעיף מתאפס.

הכנסות הבנק מעמלות טיפול במשכנתאות ירדו ב-1.3% לסך 46.5 מיליון שקל. כמו כן, החברה הגדילה את כוח האדם בסניפים הקיימים, כך שהוצאות משכורות גדלו בכ-4 מיליון שקל ל-72.4 מיליון שקל בשנת 2010 ויחס הוצאות השכר מסך ההכנסות נותר כמעט ללא שינוי ועמד על 43%. במקביל, החברה הציגה חיסכון של 22% בהוצאות אחרות לסך 29.3 מיליון שקל, עקב ירידה ניכרת בעמלה המשולמת לחברת האם.

תיק האשראי לציבור גדל בכ-11.8% בשנת 2010 בהשוואה לשנה המקבילה והסתכם בכ-17.1 מיליארד שקל נכון למועד הדו"ח. היקף האשראי החדש שהועמד בבנק בשנת 2010 גדל בכ-14% לכ-4.1 מיליארד שקל. בבנק מציינים כי מסתמנת מגמת מעבר הציבור נוטלי משכנתאות למסלול ריבית קבוע, זאת על רקע המשך תהליך העלאת הריבית במשק על ידי בנק ישראל. כך מציינים כי כיום כ-50% בלווי דיסקונט למשכנתאות נטלו חוב בריבית משתנה - פריים בשנת 2010, בהשוואה ל-85% בשנת 2009.

ההון העצמי של הבנק גדל ב-2.8% והסתכם, נכון למועד הדו"ח, בכ-1.120 מיליארד שקל, זאת בעיקר עקב הגדלת הון ראשוני על ידי חברת האם - בנק דיסקונט. יחס הלימות ההון של הבנק על פי כללי באזל 2 עמד בסוף השנה על 18.3% לעומת 18.8% בסוף שנת 2009.

אתי לנגרמן, מנכ"ל דיסקונט למשכנתאות, ציינה כי "גם השנה המשיכה הצמיחה של תיק האשראי לצד שימור שיעורי הפרשות זניחים, המצביעים על איתנות הלווים. על רקע מחירי הדיור העולים נוקט הבנק זהירות בשיעורי המימון הגבוהים ומקפיד בבחינת יכולת ההחזר. גם בצד הלקוחות ניכר שינוי הטעמים בקיטון בשיעור ההלוואות על בסיס הפריים בהלוואות חדשות".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker