מידרוג: החלטת בזק לחלק דיבידנד בהיקף של 3 מיליארד שקל אינה עומדת במבחן הרווח

חברת דירוג האשראי מכניסה את אגרות החוב של בזק לרשימת מעקב עם השלכות שליליות

ואדים סבידרסקי

כלכלני חברת דירוג האשראי, מידרוג, סבורים כי החלטת דירקטוריון בזק, לחלק רווחים בהיקף מהותי של 3 מיליארד שקל בצורת דיבידנדים, מזומן ובמנות חצי שנתיות של 500 מיליון שקל בין השנים 2013-2011, אינה עומדת במבחן הרווח. עקב זאת, מכניסים במידרוג את אגרות חוב של בזק מסדרה 4 ו-5 לרשימת מעקב (Watch List), עם השלכות שליליות. להערכת כלכלני החברה, ייתכן שלחלוקת דיבידנד מעבר לחלוקה מהרווח השוטף, תהיינה השלכות שליליות על מיצובה הפיננסי של החברה וכפועל יוצא על דירוג החברה.

חוק החברות הישראלי מציב תנאי לחלוקת דיבידנד ואומר כי "חברה רשאית לבצע חלוקה מתוך רווחיה ובלבד שלא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את היכולת לעמוד בחובותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן". בעת פרסום החלטת דירקטוריון, צוין כי בבזק בחנו את יכולת הפירעון והגיעו למסקנה כי לא קיים חשש סביר שהחלוקה תשפיע באופן מהותי לרעה על איתנותה הפיננסית, על נזילותה או על פעילותה במתכונת הקיימת. נכון למועד פרסום הדו"ח הרבעוני האחרון, נרשם במאזנה של החברה גירעון ביתרת עודפים של כ-2.4 מיליארד שקל.

אגרת חוב מסדרה 4 הינה סדרה קצרה ועומדת לפירעון סופי במאי הקרוב - כך שהיא נסחרת כיום בתשואה שנתית שלילית ריאלית של כ-0.3%, היות והינה צמודה למדד המחירים לצרכן. מנגד, סדרה 5 הינה ארוכה יותר ועתידה להיפרע סופית ב-2016, צמודה גם היא למדד, ולכן נסחרת בתשואה שנתית חיובית של 1.15%. במידרוג, מדרגים את שתי הסדרות בדירוג Aa1 בעוד שבחברת דירוג האשראי, מעלות, הן בדירוג מקביל של AA+.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker