אסא ששון
השלטים על בניין מגדל בפתח תקוה, הבוקר
השלטים על בניין מגדל בפתח תקוה, הבוקר
אסא ששון