תמר: מחיר הגז לחברת החשמל עשוי לרדת ב-12.5%; שווי המאגר נחתך ב-600 מיליון דולר

על רקע ההפחתה, שוויו של מאגר תמר הופחת מ-12.3 מיליארד דולר (ברוטו) בדו"ח הקודם, ל-11.7 מיליארד דולר - קיטון של 5% ■ מניות השותפות במאגר יורדות עד 1%

ערן אזרן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
אסדת הקידוח תמר
ערן אזרן

יום לפני שהמומחה מטעם דלק קידוחים , ד"ר בועז מוסל, אמור להעיד בבית המשפט בבקשה לתביעה ייצוגית בנוגע למחירי הגז בישראל, השותפות במאגר הגז הטבעי תמר פירסמו היום (ד) דו"ח תזרים מעודכן למאגר — ולראשונה שינו את התחזית בנוגע למחיר הגז בחוזה עם חברת החשמל. בדלק קידוחים הסבירו כי דו"ח התזרים המעודכן פורסם בשל הגיוס הצפוי של קבוצת דלק בשבוע הבא.

לפי העדכון, השותפות בתמר צופות הפחתה של 12.5% במחיר הגז לחברת החשמל בנקודת הפתיחה הקרובה של החוזה ביולי 2021 — 50% משיעור ההפחתה המרבי. כיום משלמת חברת החשמל כ–6 דולרים ליחידת חום (מיליון BTU). החוזה עם חברת החשמל הוא החוזה העיקרי של המאגר, ולכן הפחתה מהותית במחיר עשויה להשפיע לרעה על השותפות.

על רקע השינוי בהערכת המחיר, הערכת השווי לתמר הוקטנה ב–5%, מ–12.3 מיליארד דולר (ברוטו) בדו"ח הקודם ל–11.7 מיליארד דולר (לפי שיעור היוון של 7.5%). זאת, בהשוואה לשווי של 9.1 מיליארד דולר הנגזר לתמר לפי המחיר בבורסה של ההשתתפות של ישראמקו, השותפה במאגר (ברוטו, כולל מרכיב של תמלוגי העל); או לשווי של 10 מיליארד דולר הנגזר למאגר לפי המחיר בבורסה של תמר פטרוליום. בתגובה לדו"ח, מניות השותפות במאגר — דלק קידוחים ותמר פטרוליום — עלו אתמול בבורסה ב–1.9% ו–0.3% בהתאמה. מניית ישראמקו, השותפה גם היא במאגר, ירדה ב–0.5%.

הפחתת מחיר בתמורה להגדלת רכש הגז

החוזה בין השותפות בתמר לחברת החשמל נחתם באמצע 2012, והוא חוזה הגז הגדול במשק. החוזה הוא לתקופה של 15 שנים ולכמות מקסימלית של 99 מיליארד מ"ק (BCM) של גז טבעי. בחוזה נקבע מחיר בסיס של 5.042 דולרים ליחידת חום. מחיר הגז מבוסס על נוסחה שחברת החשמל הציעה לרשות החשמל, הכוללת הצמדה למדד המחירים לצרכן האמריקאי (CPI) — ולא למחירי האנרגיה בעולם. במועד החתימה הוערך החוזה בטווח של 18.5–23.7 מיליארד דולר.

המחיר שמשלמת חברת החשמל כיום גבוה משמעותית בהשוואה לצרכנים אחרים במשק. כך למשל, המתחרות של חברת החשמל — תחנות הכוח הפרטיות — משלמות 4.7 דולרים ליחידת חום; צרכני גז שאינם יצרני חשמל משלמים כ–5.2 דולרים; ואילו בזן וחברות נוספות מקבוצת החברה לישראל צפויות לרכוש גז ממאגר כריש של אנרג'יאן במחיר התחלתי של כ–4 דולרים.

על פי ההסכם עם תמר, חברת החשמל יכולה לדון בהורדת המחיר ב–35% בשתי פעימות: הראשונה ב–2021, ובה תידון אפשרות של שינוי המחיר בשיעור של עד 25% לשני הכיוונים (העלאה או הורדה); ושינוי נוסף, ב–2024, של 10%.

בחברת החשמל מעוניינים להפחית בפעימה הבאה את מחיר רכש הגז, בין היתר על רקע הירידה החדה בשנים האחרונות במחירי האנרגיה בעולם, וכן על רקע ירידת מחירים בשוק המקומי כתוצאה מכניסתה של אנרג'יאן לפעילות בישראל. ככל הידוע, בחברת החשמל לא מעוניינים להמתין למועד שנקבע בחוזה להפחתת גז, ובחודשים האחרונים פעלו מאחורי הקלעים בניסיון לבצע עסקת חליפין עם תמר: הפחתת מחיר בתמורה להגדלת רכש הגז.

בימים אלה מתנהלת בית המשפט המחוזי מרכז בלוד, באולמה של השופטת אסתר שטמר, דיוני ההוכחות בבקשה לאישור התובענה הייצוגית הגדולה ביותר שהוגשה אי פעם בישראל, בסך כ–42 מיליארד שקל, בגין המחיר שבו נמכר הגז מתמר לחברת החשמל. בדיונים מעידים מומחים מטעם שני הצדדים, ובהם פרופ' ג'יימס סמית ורו"ח אילן שגב מטעם התובעים, וד"ר בועז מוסל מטעם מונופול הגז.

מודל התזרים החזוי של השותפות בתמר משקלל את ההנחה כי לא יחול שינוי במחיר הגז במועד ההתאמה השני בחוזה עם חברת החשמל, יולי 2024. כמו כן, השותפות הדגישו כי המודל אינו מביא בחשבון שינוי במחיר כתוצאה מהבקשה לתביעה הייצוגית.

דלק קידוחים ציינה בדיווח לבורסה כי יועציה המשפטיים מעריכים כי סיכויי הבקשה לתביעה ייצוגית להתקבל נמוכים מ–50%. עם זאת, היא הזהירה כי לאישור הבקשה עלולה להיות "השפעה לרעה על עסקי השותפות, לרבות על המחירים שבהם תמכור דלק קידוחים, ביחד עם יתר שותפי תמר, גז טבעי ללקוחותיה, שהיקפה ייגזר מתוצאות התובענה".

מועד הסבת תחנות הפחם לגז נדחה

דו"ח העתודות המעודכן לתמר, שבוצע על ידי המעריך החיצוני NSAI, קובע כי היקף המשאבים במאגר — כולל מאגר הלוויין תמר דרום־מערב — מסתכם בכ–313 מיליארד מ"ק (BCM) של גז טבעי וכ–14 מיליון חביות קונדנסט (משמש לייצור נפט מסוג ברנט); כלומר, לא חל שינוי בהיקף המאגר מאז הדו"ח הקודם, למעט ההפקה בפועל. הדו"ח של NSAI כולל ניתוח של המידע הגיאולוגי וההנדסי שהתקבל בקידוחים השונים, וכן את נתוני ההפקה העדכניים.

בעוד היקף עתודות הגז המוכחות והצפויות (2P) נותרו ללא שינוי, דו"ח התזרים שיקלל שינוי בכמה משתנים שתרמו להפחתה בשווי המאגר. על רקע הירידה הצפויה במחיר הגז בחוזה עם חברת החשמל, נרשם גם קיטון בתעריף ייצור החשמל החזוי (PUA). כמו כן, נרשמה דחייה במועד ההסבה של כלל תחנות הכוח הפחמיות לגז מ–2020 ל–2022, מה שהביא לקיטון בכמויות הגז הנמכרות בשנים הרלוונטיות.

הדו"ח משקלל גם ירידה במחיר הצפוי לחבית נפט מסוג ברנט ל–69 דולר ב–2020, בהשוואה ל–77 דולר בתחזית הקודמת (חלק קטן מהחוזים של תמר מוצמד למחיר זה), וכן הפחתה בשער החליפין דולר־שקל — במקום 4.3 שקלים לדולר בטווח הארוך, ל–4 שקלים לדולר. גם מרכיב ההצמדה בחוזה עם חברת החשמל — העלייה במדד המחירים לצרכן האמריקאי — הופחת לתחזית של 2.1% בשנה, לעומת 2.2% בדו"ח הקודם.

משתנה נוסף שעודכן היה היקף היצוא לירדן ומצרים, שפחת מ–27.5 BCM בדו"ח הקודם ל–24.6 BCM. הסיבה להפחתה מעניינת: השותפות בתמר הסבירו כי בשנים הקרובות, עד להפקה מלווייתן, עיקר הגז מתמר יופנה למענה לביקושים במשק המקומי, כך שהתשתית שנשארת פנויה ליצוא נמוכה במעט.

הדו"ח החדש, כמו הדו"ח הקודם, נשען על תחזיות אופטימיות מאוד לביקושים לגז במשק בשנים הבאות, שהן גבוהות מהתחזיות שמפרסם משרד האנרגיה. כמו כן, הדו"ח משקלל יצוא של גז טבעי למצרים — חרף העובדה שלא נחתם חוזה מחייב עם לקוחות במצרים. הדו"ח אינו משקלל אפשרות ליצוא גז למתקן ההנזלה של יוניון פנוסה במצרים (UFG).

מהשותפות בתמר נמסר: "מיום תחילת ההפקה ממאגר תמר במארס 2013, הופקו יותר מ–40 BCMגז טבעי למשק הישראלי ולירדן. מערכת ההולכה מצויה בשיא יכולתה, ובשנים הקרובות צפוי הביקוש לגז טבעי במשק להמשיך ולגדול משמעותית. בנוסף, כפי שדיווחו השותפות בתמר בעבר, נמשכים המאמצים לקדם הסכם יצוא למכירת גז טבעי מהמאגר גם לצרכנים נוספים במצרים ובאירופה".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker