יובל הורן, רועי ריבון, אסף אונגר
איור בלוקצ'יין
בלוקצ'ייןׁׁׁ (איור)צילום: איור: עדי עמנואל
יובל הורן, רועי ריבון, אסף אונגר